[text]

Don't show...
Kayıt Olun 

1. Shell ClubSmart, programa üye işyerlerinde müşterilerine genel ve özel kampanya, Shell istasyonlarında bulunan yakıt veya yakıt harici ürünler için promosyon, indirim, tanıtım, puan kazanma, puan harcama, düzenlenen akvitelere katılabilme gibi imkanlar sunan Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye ait müşteri sadakat ve pazarlama programıdır. Shell ClubSmart kartın mülkiyeti “Shell & Turcas Petrol A.Ş.”ye (Shell) aittir.

2.
 Kart, kart hamili tarafından Türkiye genelinde programa üye Shell istasyonları ve diğer üye işyerlerinden yapılan ürün ve/veya hizmet alımlarında kart okuyucu terminallerinden geçirilmek veya plakaya tanımlanmak suretiyle fiziki kart bulundurmaya gerek olmaksızın puan kazanmak, Shell tarafından onaylanmış puan toplamına karşılık  yakıt hediyesi ve yakıt haricinde market ya da diğer alanlardan alınan ürünler için ise yakıt ya da farklı promosyonlar almaya hak kazanmak, iptal işlemleri ve bildirilecek diğer faydalardan yararlanmak için kullanılacaktır.

3. Kart hamili, Shell tarafından onaylanması kaydıyla başvuru formunun doldurulmasından sonraki akaryakıt, otogaz ve programa dahil diğer üye işyerlerine ait ürün ya da hizmet alımlarında puan kazanmaya başlayacak ve formunun sisteme tanımlanmasını takiben biriktirmiş olduğu puanlarıyla akaryakıt veya otogaz hediyesi alabilecek olup, yakıt haricinde market ya da diğer alanlardan alınan ürünler için ise yakıt ya da farklı promosyonlar almaya hak kazanacaktır. Kartın puan kazanabilmesi veya harcayabilmesi için kart sahibinin isim, soy isim, cep telefonu, adres, şehir, doğum tarihi ve araç plaka bilgilerinin ClubSmart veri sisteminde tanımlı olması gerekmektedir. Her kart en fazla bir plakaya tanımlanabilmektedir. Araç sahibi karta tanımlı plaka haricinde başka bir araç plakası ile alım yapmak isterse, kart puan kazanamaz veya bu durumun tespiti halinde kazandırılan puanlar silinir, geri alınır ve puan bakiyesine eklenmez.  Karta tanımlı bir plaka olmaması halinde kartın ilk alım yaptığı araç plakası (yazarkasaya girilen araç plakası) istasyon otomasyon sistemi tarafından alınarak ClubSmart veri tabanına gönderilir ve burada kart ile plaka eşleştirilir. Müşteri daha sonraki alımlarında eşleştirilen bu plakadan başka bir plaka kullanmak isterse puan kazanamaz veya kazandırılan puanlar silinir, geri alınır ve puan bakiyesine eklenmez. Kart sahibi ClubSmart müşteri hizmetlerini arayarak, kart sahibinin kendisi olduğunu müşteri hizmetleri yetkilisinin sorduğu soruları cevaplandırarak, ispat ettikten sonra plaka bilgisini ve diğer tanımlı bilgilerini güncelleyebilir. Plaka bilgisi yıldaen fazla iki kere güncellenebilir. Plaka bilgisi güncelleme üst sınırıSmart Online ve Shell Mobil Uygulama üzerinden yapılan güncellemelerde de geçerlidir. Kart başvurusunda bulunulması, Shell’e söz konusu başvuruyu kabul etme ve kart düzenleme yükümlülüğü getirmez. 

4.
 Kart hamili, kartı iyi durumda tutmak ile yükümlü olup kart üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

5. 18 yaşından küçükler ve TTS müşterileri Shell ClubSmart programı üyesi ve dolayısıyla kart sahibi olamazlar. Programlardan yararlanamazlar.  

6. Kart hamilinin, kart kullanımı esnasında verilen slip üzerindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol yükümlülüğü bulunmaktadır. Kontrol edilmeyen işlemler ile ilgili kart hamilinin daha sonra itiraz hakkı bulunmamaktadır.

7.
 Kart, bir gün içerisinde en fazla 3 kez puan kazanma işlemi yapabilmektedir. Kart hamilinin bir gün içinde kazanabileceği ve harcayabileceği en yüksek puan ve işlem miktarı Shell tarafından belirlenmekte olup Shell değiştirme hakkını saklı tutar.


8.
 Programın suiistimalinin tespiti halinde kart hamili herhangi bir puan veya hediye kazanamayacağı gibi yüklenmiş olan puanlar da Shell tarafından silinebilir.

9. Puan kazanım, kullanım veya çevirimlerinde bir puanın altında oluşabilecek küsuratlarda virgülden sonraki ilk hanenin 5 ve üzeri olması durumunda bir üst puana, 4 ve altında olması halinde bir alt puana yuvarlanmak suretiyle hesaplama yapılacaktır. Kart hamili bu hususu peşinen kabul eder. Shell dilediğinde bu hesaplamada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

10.
 Kartın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde kart hamili derhal durumu 444 20 20 numaralı telefondan Shell Müşteri Hizmetleri’ne bildirecek ve bunun akabinde gerekli iptal işlemleri yapılacaktır. Bildirim yapılıncaya kadar oluşabilecek her türlü zarardan kart hamili sorumludur.

11.
 Yeni kart başvurusu halinde, eski karttaki puanların yeni karta transfer edilebilmesi için kimlik tespiti ile başvuranın eski kart hamili olduğunun ispatı gerekmektedir. Aksi halde puan transfer işlemi yapılmayacaktır.

12.
 İstasyonda bulunan kart okuyucu terminallerinin herhangi bir nedenle çalışmaması halinde, Kart hamili satın alınan ürüne ilişkin slip, fatura, fişi Shell Müşteri Hizmetlerine ibraz edecek ve Shell tarafından yapılan inceleme neticesinde istasyonda arıza olduğu tespit edildiği takdirde Shell Müşteri Hizmetleri tarafından karta puan yüklenecektir. Kart hamili bu hususta 444 20 20 numaralı telefonu arayarak Shell Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçebilir. Shell bu konuda karta puan yüklememe hakkına sahiptir. 

13.
 Kazanılan puanlar, kart okuyucu terminal üzerine kaydedilecek ve sistemsel herhangi bir gecikme olmaması durumunda, gün sonu işlemleri sonrasında kart hamili puan hesabına aktarılacaktır.

14. 
Shell gerekli gördüğünde kartı iptal edebilir, iadesini talep edebilir ve bu kartlara ait puanları silebilir. Son bir yıl içinde kullanılmış karta ait kazanılan puanlar kazanım tarihinden itibaren ilk 24 ay süreyle geçerlidir. 24 ay içerisinde kullanılmayan puanlar silinecektir. Son bir yıl içinde kullanılmamış karta ait puanlar ise Shell tarafından otomatik olarak silinecektir. Shell dışı üye işyerlerinde kazanılan puanlara yönelik puan silme kuralları farklılaşabilir ve Shell tarafından değiştirilebilir.

15.
 Shell ClubSmart Programı, önceden haber vermek koşuluyla herhangi bir neden gösterilmeksizin Shell tarafından durdurulabilir ya da kaldırılabilir. Shell, ShellClub Smart Programını, kampanyasını, koşullarını, katılım şartlarını, programın kapsamını, üyelik kurallarını vb. dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.  Shell; üyeliğe ilişkin aidat talep edebilir, dilediğinde kartı, başka bir firma veya Shell ortaklıklarına devredebilir veya başka programlarla birleştirebilir. 

16.
 Program ortaklarında ve üye işyerlerinde kart hamiline sunulan program kapsamı ve faydalar farklı olabilir ve değiştirilebilir.

17.
 Shell tarafından Shell ClubSmart programı dahilinde sadece bazı alt programlar için geçerli olabilecek şekilde bu programlara ilişkin kartlar verebilir. Söz konusu Alt programlar dahilinde programın kapsamı ve müşteri faydası farklılaşabilir.

18
. Kart hamili başvuru formunu doğru olarak doldurduğunu, formda belirtilen bilgilere göre teslimatların yapılmasını kabul eder. Başvuru formunun doldurulması ile genel şartlar kabul edilmiş sayılır. Basım hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar bağlayıcı değildir.

 

Tanım bilgilerinin (cookie) kullanılması, 

Sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bazı bilgileri (genellikle tanım bilgisi /cookie olarak bilinir) kaydediyoruz. Web sitemizi yeniden ziyaret ettiğinizde bu tanım bilgilerini okuyabiliyoruz. Sizin tarafınızdan kabul edilen tanım bilgilerinin sonucu olarak topladığımız bilgiler bilgisayarınıza özeldir ve bilgisayarınızın IP adresini, PC tarafından web sitenin ziyaret edildiği tarihi ve saati, web sitemizde nerelere bakıldığını ve istenen web sayfalarının başarıyla verilip verilmediği bilgisini içermektedir. Bu bilgiler isimsizdir; bir kişiden ziyade bir bilgisayarı temsil etmektedir.         

Tanım bilgilerini web sitemizin kullanımıyla ilgili bilgimizi arttırmak ve web sitesinin optimum seviyede çalışıp çalışmadığından emin olabilmek için kullanıyoruz. Bu bilgiler web sunumlarımızı geliştirebilmemizi ve size daha eğlenceli ve yaratıcı bir çevrim içi deneyim sunabilmemizi sağlamaktadır.   Bilgisayarınızdaki ayarları değiştirerek (lütfen yardım menülerine veya el kitaplarına bakınız) bu bilgileri silebilir veya engelleyebilirsiniz. Bu bilgileri sildiğiniz veya engellediğiniz takdirde web sitesinin bazı özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz.

 

©2014 Shell & Turcas Petrol A.Ş. Bütün hakları saklıdır.
Şartlar ve Koşullar | Gizlilik Politikası | Genel Şartlar
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08