[text]

Don't show...
Kayıt olun 

Genel Şartlar

1. Shell Club Smart, programa üye işyerlerinde müşterilerine genel ve özel kampanya, akaryakıt ve Otogaz promosyonu, indirim, tanıtım, puan kazanma, puan harcama, düzenlenen akvitelere katılabilme gibi imkanlar sunan Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye ait müşteri sadakat ve pazarlama programıdır. Shell Club Smart Card’ın (Kart) mülkiyeti “Shell & Turcas Petrol A.Ş.”ye (Shell) aittir.

2.
Kart, kart hamili tarafından Türkiye genelinde programa üye Shell istasyonları ve diğer üye işyerlerinden yapılan ürün ve/veya hizmet alımlarında kart okuyucu terminallerinden geçirilmek suretiyle puan kazanmak , Shell tarafından onaylanmış puan toplamına karşılık akaryakıt veya otogaz hediyesi kazanmak, iptal işlemleri ve bildirilecek diğer faydalardan yararlanmak için kullanılacaktır.

3. Kart hamili, Shell tarafından onaylanması kaydıyla başvuru formunun doldurulmasından sonraki akaryakıt, otogaz ve programa dahil diğer üye işyerlerine ait ürün ya da hizmet alımlarında puan kazanmaya başlayacak ve formunun sisteme tanımlanmasını takiben biriktirmiş olduğu puanlarıyla akatyakıt veya otogaz hediyesi alabilecektir. Kartın puan kazanabilmesi veya harcayabilmesi için kart sahibinin isim, soy isim,cep telefonu,adres, şehir, doğum tarihi ve araç plaka bilgilerinin Club Smart veri sisteminde tanımlı olması gerekmektedir. Her kart maksimum bir plakaya tanımlanabilmektedir. Araç sahibi  karta tanımlı plaka haricinde başka bir araç plakası ile alım yapmak isterse , kart puan kazanamaz veya bu durumun tesbiti halinde kazandırılan puanlar silinir, geri alınır ve  puan bakiyesine eklenmez.  Karta tanımlı bir plaka olmaması halinde kartın ilk alım yaptığı araç plakası (yazarkasaya girilen araç plakası) istasyon otomasyon sistemi tarafından alınarak Club Smart  veri tabanına gönderilir ve burada kart ile plaka eşleştirilir. Müşteri daha sonraki alımlarında eşleştirilen bu plakadan başka bir plaka kullanmak isterse puan kazanamaz veya kazandırılan puanlar silinir, geri alınır ve  puan bakiyesine eklenmez. Kart sahibi Club Smart müşteri hizmetlerini arayarak, kart sahibinin kendisi olduğunu müşteri Hizmetleri yetkilisinin sorduğu soruları cevaplandırarak, ispat ettikten sonra  plaka bilgisini ve diğer tanımlı bilgilerini güncelleyebilir. Plaka bilgisi yılda maksimum  iki kere güncellenebilir. Maksimum plaka bilgisi güncelleme adedi Smart Online ve WAP üzerinden güncellemelerde de geçerlidir. Kart başvurusunda bulunulması, Shell’e söz konusu başvuruyu kabul etme ve kart düzenleme yükümlülüğü getirmez.

4. Kart hamili tarafından kartın teslim alınması akabinde kartın arkasındaki kısmı imzalanarak kullanılabilecektir.

5.
Kart hamili, kartı iyi durumda tutmak ile yükümlü olup kart üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

6. 18 yaşından küçükler ve TTS müşterileri Shell Club Smart programı üyesi ve dolayısıyla kart sahibi olamazlar.Programlardan yararlanamazlar.

7. Kart hamili, Shell’e iletmiş olduğu ve bu formda yer alan ve ileride vereceği alışveriş ve kişisel bilgilerini gerek Shell gerekse Shell tarafından belirlenen 3. kişiler ve program ortakları ile düzenlenen aktivitelere, kampanyalara davet, posta, e-posta gönderileri, tanıtım ve benzeri pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere paylaşılabileceğini, bu firmalarca işlenebileceğini ve kart hamili aksini belirtmedikçe bu firmaların, kendisiyle kısa mesaj, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçebileceğini kabul eder.

8.
Kart hamilinin, kart kullanımı esnasında verilen slip üzerindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol yükümlülüğü bulunmaktadır. Kontrol edilmeyen işlemler ile ilgili kart hamilinin daha sonra itiraz hakkı bulunmamaktadır.

9.
Kart, bir gün içerisinde aynı en fazla 3 kez puan kazanma işlemi yapabilmektedir. Kart hamilinin bir gün içinde kazanabileceği ve harcayabileceği en yüksek puan ve işlem miktarı Shell tarafından belirlenmekte olup Shell değiştirme hakkını saklı tutar.

10. Programın suistimalinin tesbiti halinde kart hamili herhangi bir puan veya hediye kazanamayacağı gibi yüklenmiş olan puanlar da Shell tarafından silinebilir.

11.
Puan kazanım, kullanım veya çevirimlerinde bir puanın altında oluşabilecek küsüratlarda virgülden sonraki ilk hanenin 5 ve üzeri olması durumunda bir üst puana, 4 ve altında olması halinde bir alt puana yuvarlanmak suretiyle hesaplama yapılacaktır. Kart hamili bu hususu peşinen kabul eder. Shell dilediğinde bu hesaplamada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

12.
Kartın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde kart hamili derhal durumu 444 20 20 numaralı telefondan Shell Müşteri Hizmetleri’ne bildirecek ve bunun akabinde gerekli iptal işlemleri yapılacaktır. Bildirim yapılıncaya kadar oluşabilecek her türlü zarardan kart hamili sorumludur.

13.
Yeni kart başvurusu halinde, eski karttaki puanların yeni karta transfer edilebilmesi için kimlik tesbiti ile başvuranın eski kart hamili olduğunun ispatı gerekmektedir. Aksi halde puan transfer işlemi yapılmayacaktır.

14.
İstasyonda bulunan kart okuyucu terminallerinin herhangi bir nedenle çalışmaması halinde, Kart hamili satın alınan ürüne ilişkin slip, fatura, fişi Shell Müşteri Hizmetlerine ibraz edecek ve Shell tarafından yapılan inceleme neticesinde istasyonda arıza olduğu tespit edildiği takdirde Shell Müşteri Hizmetleri tarafından karta puan yüklenecektir. Kart hamili bu hususta 444 20 20 numaralı telefonu arayarak Shell Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçebilir. Shell bu konuda karta puan yüklememe hakkına sahiptir.

15.
Kazanılan puanlar, kart okuyucu terminal üzerine kaydedilecek ve sistemsel herhangi bir gecikme olmaması durumunda, gün sonu işlemleri sonrasında kart hamili puan hesabına aktarılacaktır.

16.
Shell gerekli gördüğünde kartı iptal edebilir, iadesini talep edebilir ve bu kartlara ait puanları silebilir. Son bir yıl içinde kullanılmamış karta ait puanlar Shell tarafından otomatik olarak silinecektir. Shell dışı üye işyerlerinde kazanılan puanlara yönelik puan silme kuralları farklılaşabilir ve Shell tarafından değiştirilebilir.

17.
Shell Club Smart Programı , önceden haber vermek koşuluyla herhangi bir neden gösterilmeksizin Shell tarafından  durdurulabilir ya da kaldırılabilir. Shell, Shell Club Smart Programını, kampanyasını, koşullarını, katılım şartlarını, programın kapsamını, üyelik kurallarını vb. dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.  Shell; üyeliğe ilişkin aidat talep edebilir, dilediğinde kartı, başka bir firma veya Shell ortaklıklarına devredebilir veya başka programlarla birleştirebilir.

18.
Program ortaklarında ve üye işyerlerinde kart hamiline sunulan program kapsamı ve faydalar farklı olabilir ve değiştirilebilir.

19
. Shell tarafından Shell Club Smart programı dahilinde sadece bazı alt programlar için geçerli olabilecek şekilde bu programlara ilişkin kartlar verebilir. Söz konusu Alt programlar dahilinde programın kapsamı ve müşteri faydası farklılaşabilir.

20. Kart hamili başvuru formunu doğru olarak doldurduğunu, formda belirtilen bilgilere göre teslimatların yapılmasını kabul eder. Başvuru formunun doldurulması ile genel şartlar kabul edilmiş sayılır.Basım hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar bağlayıcı değildir.


Basım hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar bağlayıcı değildir

©2014 Shell & Turcas Petrol A.Ş. Bütün hakları saklıdır.
Şartlar ve Koşullar | Gizlilik Politikası | Genel Şartlar
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08