[text]

Don't show...
Zaregistrujte sa Ako na to? Kliknite sem.

Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Shell   

Tieto Pravidlá ochrany súkromia obsahujú informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov dôsledkom toho, že ste (i) jedným z našich zákazníkov, (ii) členom Shell ClubSmart, (iii) návštevníkom internetovej stránky www.shellsmart.com a/alebo (iv) používateľom aplikácie Shell App https://www.shellsmart.com/smart/motorist?site=sk-sk spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 6000/B, oddiel: Sro alebo jednou z jej afilácií (Shell).  

Okrem týchto Pravidiel ochrany súkromia môžu ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov obsahovať aj iné pravidlá alebo oznámenia spoločnosti Shell, ktoré reflektujú špecifické požiadavky právnych predpisov, ktoré sa môžu vzťahovať na spracovanie osobných údajov v konkrétnych prípadoch.

Tieto Pravidlá ochrany súkromia môžeme priebežne menit'. Preto Vám odporúčame, aby ste sa so znením Pravidiel ochrany súkromia a ich možnými zmenami pravidelne oboznamovali. Tieto Pravidlá ochrany súkromia boli naposledy zmenené dňa 18.05.2018.

1

Kedy sa uplatnia tieto Pravidlá ochrany súkromia? [čítajte ďalej]

Tieto Pravidlá ochrany súkromia sa aplikujú na spracúvanie Vašich osobných údajov v dôsledku toho, že ste (i) jedným z našich zákazníkov, (ii) členom Shell ClubSmart, (iii) návštevníkom internetovej stránky www.shellsmart.com (Stránka) a/alebo (iv) používateľom mobilnej aplikácie Shell App https://www.shellsmart.com/smart/motorist?site=sk-sk (Aplikácia).

Na Stránke a v Aplikácii môžete nájsť niekoľko odkazov na iné webové stránky alebo aplikácie. Napriek tomu, že pri ich výbere postupujeme obozretne, nie sme zodpovední za spracúvanie osobných údajov ich prostredníctvom. Tieto Pravidlá ochrany súkromia sa preto neaplikujú na používanie týchto iných stránok alebo aplikácií.

Pravidlá ochrany súkromia slúžia ako všeobecný popis rôznych operácií, ktoré spoločnosť Shell môže ako prevádzkovateľ za istých podmienok vykonávať s Vašimi osobnými údajmi, a to vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Každé spracúvanie Vašich osobných údajov podľa týchto Pravidiel ochrany súkromia bude vykonávané na základe a v rozsahu Vášho súhlasu v prípadoch, v ktorých právne predpisy takýto súhlas ako právny základ spracúvania vyžadujú, alebo vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (napríklad, ak ide o platobné údaje), alebo ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Shell. Shell bude Vaše osobné údaje spracúvať vždy len na účel, ku ktorému ste dali súhlas, resp. na účel ustanovený príslušným právnym predpisom, a to vždy len v rozsahu a spôsobom, ktoré sú týmito právnymi predpismi povolené. Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, ktorý ste nám poskytli, udelený súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Prosíme, vezmite na vedomie, že odvolanie súhlasu (rovnako aj neudelenie súhlasu) môže mať za následok stratu možnosti využívať niektoré služby spoločnosti Shell, ako napríklad používanie Aplikácie v plnom rozsahu alebo zasielanie marketingových informácií.

2

Kto je prevádzkovateľom informačných systémov spracúvania Vašich osobných údajov? [čítajte ďalej]

SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 6000/B, oddiel: Sro, je prevádzkovateľom informačných systémov spracúvania Vašich osobných údajov.

 

3

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje? [čítajte ďalej]

V týchto Pravidlách ochrany súkromia uvádzame, aké osobné údaje spracúvame a za akými účelmi.

3.1

Zákaznícky servis a manažment vzt'ahov so zákazníkmi [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

V prípade, ak s otázkou alebo sťažnosťou kontaktujete Zákaznícke centrum, môžeme Vás požiadať o niektoré informácie za účelom Vašej identifikácie, ktoré nám pomôžu reagovať na Vaše podnety. Akékoľvek poskytnuté osobné údaje používame len na tento účel a na to, aby sme zlepšili naše služby podpory zákazníka.

 

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

Aby sme boli schopní správne reagovať na Vaše otázky alebo sťažnosti, zaznamenávame si v databáze zákazníkov detaily ohľadom Vašich otázok a sťažností. Môžeme Vás tiež požiadať o Vaše kontaktné údaje, aby sme Vás mohli informovať o Vašich otázkach alebo sťažnostiach. V prípade, ak máte otázku alebo sťažnosť týkajúcu sa Vašej účasti v programe Shell ClubSmart (napr. stav Vášho účtu, doručenie bonusov), môžeme za účelom potvrdenia Vašej identity požadovať ďalšie údaje.

3.2

Účast' na promočných akciách [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Spoločnosť Shell pravidelne organizuje promočné akcie pre svojich zákazníkov. Aby ste sa mohli zúčastniť promočnej akcie, v niektorých prípadoch Vás prostredníctvom registračného formuláru, reklamy alebo internetovej stránky požiadame, aby ste nám poskytli Vaše osobné údaje.

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

Ak sa rozhodnete zúčastniť na promočných akciách, môžeme spracúvať osobné údaje, ktoré ste nám za týmto účelom poskytli (vrátane Vášho mena, veku, adresy a e-mailovej adresy), aby sme zaregistrovali, resp. potvrdili Vašu účasť, určili, či spĺňate podmienky promočnej akcie a poslali Vám ceny, či iné benefity, ktoré môžete získať. V závislosti od promočnej akcie môžeme spracúvať tiež údaje o Vašej účasti na promočnej akcii, ako napríklad Vami dosiahnuté výsledky, spôsob akým ste sa do promočnej akcie zapojili a ceny/benefity.

3.3

Vývoj a zlepšovanie produktov a služieb[čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Shell pravidelne vykonáva prieskumy trhu prostredníctvom dotazníkov. Vaše odpovede na otázky v dotazníkoch používame na vyhodnotenie kvality a zlepšenie Vašej zákazníckej skúsenosti s našimi službami.

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

V prípade, ak sa rozhodnete prieskumu zúčastniť, môžeme spracúvať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (vrátane mena, veku, adresy alebo e-mailovej adresy).

3.4

Marketingové informácie všeobecného charakteru [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Ako zákazník Shell alebo člen programu Shell ClubSmart môžete od Shell dostávať marketingové informácie všeobecného charakteru (“Všeobecné ponuky”).

Všeobecnými ponukami by sme Vás radi upozornili na produkty, udalosti a promočné akcie spoločnosti Shell, ktoré by pre Vás mohli byť zaujímavé. Takéto Všeobecné ponuky môžu zahŕňať napríklad:

 • elektronický newsletter s ponukami a všeobecnými informáciami;
 • bonusové CLUBSMART body v prípade niektorých nákupov;
 • vouchery na nákup tovarov/služieb alebo paliva spoločnosti Shell;
 • zľavové kupóny na produkty dostupné na čerpacích staniciach Shell.

Všeobecné ponuky môžete dostávať poštou, e-mailom, krátkou správou (SMS), prostredníctvom Stránky, Aplikácie (tzv. „push“ notifikácie), sociálnych médií, kupónov alebo iných digitálnych kanálov, ktoré používate. Ak ste členom programu Shell ClubSmart, Vaše Preferencie & Nastavenie účtu si môžete kedykoľvek upraviť na www.shellsmart.com.

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

Za účelom zasielania Všeobecných ponúk môžeme spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje (vrátane Vášho mena, veku, adresy a e-mailovej adresy).

Odhlásenie sa zo Všeobecných ponúk

Z prijímania Všeobecných ponúk sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom Vášho užívateľského profilu na https://www.shellsmart.com/smart?site=sk-sk. V takom prípade vymažeme alebo anonymizujeme akékoľvek osobné údaje, ktoré už s ohľadom na odhlásenie sa ďalej nie sú potrebné na doručovanie Všeobecných ponúk.

3.5

Personalizované ponuky [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Ako zákazníci spoločnosti Shell alebo členovia programu Shell ClubSmart môžete od spoločnosti Shell dostávať ponuky, ktoré sú prispôsobené Vašim individuálnym preferenciám zisteným analýzou predchádzajúcich nákupov, Vašej účasti na promočných akciách, odpovedí na rôzne prieskumy spoločnosti Shell, programu Shell ClubSmart a Vášho používania Stránky, Aplikácie a iných digitálnych kanálov (Personalizované ponuky).

Personalizovanými ponukami by sme Vás radi upozornili na produkty, udalosti a promočné akcie spoločnosti Shell, ktoré by pre Vás mohli byť zaujímavé. Takéto Personalizované ponuky môžu zahŕňať napr.:

 • bonusové CLUBSMART body v prípade niektorých nákupov;
 • voucher na nákup tovarov/služieb alebo paliva spoločnosti Shell;
 • zľavové kupóny na produkty dostupné na čerpacích staniciach Shell.

Personalizované ponuky môžete dostávať poštou, e-mailom, krátkou správou (SMS), prostredníctvom Stránky, Aplikácie (tzv. „push“ notifikácie), sociálnych médií, kupónov alebo iných digitálnych kanálov, ktoré používate. Ak ste členom programu Shell ClubSmart, Vaše Preferencie & Nastavenie účtu si môžete kedykoľvek upraviť na https://www.shellsmart.com/smart?site=sk-sk.

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

Za účelom zasielania Personalizovaných ponúk môžeme spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje (vrátane Vášho mena, veku, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Aby sme Vám mohli poskytovať Personalizované ponuky, potrebujeme porozumieť Vašim preferenciám. Za účelom určenia Vašich preferencií bude Shell analyzovať:

 • Vaše predchádzajúce nákupy;

  To zahŕňa údaje o (i) produktoch, ktoré ste kúpili, (ii) celkovej čiastke za Váš nákup v rámci jednej transakcie, (iii) čase a mieste nákupu, ktorý ste urobili, a (iv) spôsobe platby, ktorý ste využili.

 • Údaje o Vami uplatnených bonusoch;

  To zahŕňa údaje o (i) type a popise bonusu, ktorý ste si vybrali, (ii) počte uplatnených bonusov, (iii) počte bodov, ktoré ste uplatnili, (iv) periodicite a čase výmeny bodov za bonusy, a (v) zvolenom spôsobe doručenia bonusu (ak nejaký bol).

 • Ako a kde si uplatňujete ponuky na zľavnené nákupy (vrátane zľavových kupónov);
 • Vaše používanie Stránky, Aplikácie a e-mailov, ktoré od nás dostávate

  To zahŕňa údaje o (i) linkách/prepojeniach, ktoré ste zvolili na Stránke, (ii) počte prihlásení sa na Váš užívateľský online profil v programe Shell ClubSmart Slovensko, (iii) Vašej polohe na základe Vašej IP adresy, (iv) tom, ako reagujete na e-maily spoločnosti Shell, a (v) tom, ako používate Aplikáciu (vrátane Vašej polohy získanej cez Aplikáciu, ak ste s tým predtým súhlasili a Vašich jázd zaznamenaných prostredníctvom Shell Drive vrátane súradníc polohy Vášho vozidla, rýchlosti a zrýchlenia a porovnania údajov s údajmi iných užívateľov, ak ste s tým predtým súhlasili).

 • Vašu účasť na promočných akciách https://www.shellsmart.com/smart/content?site=sk-sk&cid=terms.
 • Vaše odpovede na rôzne prieskumy spoločnosti Shell https://www.shellsmart.com/smart/content?site=sk-sk&cid=terms.

Na určenie Vašich preferencií môže Shell kombinovať aj Vaše osobné údaje, ktoré už sú známe afiláciám Shell, vrátane Vášho používania:

 

 • programu Shell ClubSmart Slovensko;
 • Stránky, Aplikácie, kupónov, sociálnych médií, prieskumov, promočných akcií a iných digitálnych kanálov;
 • • palivových kariet Shell a iných platobných kariet na prevádzkach/čerpacích staniciach Shell, spolu s nákupmi zákazníkov s podobnými záujmami a dodatočnými socio-demografickými informáciami o Vás od tretích strán, za účelom analýzy Vašich predchádzajúcich nákupov.

Odhlásenie sa z Personalizovaných ponúk

Z posielania Personalizovaných ponúk sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom Vášho užívateľského profilu na https://www.shellsmart.com/smart?site=sk-sk. V takom prípade prestaneme analyzovať Vaše osobné údaje a nákupné zvyklosti, a vymažeme alebo anonymizujeme všetky osobné údaje, ktoré už vzhľadom na Vaše odhlásenie neslúžia nato, aby sme Vám zasielali Personalizované ponuky.

3.6

Správa programu Shell ClubSmart Slovensko [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme mohli zabezpečiť Vašu účasť v programe Shell ClubSmart Slovensko.

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

Môžeme spracúvať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v priebehu Vášho prihlasovania do programu Shell ClubSmart Slovensko, ako napríklad Vaše meno, vek, adresu, e-mailovú adresu.

Odhlásenie sa z programu Shell ClubSmart

Z programu Shell ClubSmart Slovensko sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom Vášho užívateľského profilu na https://www.shellsmart.com/smart?site=sk-sk. V takom prípade vymažeme alebo anonymizujeme všetky osobné údaje, ktoré ste nám pri prihlasovaní do programu Shell ClubSmart Slovensko poskytli.

3.7

Technický a funkčný manažment Stránky a Aplikácie[čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Keď navštívite alebo používate Stránku alebo Aplikáciu, spracúvame o Vás niektoré technické informácie (ako napríklad Vašu IP adresu, Vašu polohu, ktorá bola získaná prostredníctvom Aplikácie, ak ste s tým predtým súhlasili, Vaše jazdy zaznamenané na Shell Drive, vrátane súradníc polohy Vášho vozidla, rýchlosti a zrýchlenia a porovnanie týchto údajov s inými užívateľmi, ak ste predtým súhlasili so zbieraním údajov o Vašej polohe), aby sme mohli spravovať a poskytovať funkcionality našich online služieb. Vďaka týmto technickým informáciám sme schopní spravovať Stránku a Aplikáciu, napr. riešiť technické zlyhania alebo zvýšiť ich spoľahlivosť.

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

Spracúvame údaje ako IP adresa Vášho počítača, tabletu alebo smartfónu, Vaša poloha a jazdy, súradnice polohy Vášho vozidla, rýchlosť a zrýchlenie zaznamenané na Shell Drive, detaily stránok, ktoré ste na Stránke alebo Aplikácii navštívili, Váš internetový prehliadač, predošlé stránky, ktoré ste navštívili, ako aj dĺžku Vašej návštevy.

3.8

Generovanie manažérskych informácií a štatistických údajov [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Shell vykonáva výskum trendov na trhu prostredníctvom štatistickej analýzy. Náš výskum používame, aby sme vyhodnotili súčasné tovary a služby a aby sme prispôsobili produkty, marketing a čerpacie stanice novému vývoju. Výsledky výskumu sú spracúvané len v agregovanej podobe.

3.9

Predchádzanie, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Shell môže používať osobné údaje, ktoré jej poskytnete, aby predchádzala, odhaľovala a vyšetrovala podvody a vynucovala plnenie Všeobecných podmienok a pravidiel programu Shell ClubSmart.

3.10

Spätná väzba a fórum [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Ak, ste používateľom Aplikácie, máte možnosť poskytnúť spätnú väzbu alebo sa zúčastniť diskusie v rôznych fórach, ktoré sú súčasťou Aplikácie.

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

Shell môže spracúvať osobné údaje, ktoré týmto spôsobom zverejníte v Aplikácii. Takéto osobné údaje budú spoločnosťou Shell spracúvané v súlade s týmito Pravidlami ochrany súkromia, ale spoločnosť Shell nezodpovedá za spracúvanie osobných údajov, ktoré ste zverejnili prostredníctvom diskusného fóra alebo miesta na poskytnutie spätnej väzby, tretími osobami. Buďte preto, prosím, pozorný, aké údaje takýmto spôsobom zverejňujete.

3.11

Odznaky [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Ak, ste používateľom Aplikácie, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje ako používateľa Aplikácie na to, aby sme mohli identifikovať našich verných zákazníkov a ponúknuť im za ich vernosť rôzne ocenenia a odmeny (Odznaky).

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

Môžeme spracúvať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri prihlásení do Aplikácie, a tiež osobné údaje, ktoré sme získali pri Vašich predchádzajúcich nákupoch produktov a služieb spoločnosti Shell, používaní Aplikácie a osobitne pri aktivitách v rámci sekcie Shell Drive. Pokiaľ nemáte záujem používať funkciu Odznaky, môžete sa odhlásiť prostredníctvom nastavení v Aplikácii.

4

Kto má prístup k Vašim údajom? [čítajte ďalej]

Shell môže sprístupniť Vaše údaje nasledujúcim osobám:

 • ďalším spoločnostiam v rámci skupiny Shell;
 • oprávneným tretím osobám, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní programu Shell ClubSmart, ako napríklad každá spoločnosť, ktorá je oprávnená dodávať produkty alebo poskytovať služby členom vernostného programu Shell ClubSmart;
 • poskytovateľom služieb mobilného platenia (napríklad, PayPal, Apple Wallet alebo Android Pay);
 • zástupcom, poskytovateľom služieb a/alebo subdodávateľom spoločnosti Shell a ich afiláciám;
 • osobám, ktorým dá Shell návrh na prevod svojich práv a/alebo povinností.

Na niektoré operácie (napr. webhosting) používa Shell tretie osoby. Zozbierané osobné údaje môžu byť ako súčasť Vám poskytovaných služieb prenesené tretím stranám, ktoré môžu mať sídlo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). K tomu môže dôjsť napríklad v prípade, ak je ktorýkoľvek z našich serverov alebo poskytovateľ internetových služieb umiestnený v krajine mimo EHP. Pokiaľ majú tieto tretie osoby prístup k osobných údajom za účelom ich spracúvania, Shell prijala požadované organizačné a/alebo zmluvné opatrenia/záruky, že Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na účely uvedené vyššie a že došlo k implementácií adekvátnej úrovne ochrany, potrebnej na zabezpečenie Vašich osobných údajov. Tieto opatrenia/záruky zahŕňajú aj záväzné vnútropodnikové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na každú dotknutú spoločnosť skupiny Shell a zahŕňajú zásady a práva na zabezpečenie primeraných záruk pre prenosy osobných údajov v rámci skupiny Shell, štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou v prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a iné opatrenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi. Kópiu týchto pravidiel si môžete vyžiadať prostredníctvom formuláru uvedeného v bode 13 týchto Pravidiel ochrany súkromia.

S výnimkou prípadov uvedených v týchto Pravidlách ochrany súkromia nesprístupníme bez Vášho súhlasu žiadne Vaše osobné údaje, ibaže by sme na to boli oprávnení alebo povinní, alebo by sprístupnenie bolo potrebné na ochranu a/alebo obranu práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti spoločnosti Shell, našich zákazníkov/používateľov alebo iných osôb. Spoločnosť Shell poskytne Vaše osobné údaje orgánom dozoru/dohľadu, daňovým úradom alebo orgánom činným v trestnom konaní iba v prípade, ak k tomu bude povinná podľa zákona.

5

Akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje? [čítajte ďalej]

V prípade skončenia Vašej účasti v programe Shell ClubSmart alebo vymazaním Aplikácie, na ktorých sa zakladalo spracúvanie Vašich osobných údajov, budeme ďalej uchovávať Vaše osobné údaje týkajúce sa Vášho členstva vo vernostnom programe Shell ClubSmart alebo prihlásenia do Aplikácie po dobu 3 rokov od skončenia Vášho členstva v tomto programe alebo odhlásenia z Aplikácie. Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré vyplývajú z využívania iných služieb spoločnosti Shell, budeme uchovávať po dobu 3 rokov odo dňa Vašej poslednej interakcie s nami. Osobné údaje, ktoré sa týkajú finančných transakcií (vrátane transakcií uskutočnených prostredníctvom Aplikácie), budeme uchovávať po dobu 10 rokov odo dňa vykonania transakcie. Všetky ostatné osobné údaje budú vymazané alebo anonymizované.

6

Ako zabezpečiť spravodlivé a transparentné spracúvanie Vašich osobných údajov? [čítajte ďalej]

V prípade, ak nás o to požiadate, poskytneme Vám potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, máte ďalej právo na prístup k týmto osobným údajom a na ďalšie informácie o týchto údajoch. Pokiaľ niektoré z Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, nie sú správne, máte právo na ich opravu alebo na doplnenie neúplných údajov. Máte právo dosiahnuť, aby sme vymazali Vaše osobné údaje (najmä ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na legitímne účely, na ktoré sme ich získali) a máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ chcete využiť niektoré z týchto práv, prosíme, kontaktujte nás prostredníctvom formuláru uvedeného v bode 13 týchto Pravidiel ochrany súkromia.

7

Ako môžete preniesť Vaše osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi [čítajte ďalej]

Zdieľanie našej Stránky alebo nášho obsahu prostredníctvom sociálnych médií

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na zmluvnom vzťahu medzi Vami a spoločnosťou Shell a ak je vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenos takýchto osobných údajov, t.j. máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Shell, v štruktúrovanej forme a máte právo ich následne preniesť inej osobe, ktorá ich bude ďalej spracúvať. Máte takisto právo, aby ich inej osobe preniesla priamo spoločnosť Shell, pokiaľ je to technicky možné. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že využitie Vášho práva na prenos osobných údajov neznamená, že tieto budú spoločnosťou Shell automaticky vymazané, a neovplyvňuje dobu ich uchovávania spoločnosťou Shell. Pokiaľ chcete využiť Vaše právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré o Vás spoločnosť Shell spracúva, kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, na ktorý nájdete odkaz v bode 13 týchto Pravidiel ochrany súkromia.

8

Komu môžete podať sťažnosť, ak sa domnievate, že Shell nespracúva Vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi? [čítajte ďalej]

Ak máte akékoľvek otázky, problémy alebo sťažnosti týkajúce sa alebo súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Shell, prosíme, obráťte sa na nás, a to prostredníctvom formuláru, na ktorý nájdete odkaz v bode 13 týchto Pravidiel ochrany súkromia. Môžete sa tiež obrátiť na zodpovednú osobu, ktorou je vedúci oddelenia ochrany osobných údajov skupiny Shell, a to buď písomne (v holandskom alebo anglickom jazyku) na korešpondenčnej adrese Shell International B.V. Haag, Holandské kráľovstvo, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri pod č. 27155369, PO Box 162, 2501 AN, Haag, Holandské kráľovstvo, alebo prostredníctvom formuláru uvedeného v bode 13 týchto Pravidiel ochrany súkromia.

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je vykonávané v súlade s príslušnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte Európskej únie, v ktorom máte svoj obvyklý pobyt, miesto výkonu práce alebo v ktorom došlo k údajnému porušeniu práv a povinností pri spracúvaní Vašich osobných údajov. V Slovenskej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Môžete tiež podať sťažnosť aj na vedúci dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Holandského kráľovstva, ktorého adresa je Prins Clauslaan 60, 2529 AJ Haag, Holandsé kráľovstvo. Ďalšie informácie nájdete (v holandskom a anglickom jazyku) na webovej stránke https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

9

Ktoré súbory cookies Shell používa? [čítajte ďalej]

Stránka a/alebo Aplikácia používajú súbory cookies alebo podobné technológie. “Cookie” je malý textový súbor, ktorý sa odosiela do Vášho internetového prehliadača, aby sme Váš prehliadač boli schopní rozpoznať, keď sa opäť vrátite. Shell a ním autorizovaní poskytovatelia služieb môžu používať malé grafické zobrazenia známe ako “čistý GIF”, ktorý dokáže v spolupráci so súbormi cookies identifikovať Vás a Vaše používanie Stránky a/alebo Aplikácie. Shell a takýto poskytovatelia služieb môžu na uskladnenie informácií na Vašom prehliadači používať tiež iné technológie s využitím lokálne zdieľaných objektov alebo local storage, ako napríklad HTML 5 cookies, flash cookies, alebo iné metódy softvéru webových aplikácií.

Používajúc tieto technológie môžeme zbierať údaje o používaní Stránky a/alebo Aplikácie, ako napr. údaje o tom, ktoré stránky boli navštívené, Vašu interakciu s informáciami na Stránke a dĺžku Vašej návštevy Stránky.

Funkčné cookies – Shell ukladá cookies, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie funkcionalít Stránky a /alebo Aplikácie. Cookies si, napríklad, vedia zapamätať Vaše preferencie ohľad jazyka či krajinu pôvodu, ktoré zostanú ako Vami zvolené prednastavenie ak znova navštívite Stránku a/alebo aplikáciu. Avšak, v prípade ak sa tak rozhodnete, môžete odmietnuť resp. zablokovať cookies nastavené spoločnosťou Shell zmenou v nastaveniach Vášho prehliadača – pre ďalšie informácie vyhľadajte funkciu Help vo Vašom prehliadači.

Cookies pre webovú analytiku – Shell môže pre webovú analýzu využívať tzv. “third party cookies” (cookies tretích strán). Tieto súbory cookies umožňujú Shell analyzovať používanie Stránky a/alebo Aplikácie. To sa spolieha na agregované štatistické údaje, ktoré spoločnosti Shell poskytli poskytovatelia služieb a ktoré umožňujú spoločnosti Shell porozumieť spôsobu, akým sa používa Stránka a/alebo Aplikácia. Tieto údaje môže Shell a takýto tretí poskytovatelia poskytnúť tretím osobám len v prípade, ak to od nich požaduje všeobecne záväzný právny predpis.

Reklamné cookies – Shell môže používať tzv. “third party cookies” (cookies tretích strán) na reklamné účely. Shell môže využívať autorizovaných poskytovateľov služieb, aby spravovali reklamu na Stránke a/alebo v Aplikácii a na iných internetových stránkach. Takýto poskytovatelia služieb môžu na Váš prehliadač umiestniť súbory cookies a môžu zbierať údaje, ktoré im pomôžu identifikovať Vaše zariadenie, napr. prostredníctvom IP adresy alebo iných unikátnych identifikátorov Vás alebo Vášho zariadenia.

Shell súbory cookies neuchováva dlhšie ako je nevyhnutné. Používame tzv. “session cookies” a trvalé (“permanent”) cookies:

 • Session cookie vie sledovať používanie stránok, ktoré navštívite a možnosti, ktoré na nich využívate. Keď zatvoríte Váš internetový prehliadač, “session” sa končí a cookie sa vymaže.
 • Trvalý “permanent” cookie umožňuje Stránke a/alebo Aplikácii, aby Vás rozpoznala pri Vašej ďalšej návšteve. Zostáva na Vašom systéme pokiaľ ho nevymažete.

Prosím všimnite si, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookies, čo znamená, že ak si ich ukladanie a používanie neželáte, budete ich možno musieť aktívne vymazať alebo zablokovať.

Môžete tiež navštíviť stránku www.allaboutcookies.org pre špecifické informácie o tom ako vymazať alebo odmietnuť súbory cookies a pre ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookies. Pre informácie o používaní súborov cookies v prehliadačoch mobilných telefónoch a pre informácie možnostiach ich odmietnutia alebo vymazania si, prosím, naštudujte handset manuál k Vášmu mobilnému telefónu.

Povšimnite si, prosím, že v prípade ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále môcť navštíviť naše internetové stránky, ale niektoré ich funkcie nemusia fungovať správne a nemusíte byť naďalej schopný používať všetky funkcionality Stránky a/alebo Aplikácie.

10

Ak s nami komunikujete prostredníctvom sociálnych médií. [čítajte ďalej]

Zdieľanie našej Stránky alebo nášho obsahu prostredníctvom sociálnych médií

Ak sa rozhodnete zdieľať našu Stránku, Aplikáciu, alebo náš obsah prostredníctvom sociálnych médií, ako napr. LinkedIn, Facebook a/alebo Twitter, Vaše osobné údaje (ako napr. Vaše meno a skutočnosť, že sa zaujímate o spoločnosť Shell) budú zobrazené všetkým návštevníkom Vaše osobnej stránky na sociálnych médiách LinkedIn, Facebook a/alebo Twitter. Na takéto používanie sociálnych médií sa aplikujú výhradne ich vlastné podmienky používania (vrátane podmienok ochrany súkromia a osobných údajov). Spoločnosť Shell nie je zodpovedná za spracúvanie osobných údajov alebo podmienky ochrany súkromia takýchto sociálnych médií, a na takéto konanie sa preto neaplikujú Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Shell.

Naša stránka na Facebook-u

Máme stránku na Facebook-u. V prípade, ak s nami komunikujete prostredníctvom našej Facebook stránky (napríklad ak vkladáte komentár, nahrávate mediálny záznam, posielate súkromné správy alebo ak sa stanete našim fanúšikom prostredníctvom tlačítka “Like”, môžeme získať Vaše osobné údaje (ako napr. Vaše (používateľské) meno, profilovú fotku, mesto, v ktorom sa nachádzate, e-mailovú adresu alebo Vaše pohlavie). Spôsob, akým budeme Vaše osobné údaje používať je popísaný v príslušných Pravidlách ochrany súkromia stránky Facebook, ktoré sa aplikujú spolu s (i) týmito Pravidlami ochrany súkromia a (ii) ostatnými podmienkami používania a inými vyhlásenia spoločnosti Facebook. Spoločnosť Shell Vás prosí, aby ste si podmienky používania a iné vyhlásenia spoločnosti Facebook pozorne prečítali. Takéto podmienky používania a iné vyhlásenia sa môžu od týchto Pravidiel ochrany súkromia líšiť.

11

Špeciálne upozornenie – ste mladší ako 16 rokov alebo ste používateľom Aplikácie? [čítajte ďalej]

Shell vo všeobecnosti cielene nezbiera osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. V prípade, ak ste mladší ako 16 rokov neposielajte nám, prosím, Vaše osobné údaje (napríklad Vaše meno, adresu alebo e-mailovú adresu). V prípade, ak ste mladší ako 16 rokov a chcete využívať služby spoločnosti Shell a/alebo sa nás opýtať otázku a/alebo používať Stránku spôsobom, ktorý vyžaduje, aby ste nám poskytli Vaše osobné údaje, urobte tak, prosíme, prostredníctvom Vášho rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

Prosíme, vezmite na vedomie, že Aplikácia je určená len pre motoristov a nesmie ju používať žiadna osoba, ktorá nie je oprávnená viesť motorové vozidlo. V prípade, ak nie ste oprávnený viesť motorové vozidlo, nepoužívajte Aplikáciu a neposielajte nám vaše osobné údaje (napríklad meno, vek, adresu alebo e-mailovú adresu) prostredníctvom Aplikácie.

12

Ako chránime Vaše osobné údaje? [čítajte ďalej]

Za účelom ochrany pred neoprávneným prístupom do Vášho súkromia a jeho zneužitím sme zaviedli rôzne postupy a opatrenia.

13

Na koho sa obrátiť s otázkami a žiadosťami o prístup, odstránenie, opravu, prenos, a pod. [čítajte ďalej]

Snažíme sa udržiavať naše údaje stále presné a aktuálne. V prípade ak by ste mali záujem pozrieť si, zmeniť, preniesť alebo vymazať údaje, ktoré ste nám dali, alebo máte akúkoľvek inú žiadosť týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov, pošlite nám, prosím, Vašu žiadosť prostredníctvom tohto formuláru: https://www.shellsmart.com/smart/contact_us?site=sk-sk.

Tu je link na pôvodnú verziu Ochrany osobných údajov, ktorá bola aktuálnou verziou nahradená dňa 18.05.2018
©2013 SHELL Slovakia, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Všeobecné podmienky a pravidlá | Ochrana osobných údajov | Stanovy
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08