[text]

Don't show...
Регистрирайте сеКогато сте на пътя, много неща могат да се случат дори на най-добрите шофьори. За това е удобно да имате своята ClubSmart карта винаги със себе си.

Помощ на пътя

Чудите се колко добре би било, ако някой Ви помагаше всеки път, когато имате проблеми на пътя? С ClubSmart от Shell е толкова лесно.

Всичко, което трябва да направите, за да се възползвате от услугата Помощ на пътя, е:
Използвайте своята ClubSmart карта поне веднъж месечно за начисляване на точки в който и да е търговски комплекс Shell на територията на България.
Регистрирайте се в shellsmart.com и създайте профил.

Така, когато и да имате нужда от помощ, просто се обадете на 0800 11 146, потвърдете номера на своята ClubSmart карта и помощта ще пътува към Вас.

Можете да откриете номера на своята карта на лицето ѝ или в мобилното приложение.
 

Заедно с Allianz Partners ще Ви помогнем в следните ситуации:

  • Спукана гума
  • Изтощен акумулатор
  • Аварийно зареждане на гориво
  • Грешно гориво, заредено в автомобила Ви
  • Правни съвети, свързани с автомобила

Грешно гориво, заредено в автомобила Ви

 
Тази услуга включва:
- Пристигане на техник на място и поемане на моментните разходи по източване на грешното и зареждане на правилното гориво (с лимит до 150 евро); ако зареждането на място не е възможно - транспортиране на автомобила до най-близкия сервиз (с лимит до 150 евро).

Цената на зареденото гориво, услугата и труда в сервиз и всички други евентуални разходи, които биха могли да възникнат над по-горе упоменатите лимити, не се покриват от услугата и се заплащат допълнително от клиента.
 

Аварийно зареждане на гориво

 
Тази услуга включва:
- Пристигане на техник на място (с лимит до 150 евро); Зареждане на гориво в автомобила или транспортиране на автомобила до най-близката бензиностанция (с лимит до 150 евро).
В зависимот от случая, в автомобила се зарежда с минималното количество гориво за достигане на най-близката бензиностанция, или автомобилът се транспортира до тази бензиностанция.
Липсата на гориво се покрива на пътя; услугата не включва доставка на гориво до адрес на клиента.

Цената на горивото, труда по транспортирането на автомобила и всички други евентуални разходи, които биха могли да възникнат в добавка към гореспоменатите лимити, не се покриват от услугата и се заплащат допълнително от клиента.
 
 

Поправка или смяна на спукана гума

 
Тази услуга включва:
- Пристигане на техник на място; смяна на гумата (с използване на резервна гума и лимит до 200 евро);
- При необходимост - транспортиране на автомобила до най-близкия сервиз (с лимит до 200 евро);

Услугата не включва доставка на нова гума (по оперативни, логистични и финансови причини).
Цената при доставка на нова гума (логистиката, както и цената на самата гума), както и всички евентуални разходи, възникнали над гореспоменатите лимити, не се покриват от услугата и се заплащат допълнително от клиента. 
 

Изтощен акумулатор


Тази услуга включва:
- Пристигане на техник на място и зареждане на акумулатора (с лимит до 200 евро);
- При необходимост - транспортирането на автомобила до най-близкия сервиз (с лимит до 200 евро).

Ако има нужда от нов акумулатор, неговата цена, цената на труда в сервиз, както и всички евентуални разходи, превишаващи гореспоменатите лимити, не се покриват от услугата и се заплащат допълнително от клиента.
 

Правен съвет, свързан с автомобила


Тази услуга включва съвети за:
- предявяване на претенции за повреди, настъпили в пътен инцидент;
- предявяване на претенции под законова гаранция или гаранция на нов автомобил;
- как и къде да регистрирате превозно средство;
- как да извадите превозно средство от регистрация и каква документация е нужна за това;
- права и задължения при покупко-продажба на превозно средство;
- необходими стъпки в случай на вандализъм или кражба;
- текстове на закона, касаещи употребата на превозни средства;
- образци на често използвани договори и споразумения (споразумение за покупко-продажба на превозно средство, лизинг, наем, дарение, оплакване в законова гаранция, искане за плащане, съобщение за престъпление).

Услугата не включва подготвяне на документи или представляване на Бенефициента пред властите.
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08