[text]

Don't show...
 

Karta Shell ClubSmart to twój najlepszy partner w podróży. Od teraz zadba także o to, żebyś bezpiecznie poradził sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami na drodze

Co trzeba zrobić, by skorzystać z oferty?

Będąc uczestnikiem programu Shell ClubSmart możesz korzystać z Assistance w podróży bez żadnych dodatkowych opłat. Aby skorzystać z oferty wystarczy, że masz zarejestrowane konto na stronie shellsmart.com, a w miesiącu poprzedzającym zdarzenie na Twojej karcie zarejestrowano transakcję o wartości powyżej 1 punktu Shell ClubSmart.

Jak skorzystać z oferty?

Aby skorzystać z assistance w podróży, zadzwoń na numer : + 48 22 522 77 79 i podaj swoje imię, nazwisko oraz numer karty Shell ClubSmart.

Co wchodzi w skład pakietu bezpłatnego assistance w podróży?

 • Ładowanie akumulatora
 • Dowóz paliwa, gdy skończy się w podróży
 • Zmiana koła
 • Pomoc przy wymianie niewłaściwego paliwa
 • Porady prawne Allianz Assistance
 

Bezpłatne Assistance w podróży

 

Szczegóły bezpłatnego pakietu assistance w podróży*

ŁADOWANIE AKUMULATORA 

Usługa obejmuje:

 • dojazd i robociznę technika w celu naładowania akumulatora i uruchomienia silnika na miejscu zdarzenia ubezpieczeniowego,
 • w przypadku braku możliwości naładowania akumulatora i uruchomienia silnika w miejscu, w którym wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe, holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego do najbliższego czynnego warsztatu w celu naładowania lub wymiany akumulatora.

DOWÓZ PALIWA, GDY SKOŃCZY SIĘ W PODRÓŻY

Usługa obejmuje:

 • dowiezienie paliwa do miejsca unieruchomienia pojazdu, w ilości pozwalającej na dojazd pojazdu do najbliższej czynnej stacji paliw,
 • holowanie pojazdu z miejsca unieruchomienia pojazdu do najbliższej czynnej stacji paliw.
 

ZMIANA KOŁA

Usługa obejmuje:

 • dojazd i robociznę technika w celu wymiany koła lub kół, w których zostały uszkodzone opony lub dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe będące na wyposażeniu pojazdu w miejscu zdarzenia ubezpieczeniowego,
 • w przypadku braku możliwości wymiany koła lub kół na miejscu zdarzenia ubezpieczeniowego, holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego do najbliższego czynnego warsztatu lub zakładu wulkanizacyjnego w celu naprawy uszkodzonego ogumienia.

 

POMOC PRZY WYMIANIE NIEWŁAŚCIWEGO PALIWA

Usługa obejmuje:

 • dojazd i robociznę technika do miejsca, w którym wystąpiło unieruchomienie pojazdu w celu wymiany paliwa (wypompowanie niewłaściwego paliwa i ponowne zatankowanie właściwego paliwa), pod warunkiem, że wymiana paliwa jest technicznie możliwa w miejscu unieruchomienia pojazdu,
 • przypadku braku możliwości wymiany paliwa w miejscu, w którym wystąpiło unieruchomienie pojazdu, holowanie pojazdu z miejsca unieruchomienia pojazdu do najbliższego czynnego warsztatu celem wymiany paliwa.

 

PORADY PRAWNE ALLIANZ ASSISTANCE

Usługa obejmuje przekazywanie informacji w poniższym zakresie:

 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody poniesione w wypadku komunikacyjnym z tytułu czynów niedozwolonych,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji nowego pojazdu
 • sposobu i miejsca rejestracji pojazdu,
 • sposobu zbycia pojazdu oraz istotnych elementów umowy, na które trzeba zwrócić uwagę,
 • praw i obowiązków stron w związku ze zbyciem i kupnem pojazdu,
 • kroków, które należy podjąć w przypadku aktu wandalizmu, kradzieży pojazdu (albo usiłowania kradzieży pojazdu) lub kradzieży poszczególnych części pojazdu,
 • tekstów aktualnie obowiązujących aktów prawnych polskiego prawa w związku z używaniem pojazdów mechanicznych
 • wzorów umów należących do powszechnego obrotu (umowa kupna-sprzedaży pojazdu, umowa najmu pojazdu, umowa użyczenia pojazdu, umowa darowizny pojazdu, reklamacja z tytułu rękojmi lub gwarancji, wezwanie zapłaty, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa)
 • odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje zastępstwa procesowego.
 

*szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Oferta obowiązuje do 31.12.2018

Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za realizację oraz jakość świadczonych usług assistance jest AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

© Shell Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenia prawne | Polityka Prywatności | Regulamin
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08