[text]

Don't show...
ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่
การใช้บัตรสมาชิก

สะสมคะแนนง่ายๆ โดยคุณสามารถขอรับใบสมัครและบัตรสมาชิก Shell ClubSmart ได้ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ หลังจากนั้นคุณสามารถสร้างบัญชีออนไลน์บนเว็บไซต์ได้ พร้อมรับคะแนนโบนัส

หลังจากนั้น ทุกครั้งที่เติมน้ำมัน ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเชลล์ หรือใช้บริการร้านสะดวกซื้อซีเล็ค ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ อย่าลืมแสดงบัตรสมาชิกของคุณกับพนักงานเพื่อรับคะแนนสะสมและแลกของรางวัลที่ถูกใจมากมายได้ตามประกาศแค็ตตาล็อก

การหมดอายุของคะแนนสะสมคะแนนสะสมของบัตร Shell ClubSmart จะหมดอายุภายใน 36 เดือนนับจากวันที่ได้รับคะแนน โดยระบบจะสรุปและตัดยอดคะแนนสะสมในวันสุดท้ายของเดือน
(ตัวอย่างเช่น คะแนนสะสมที่คุณได้รับในวันที่1-31 มีนาคม 2557 จะถูกตัดออกจากระบบในวันที่ 31 มีนาคม 2560)
อย่าลืมใช้คะแนนสะสมของคุณแลกรับรางวัลต่างๆ ก่อนที่คะแนนจะหมดอายุ

ลงทะเบียนออนไลน์

รับคะแนนโบนัส เมื่อสร้างบัญชีออนไลน์กับเรา!

สร้างบัญชีออนไลน์

© 2013 เชลล์คลับสมาร์ท จำกัด สงวนลิขสิทธิ์
ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข | นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08