[text]

Don't show...
Załóż kontoPolityka Prywatności spółki Shell              

Niniejszy dokument przedstawia Politykę Prywatności Programu Lojalnościowego Shell Clubsmart. W dokumencie tym znajdują się informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z tym, że jesteście Państwo (i) jednym z naszych klientów, (ii) uczestnikiem Programu Lojalnościowego, (iii) gościem witryny internetowej Programu Lojalnościowego Shell ClubSmart i/lub (iv) użytkownikiem aplikacji Shell Motorist. przygotowanej przez Shell Polska Sp. z o.o. lub jedną ze spółek zależnych Shell.   

Niniejsza Polityka Prywatności może z biegiem czasu ulegać zmianom. Zalecamy regularne sprawdzanie, czy Polityka Prywatności nie uległa zmianie. Ostatnia zmiana niniejszej Polityki Prywatności miała miejsce 21.10.2016 r. 

1

Czego dotyczy niniejsza Polityka Prywatności? [więcej]

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z tym, że jesteście Państwo (i) jednym z naszych klientów, (ii) uczestnikiem Programu Lojalnościowego, (iii) gościem witryny internetowej Programu Lojalnosciowego Shell ClubSmart ( https://www.shellsmart.com/smart/index.html?site=pl-pl) i/lub (iv) użytkownikiem aplikacji np. Shell Motorist (Aplikacje).

Na Witrynie znajdziecie Państwo szereg linków prowadzących do innych witryn. Pomimo że takie inne witryny zostały starannie wybrane, nie ponosimy odpowiedzialności za to, w jaki sposób są przez nie przetwarzane Państwa dane osobowe. Tym samym niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do takich witryn internetowych.

2

Kto odpowiada za Państwa dane osobowe? [więcej]

Państwa danymi osobowymi administruje Shell Polska Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Polsce z siedzibą w Warszawie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 7A, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000005239, NIP 526-10-09-190, REGON 010809811.

 

3

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? [więcej]

Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaj przetwarzanych danych osobowych i cel ich przetwarzania.

3.1

Biuro Obsługi Klienta i zarządzanie relacjami z Klientem [więcej]

Co wiąże się z tym celem?

Gdy kontaktujecie się Państwo z Biurem Obsługi Klienta w celu zadania pytania lub złożenia reklamacji, możemy poprosić o podanie pewnych informacji, pozwalających Państwa zidentyfikować i ułatwić załatwienie zgłaszanej sprawy. Wszelkie dostarczone dane osobowe wykorzystujemy tylko w tym celu oraz dla podniesienia jakości obsługi Klienta.

 

Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?

W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na Państwa pytanie lub właściwego załatwienia reklamacji wpisujemy do naszej bazy danych szczegóły Państwa pytania lub reklamacji. Możemy też poprosić o dane kontaktowe, które będą nam potrzebne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub reklamację. W wypadku pytań lub reklamacji dotyczących udziału w Programie Lojalnościowym (np. pytania o stan konta lub dostawę prezentu), możemy poprosić o podanie dodatkowych danych osobowych, potwierdzających Państwa tożsamość.

3.2

Udział w promocjach [więcej]

Co wiąże się z tym celem?

Shell regularnie organizuje promocje dla swych Klientów. W niektórych wypadkach, w celu wzięcia udziału w promocji będą musieli Państwo podać swoje dane osobowe przy użyciu formularza rejestracyjnego lub przez reklamę bądź witrynę internetową.

Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?

Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w takich promocjach, dostarczone przez Państwa dane osobowe (w tym imię, nazwisko, wiek, adres i adres poczty elektronicznej) mogą być przetwarzane w celu dokonania lub potwierdzenia rejestracji, w celu ustalenia, czy spełniacie Państwo warunki promocji, a także do przesłania nagród. W zależności od rodzaju promocji, możemy też przetwarzać informacje o Państwa w niej udziale, takie jak ilość zebranych punktów, liczba zgłoszeń lub wygrane nagrody.

3.3

Rozwój i doskonalenie produktów i usług [więcej]

Co wiąże się z tym celem?

Shell regularnie prowadzi wśród swych Klientów ankietowe badania rynku. Państwa odpowiedzi udzielone w ankietach są wykorzystywane w ocenach jakości oraz do podniesienia poziomu zadowolenia Klientów.

Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?

Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w naszych ankietach, możemy przetwarzać przekazane przez Państwa dane osobowe (w tym imię, nazwisko, wiek, adres i adres poczty elektronicznej).

3.4

Oferty ogólne [więcej]

Co wiąże się z tym celem?

Jako klienci spółki Shell lub uczestnicy naszego Programu Lojalnościowego, możecie Państwo od nas otrzymywać ogólne oferty i informacje (“Oferty Ogólne”).

Oferty Ogólne mają na celu przekazanie informacji o mogących Państwa zainteresować produktach, wydarzeniach i promocjach dostępnych w spółce Shell lub przez nią organizowanych. W szczególności takie Oferty Ogólne mogą polegać na emisji:

 • biuletynów elektronicznych z ofertami i ogólnymi informacjami;
 • dodatkowych punktów Programu Lojalnościowego z tytułu nabycia produktów kwalifikowanych;
 • kuponów paliwowych lub zakupowych Shell;
 • kuponów rabatowych na produkty dostępne w sklepach Shell.

Oferty Ogólne mogą być do Państwa dostarczane pocztą lub pocztą elektroniczną, lub przy użyciu SMS-ów,oraz za pośrednictwem witryny internetowej programu lojalnościowego, aplikacji, mediów społecznościowych, kuponów lub innych wykorzystywanych przez Państwa kanałów cyfrowych. Preferowane przez siebie sposoby kontaktów i ustawienia konta mogą Państwo w każdej chwili zmienić, korzystając z https://www.shellsmart.com/smart/index.html?site=pl-pl)

Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?

Na potrzeby przesyłania Ofert Ogólnych możemy przetwarzać przekazane przez Państwa dane osobowe (w tym imię, nazwisko, wiek, adres i adres poczty elektronicznej).

Rezygnacja z Ofert Ogólnych

W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania Ofert Ogólnych poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka w Preferowanych Formach Kontaktu po zalogowaniu się na www.shellsmart.com. Wszelkie dane osobowe, które nie będą potrzebne do przekazywania Państwu Ofert Ogólnych, zostaną usunięte lub przekształcone w dane anonimowe.

3.5

Oferty spersonalizowane [więcej]

Co wiąże się z tym celem?

Jako klienci spółki Shell lub uczestnicy naszego Programu Lojalnościowego, mogą Państwo otrzymywać od nas oferty dostosowane do indywidualnych preferencji, określonych poprzez analizę takich danych jak Państwa historia zakupów, udział w promocjach, ankietach i Programie Lojalnościowym oraz sposób korzystania z Witryn Internetowych, Aplikacji i innych kanałów cyfrowych (“Oferty Spersonalizowane”).

Oferty Spersonalizowane mają na celu przekazanie informacji o tych produktach, wydarzeniach i promocjach dostępnych w spółce Shell lub przez nią organizowanych, które, jak sądzimy, mogą być dla Państwa interesujące. W szczególności takie Oferty Spersonalizowane mogą polegać na emisji:

 • dodatkowych punktów Programu Lojalnościowego z tytułu nabycia produktów kwalifikowanych;
 • kuponów paliwowych lub zakupowych Shell;
 • kuponów rabatowych na produkty dostępne w sklepach Shell.

Oferty Spersonalizowane mogą być do Państwa dostarczane pocztą lub pocztą elektroniczną, przy użyciu SMS-ów, za pośrednictwem witryny internetowej Programu Lojalnościowego, aplikacji, mediów społecznościowych, kuponów lub innych wykorzystywanych przez Państwa kanałów cyfrowych. Preferowane przez siebie sposoby kontaktów i ustawienia konta mogą Państwo w każdej chwili zmienić, korzystając ze strony internetowej Programu w zakładce Preferowanych Formach Kontaktu po zalogowaniu się na www.shellsmart.com..

Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?

Warunkiem przygotowania Ofert Spersonalizowanych jest poznanie Państwa preferencji przez firmę Shell. W tym celu Shell przeprowadzi analizę poniższych informacji:

 • Historia Państwa zakupów;

  Obejmuje to dane dotyczące (i) konkretnych, kupowanych przez Państwa produktów, (ii) łącznej wielkości zakupów przypadającej na jedną transakcję, (iii) miejsca i czasu dokonywanych przez Państwa zakupów, (iv) sposobu płatności.

 • Wybrany przez Państwa sposób wykorzystania zebranych punktów;

  Obejmuje to dane dotyczące (i) rodzaju i opisu wybranej przez Państwa nagrody, (ii) ilości nagród wybranych przez Państwa, (iii) ilości punktów wymienionych przez Państwa na nagrody, (iv) częstotliwości i czasu wymiany Państwa punktów na nagrody, (v) sposobu dostarczenia Państwu ewentualnych nagród.

 • Czy, jak i gdzie zamieniacie Państwo punkty na produkty z oferty (w tym kupony);
 • Wykorzystywanie przez Państwa Witryny Internetowej, Aplikacji i otrzymywanych od nas wiadomości e-mail.

  Obejmuje to takie dane jak (i) linki klikane przez Państwa na Witrynie, (ii) liczba logowań do należącego do Państwa internetowego konta Programu Lojalnościowego, (iii) Państwa lokalizacja wynikająca z adresu IP, (iv) Państwa odpowiedzi lub reakcje na nasze emaile, (v) sposób korzystania z Aplikacji (w tym Państwa lokalizacja ustalona przez nasze Aplikacje, jeżeli uprzednio wyraziliście Państwo na to zgodę).

 • Państwa udział w promocjach [link do 3.2].
 • Państwa odpowiedzi na ankiety [link do 3.3].

W celu ustalenia Państwa preferencji Shell może też skorzystać z danych osobowych już posiadanych przez spółki zależne Shell, w tym wskazujące, w jaki sposób wykorzystują Państwo:

 

 • Program Lojalnościowy;
 • Witryny Internetowe, Aplikacje, kupony, media społecznościowe, ankiety, promocje i inne kanały cyfrowe;
 • karty paliwowe firmowane przez Shell oraz inne karty płatnicze wykorzystywane w punktach detalicznych Shell w zestawieniu z zakupami dokonywanymi przez klientów o podobnych zainteresowaniach, a także dodatkowe, dotyczące Państwa informacje społeczno-demograficzne, uzyskane ze źródeł zewnętrznych na potrzeby przeanalizowania Państwa wcześniejszych zakupów.

Rezygnacja z Ofert Spersonalizowanych

W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania Ofert Spersonalizowanych poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka w Preferowanych Formach Kontaktu po zalogowaniu się na www.shellsmart.com. W takim wypadku zaprzestaniemy analizowania Państwa danych osobowych i upodobań zakupowych, a wszelkie dane osobowe, które nie będą potrzebne do przekazywania Państwu Ofert Spersonalizowanych, zostaną usunięte lub przekształcone w dane anonimowe.

3.6

Zarządzanie naszym Programem Lojalnościowym [więcej]

Co wiąże się z tym celem?

Państwa dane osobowe przetwarzamy na potrzeby zarządzania Państwa udziałem w naszym Programie Lojalnościowym.

Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?

Możemy przetwarzać wszystkie lub niektóre dane przekazane przez Państwa podczas przystępowania do Programu Lojalnościowego, takie jak imię, nazwisko, wiek, adres i adres poczty elektronicznej.

Rezygnacja z Programu Lojalnościowego

W dowolnym momencie możecie Państwo całkowicie zaprzestać udziału w Programie Lojalnościowym poprzez stronę internetową www.shellsmart.com. W takim wypadku usuniemy lub przekształcimy w dane anonimowe wszystkie dane osobowe dostarczone przez Państwa podczas przystępowania do Programu Lojalnościowego.

3.7

Techniczne i funkcjonalne zarządzanie Witryną i Aplikacjami [więcej]

Co wiąże się z tym celem?

Gdy wchodzicie Państwo na naszą Witrynę lub korzystacie z naszych Aplikacji, przetwarzamy pewne dotyczące Państwa informacje techniczne (np. adres IP), aby zapewnić dostęp do funkcji realizowanych przez nasze serwisy internetowe oraz w celu zarządzania nimi. Korzystając z tych informacji technicznych możemy zarządzać Witryną lub Aplikacjami, na przykład w celu usunięcia usterek lub poprawy ich niezawodności.

Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?

Przetwarzamy dane techniczne takie jak adres IP Państwa komputera, tabletu lub smartfonu, informacje o odwiedzanych przez Państwa stronach Witryny lub Aplikacji, informacje o Państwa przeglądarce internetowej oraz poprzednich/następnych odwiedzanych przez Państwa witrynach oraz o czasie trwania wizyt/sesji.

3.8

Generowanie informacji i danych statystycznych na potrzeby zarządzania [więcej]

Co wiąże się z tym celem?

Shell wykorzystuje analizy statystyczne do badania trendów rynkowych. Korzystając z wyników takich badań, oceniamy obecne produkty i usługi oraz dostosowujemy nasze produkty, działania marketingowe oraz stacje obsługi do zachodzących zmian. Wyniki badań są przedstawiane tylko w postaci zbiorczej.

3.9

Zapobieganie oszustwom, ich wykrywanie i dochodzenia w sprawie oszustw [więcej]

Co wiąże się z tym celem?

Dane osobowe przekazane przez Państwa spółce Shell mogą zostać przez nią wykorzystane do zapobiegania oszustwom, wykrywania ich i prowadzenia dochodzeń w sprawie oszustw, a także do egzekwowania Warunków określonych przez spółkę.

4

Kto ma dostęp do Państwa danych? [więcej]

Shell może ujawnić Państwa dane osobowe każdej z poniższych osób/instytucji:

 • Upoważnione spółki trzecie, uczestniczące w realizacji Programu Lojalnościowego, takie jak każda spółka, która ma pozwolenie na dostarczanie produktów uczestnikom Programu Lojalnościowego lub świadczenie usług na ich rzecz.
 • Wszyscy przedstawiciele, usługodawcy i/lub podwykonawcy spółki Shell lub jej spółek zależnych;
 • Każda osoba, której spółka Shell zaproponuje przekazanie swych praw i/lub obowiązków.

Shell wykorzystuje osoby trzecie do realizacji pewnych działań, takich jak hosting witryn internetowych. W ramach oferowanych Państwu usług zebrane dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym osobom trzecim znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EEA). Na przykład możliwa jest sytuacja, gdy któreś z naszych serwerów będą okresowo zlokalizowane w państwie spoza EEA lub któryś z naszych usługodawców będzie pochodzić z państwa spoza EEA. W takim zakresie, w jakim takie osoby trzecie mają dostęp do danych osobowych na potrzeby realizacji wspomnianych wyżej działań, Shell zastosowała niezbędne środki organizacyjne i/lub umowne w celu zagwarantowania, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na wspomniane wyżej potrzeby oraz że do ochrony tych danych użyte zostaną odpowiednie zabezpieczenia.

Za Państwa zgodą Shell może również przekazywać informacje dotyczące Państwa innym osobom trzecim, takim jak nasi partnerzy lojalnościowi. Tego rodzaju osoby trzecie będą wykorzystywać otrzymane o Państwu informacje na potrzeby wyszczególnione w tej Polityce Prywatności.

Poza przypadkami wyszczególnionym w niniejszej Polityce Prywatności nie będziemy ujawniać jakichkolwiek danych osobowych bez uzyskania Państwa zgody, chyba że będziemy mieli do tego ustawowe prawo lub będziemy prawnie zobowiązani do ich ujawnienia lub też będziemy przekonani, że takie postępowanie jest konieczne dla ochrony i/lub obrony praw, mienia i osobistego bezpieczeństwa nas samych, naszych Użytkowników/Klientów bądź innych osób. Państwa dane osobowe zostaną przekazane przez Shell organom nadzorczym, podatkowym lub dochodzeniowym tylko wówczas, gdy będzie to wymagane z mocy prawa.

5

Przez jaki okres przechowujemy Państwa dane osobowe? [więcej]

Na Państwa żądanie zaprzestania udziału w Programie Lojalnościowym lub z zakończenia kontaktów ze spółką Shell zamkniemy stosowne konta w najkrótszym realnie możliwym czasie. Ponadto będziemy zamykać lub wyłączać nieużywane konta klientów oraz będziemy zamykać konta wykorzystywane niezgodnie z niniejszą Polityką Prywatności lub Warunkami. Dane osobowe z zamkniętych lub wyłączonych kont zostaną usunięte lub przekształcone do postaci anonimowej w najkrótszym realnie możliwym czasie. W niektórych wypadkach, takich jak konieczność zapobieżenia oszustwom lub podjęcie innych działań dopuszczanych lub wymaganych przez prawo, dane osobowe z zamkniętych lub wyłączonych kont zachowamy przez dłuższy czas.

6

Jakie pliki cookie są wykorzystywane przez spółkę Shell? [więcej]

Witryna i/lub Aplikacja korzysta z plików cookie lub podobnej im technologii. Plik cookie jest małym plikiem tekstowym, przysyłanym do Państwa przeglądarki internetowej, dzięki któremu możemy ją rozpoznać, gdy powrócą Państwo na naszą witrynę. Shell i upoważnieni przez nią usługodawcy mogą korzystać z małych plików graficznych, znanych jako „czysty GIF”, które działają w połączeniu z plikami cookie i służą do identyfikacji i wykrywania Państwa obecności na Witrynie i/lub w Aplikacji. Shell i tacy usługodawcy mogą też stosować inne technologie służące do zapisywania informacji w Państwa przeglądarce, wykorzystujące lokalne obiekty współdzielone lub lokalną pamięć masową, takie jak pliki cookie HTML 5, flash cookie oraz inne metody programowe aplikacji internetowych.

Dzięki użyciu tych technologii możemy gromadzić dane o korzystaniu z Witryny i/lub Aplikacji, np. dowiedzieć się, które strony Państwo odwiedzacie, jak wykorzystujecie informacje znajdujące się na Witrynie oraz jak długo trwa wizyta.

Funkcjonalne pliki cookie - Shell zapisuje pliki cookie niezbędne do realizacji funkcji Witryny i/lub Aplikacji. Na przykład pliki cookie zapamiętują Państwa preferencje, takie jak język i region, które pozostają Państwa domyślnymi ustawieniami podczas ponownej wizycie na Witrynie i/lub w Aplikacji. Jeżeli jednak sobie tego Państwo życzycie, możliwa jest zmiana ustawień Państwa przeglądarki tak, by pliki cookie stosowane przez Shell były odrzucane lub blokowane - szczegółowe informacje na ten temat zawiera funkcja pomocy (Help) w Państwa przeglądarce internetowej.

Pliki cookie do analizy internetowej - Shell może wykorzystywać pliki cookie osób trzecich do analizy internetowej. Stosowanie takich plików pozwala spółce Shell analizować sposób użycia Witryny i/lub Aplikacji. W badaniu takim, pozwalającym poznać sposób korzystania przez Państwa z Witryny i/lub Aplikacji, używa się danych sumarycznych, które Shell otrzymuje od swych upoważnionych usługodawców. Shell i usługodawcy, o których tu mowa, mogą przekazywać takie dane osobom trzecim tylko w przypadkach wymaganych prawem.

Reklamowe pliki cookie - Shell może wykorzystywać pliki cookie osób trzecich do celów reklamowych. Shell może wykorzystać upoważnionych usługodawców do umieszczania reklam na Witrynie i/lub w Aplikacji oraz na innych witrynach internetowych. Tego rodzaju usługodawcy mogą umieszczać pliki cookie w Państwa przeglądarce oraz mogą gromadzić informacje pomagające im zidentyfikować Państwa urządzenie, np. adres IP lub inny unikatowy identyfikator sprzętu.

W celu uzyskania dalszych informacji o wykorzystywanych przez nas plikach cookie osób trzecich prosimy zapoznać się z naszą stroną http://www.shell.pl/aboutshell/about-our-website1/privacy-policy/cookie-policy.html.

Shell nie przechowuje plików cookie dłużej niż jest to niezbędne. Korzystamy z plików cookie typu sesyjnego i permanentnego:

 • Sesyjne pliki cookie mogą śledzić sposób korzystania z Internetu, np. odwiedzane strony oraz wybierane opcje. W momencie zamknięcia przeglądarki internetowej sesja się kończy, a plik cookie jest usuwany.
 • Permanentny plik cookie pozwala Witrynie i/lub Aplikacji rozpoznać użytkownika podczas następnej wizyty. Plik taki pozostaje w systemie dopóty, dopóki go Państwo nie usuniecie.

Zwracamy uwagę, że większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, co oznacza, że w wypadku Użytkowników, którzy nie życzą sobie obecności takich plików, konieczne może być samodzielne ich usunięcie lub zablokowanie.

Zapraszamy także na stronę http://www.shell.pl/aboutshell/about-our-website1/privacy-policy/cookie-policy.html, gdzie szczegółowo przedstawiono sposoby usuwania i blokowania plików cookie oraz zamieszczono więcej informacji na ich temat. Informacje o stosowaniu plików cookie w przeglądarkach uruchamianych w telefonach komórkowych oraz dokładne opisy sposobów blokowania lub usuwania takich plików znajdują się w instrukcji użytkowania telefonu.

Tym niemniej zwracamy uwagę, że w wypadku zablokowania plików cookie co prawda nadal można wchodzić na nasze witryny, jednakże niektóre funkcje mogą działać nieprawidłowo oraz może okazać się, że nie ma dostępu do wszystkich możliwości funkcjonalnych Witryny i/lub Aplikacji.

7

Osoby komunikujące się z nami przy użyciu mediów społecznościowych [więcej]

Udostępnianie naszej Witryny lub naszych treści przez media społecznościowe

Jeżeli zdecydują się Państwo udostępnić naszą Witrynę lub nasze treści przez media społecznościowe takie jak LinkedIn, Facebook lub Twitter, Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko oraz to, że interesujecie się Państwo spółką Shell) będą widoczne także dla wszystkich osób wchodzących na Państwa stronę internetową w serwisie LinkedIn, Facebook lub Twitter. Zasady korzystania z witryn internetowych takich mediów społecznościowych są określane wyłącznie przez warunki (w tym politykę prywatności) podane na odnośnych witrynach mediów społecznościowych. Shell nie ponosi odpowiedzialności ani za przetwarzanie danych osobowych przez strony internetowe takich mediów społecznościowych, ani za ich politykę prywatności i tym samym Polityka Prywatności spółki Shell nie ma do nich zastosowania.

Nasza strona w serwisie Facebook

Posiadamy stronę w serwisie Facebook. Gdy komunikują się Państwo z nami przez naszą stronę na Facebooku (np. umieszczając komentarz, wysyłając film lub zdjęcia, przekazując wiadomość lub klikając przycisk „Like”), możemy otrzymać Państwa dane osobowe (takie jak nazwa użytkownika, zdjęcie z profilu, miasto rodzinne, adres poczty elektronicznej i płeć). Sposób wykorzystania przez nas takich danych osobowych jest przedstawiony w odpowiedniej Polityce Prywatności Serwisu Facebook, która ma zastosowanie obok (i) niniejszej Polityki Prywatności oraz (ii) warunków użytkowania oraz innych oświadczeń serwisu Facebook. Shell zaleca Państwu uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania i innymi oświadczeniami serwisu Facebook. Ich treść może odbiegać od niniejszej Polityki Prywatności.

8

Uwaga specjalna - dla osób, które nie ukończyły 14 roku życia. [więcej]

Shell nie gromadzi celowo danych osobowych osób, które nie ukończyły 14. roku życia. Osoby, które nie ukończyły 14. roku życia proszone są o nieprzesyłanie swych danych osobowych (w tym: nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej) Osoby poniżej 14. roku życia chcące zadać pytanie lub też skorzystać z Witryny lub Aplikacji w sposób wymagający przekazania danych osobowych, proszone są o dokonanie tego za pośrednictwem rodziców lub opiekunów.

9

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. [więcej]

Zastosowane przez nas środki techniczne i organizacyjne mają na celu jak najlepsze zabezpieczenie zgromadzonych przez nas danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem.

10

Do kogo należy kierować pytania, wnioski o dostęp do danych lub ich usunięcie itp.? [więcej]

Dążymy do zapewnienia aktualności i dokładności dotyczących Państwa danych. Jeśli chcieliby Państwo sprawdzić, zmienić lub usunąć jakiekolwiek przekazane nam informacje, prosimy przesłać swój wniosek przy użyciu tego formularza info.pl@shell.com.

Naciśnij tutaj aby przeczytać poprzednią Politykę Prywatności.
© Shell Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenia prawne | Polityka Prywatności | Regulamin
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08