[text]

Don't show...
RegisztrációHatályos: 2018. november 30. napjától

Adatvédelmi Szabályzat


A jelen Adatvédelmi Szabályzat a Shell Hungary zRt. (a továbbiakban: Shell) Adatvédelmi Szabályzata.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban, és hogy hol találhat további információkat.

1 Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása


Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, amely adatokat a Shell arra tekintettel kezel, hogy: (i) Ön a Shell lakossági ügyfele; (ii) Ön a ClubSmart Program tagja, (iii) Ön valamely Shell weboldal látogatója (pl. www.shell.hu, www.clubsmart.hu, www.shellsmart.hu, stb.) (a továbbiakban: Weboldal), és/vagy (iv) Ön valamely Shell alkalmazás felhasználója (a továbbiakban: Alkalmazás).


A weboldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, a Shell nem felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.


2 Az Adatkezelő meghatározása


Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Shell Hungary zRt. (székhelye:1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszáma: 01-10-042420).


3 Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok. Információgyűjtés

A Shell információkat gyűjt Önről, beleértve a személyes adatokat is, arra tekintettel, hogy Ön a Shell lakossági ügyfele, a ClubSmart program tagja, a Shell Alkalmazás felhasználója és/vagy a Weboldal látogatója. Ez az információ lehet:

 • Olyan információ, amelyet Ön ad meg nekünk - amikor jelentkezik a ClubSmart programba, kérni fogjuk kötelezően a nemét, a nevét, édesanyja leánykori nevét, születési dátumát, lakcímét és ClubSmart kártyája számát, továbbá on-line regisztráció esetén e-mail címét. Továbbá olyan személyes adatokat kérhetünk Öntől, amelyek szükségesek lehetnek a ClubSmart programban nyújtott szolgáltatások nyújtásához és/vagy az Ön azonosításhoz és/vagy az Önnel történő kapcsolattartáshoz, ideértve különösen az Ön telefonszámát, kapcsolatfelvételi preferenciáit, kommunikációs preferenciáit, biztonsági kérdések megválaszolásához szükséges információkat és a jelszavát.
 • Olyan információ, amelyet valamely Shell szolgáltatás, pl. a ClubSmart program igénybevétele során ad meg nekünk - azzal kapcsolatban is gyűjtünk információkat, hogy hogyan és hol használja vagy vásárolja meg a Shell szolgáltatásait és termékeit. Ilyen információk lehetnek az elektronikus eszközzel kapcsolatos információk, IP-címek, naplóinformációk, böngészőtípussal és preferenciával kapcsolatos információk, helyinformációk, online azonosítók, amelyek lehetővé teszik a „sütik” és hasonló technológiák alkalmazását. Az Ön vásárlási előzményeivel kapcsolatos adatok, amelyek magukban foglalják: (i) az Ön által vásárolt termékekre vonatkozó adatokat, (ii) a tranzakciónkénti vásárlások összegét, (iii) a vásárlások időpontját és helyszínét, valamint (iv) az Ön által használt fizetési módot beleértve az Alkalmazásba beépített fizetési módszereket is. Az Ön pontbeváltására vonatkozó információk, amelyek magukban foglalják (i) a ClubSmart pontokért választott ajándékok típusát és leírását, (ii) a választott ajándékot, (iii) az Ön által beváltott pontok mennyiségét, (iv) a pontok beváltásának gyakoriságát és időpontját, és (v) az ajándékok kiszállításához választott szállítási módot (ha van ilyen). Továbbá az Ön részére megküldött pontgyűjtési, illetve pontbeváltási ajánlatok, promóciós ajánlatok, kuponok felhasználására vonatkozó adatok.

4 Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezelünk:

 • az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
 • ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos tranzakció teljesítéséhez; vagy
 • olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

 Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.  Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Ha úgy dönt, hogy - a kötelező adatokon túlmenően - a Shell Alkalmazás használatához vagy a ClubSmart programban való részvételéhez nem adja meg valamely kért további adatát, annak az egyetlen következménye az, hogy nem fogja tudni a Shell Alkalmazás és/vagy a ClubSmart program minden funkcióját használni.

5 Az adatkezelés céljai


A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

 • az Önnel való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;
 • az Ön ügyfélfiókjának vezetése, adminisztrációja, beleértve a ügyfélfiók hitelesítését is (vagyis annak biztosítását, hogy csak Ön vagy valaki, akit Ön felhatalmazott férhet hozzá a fiókjához és az információihoz);
 • ügyfélszolgálat és fejlesztés;
 • piaci felmérések és marketingstratégiák elvégzése és elemzése;
 • promóciók és versenyek felkínálása a ClubSmart program tagjainak, beleértve a digitális jutalmak felajánlását, amelyekkel elismerjük Önt, mint értékes ügyfelünket;
 • a csalás felderítése vagy megelőzése;
 • marketingajánlatok küldése (hozzájárulás esetén)

 (vagy olyan másodlagos célból, amely szorosan kapcsolódik az elsődleges célhoz, például adatok tárolása vagy törlése).

 

Kommunikáció és marketing

 

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy Önt a Shell általános marketing ajánlatokkal, hírlevelekkel, aktuális információkkal megkeresse (a továbbiakban: Általános Marketingajánlatok) vagy ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy Önt a Shell az Ön személyes preferenciáit is figyelembe vevő - a korábbi vásárlások, a promóciókban, felmérésekben történt részvétel, a ClubSmart Programban történő részvétel, a Weboldalak, az Alkalmazások, illetve egyéb digitális csatornák használatának elemzésén alapuló személyre szabott ajánlatokkal (a továbbiakban: Személyre Szabott Marketingajánlatok) megkeresse, akkor Önnek a Shell Általános Marketingajánlatokat vagy Személyre Szabott Marketingajánlatokat küldhet. A Shellnek ugyanakkor nincs kötelezettsége erre.

Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül csak akkor küldhetünk Önnek szolgáltatásfrissítéseket és értesítéseket, ha Ön a Shell Alkalmazásnak vagy egyéb szolgáltatásoknak már meglévő felhasználója, és az ilyen frissítések és/vagy értesítések szükségesek a Shell Alkalmazás vagy egyéb szolgáltatások megfelelő működéséhez.

Az Általános, illetve a Személyre Szabott Marketingajánlatok postai úton, e-mailen, telefonon, sms-ben, Weboldalon, az Alkalmazás útján, közösségi médiákon keresztül, kasszakuponok formájában, vagy az Ön által használt bármely más digitális csatornán keresztül juthatnak el Önhöz. A Kapcsolattartás Módját, illetve az Adatkezelési Profiljának Beállítását bármikor módosíthatja a www.clubsmart.hu Weboldalon, illetve bármikor élhet a leiratkozás lehetőségével.


Amennyiben nem kíván Általános, illetve Személyre Szabott Marketingajánlatot kapni, a leiratkozási kérését az alábbi módokon juttathatja el részünkre:


- a smart@shell.hu címre küldött e-mail üzenetben;

- a clubsmart.hu vagy shellsmart.com Weboldalon keresztül;

- a (+36 1) 777 9001-es telefonszámon;

- az 1519 Budapest, Pf. 590 címre küldött levélben.

6 Adatok átadása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú feltételekkel osztjuk meg a következőkkel:

 • A Shell vállalatcsoporton belül más vállalatokkal;
 • felhatalmazott harmadik feleknek is átadhatjuk, akik együttműködnek a Shell-lel és termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújthatnak a Shell Alkalmazás és a ClubSmart program részére;
 • A Shell engedélyezett ügynökei, engedélyesei, szolgáltatói és/vagy alvállalkozói;
 • Illetékes hatóságok, kormányzatok, szabályozó vagy adóhatóságoknak, amennyiben meg kell felelnünk olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, amelyek a Shell társaságra/társaságokra vonatkoznak az alkalmazandó helyi törvények szerint;
 • Minden olyan személy, aki részére a Shell bármilyen jogát és/vagy kötelességét átruházza.

Az Ön hozzájárulásával, egyéb személyek részére, amelyekkel a Shell termékek és szolgáltatások nyújtása tekintetében együttműködik, különösen a ClubSmart Programmal kapcsolatban.

Személyes adatok továbbítása

Amennyiben a személyes adatok továbbításra kerülnek a Shell-csoporton belüli más vállalatok és/vagy az Ön országán kívül található (beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívül található) felhatalmazott harmadik felek részére, szervezeti, szerződéses és jogi intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatai kizárólagosan a fenti célokra kerüljenek feldolgozásra, és hogy a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szintű védelem legyen biztosítva. Ezek az intézkedések magukban foglalják a Shell vállalatcsoporton belüli továbbítás esetén a Shell Kötelező Szervezeti Szabályozását, illetve az Európai Bizottság által jóváhagyott továbbítási mechanizmusokat olyan harmadik országokba, amelyekben nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, továbbá a helyi jogszabályok által előírt intézkedéseket is.  Ezekről a SITI-MLM-Support@shell.com vagy privacy-office-SI@shell.com vagy az info-hu@shell.com e-mail címen kérhet másolatot.

A jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaik, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. A Shell csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.


7 Az adatkezelés időtartama


A Shell által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani)

 

(1) indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 25 napon belül), miután kérelmezte, hogy már nem szeretne részt venni a ClubSmart programban; VAGY

(2) 3 éven belül az összes feliratkozott szolgáltatásra vonatkozóan az Önnel folytatott utolsó interakciót követően.

A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban (beleértve a Shell Alkalmazáson keresztül történő fizetést is) a személyes adatait a tranzakciótól számított 10 évig tároljuk. 

Az adatokat minden esetben a) tovább is tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt szükség van (ebben az esetben akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és szabályozási követelmények miatt), vagy b) rövidebb ideig tároljuk, ha az adott személy nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásához, és nem áll fenn semmilyen további jogszerű ok az adatok tárolására.


8 Cookie-k használata


A Shell sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogat egy Shell weboldalt vagy egy Shell alkalmazást használ. Ez lehetővé teszi a Shell számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, az Ön által meglátogatott oldalakról, a látogatásainak időtartamáról, és hogy mindezt azonosítani tudja, amikor visszatér a weboldalunkra annak érdekében, hogy javítsuk az élményét, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ön felügyelheti és beállíthatja a sütik kezelését a böngészője beállításaiban - további információért nézze meg a Shell süti irányelveit a következő webhelyen: http://www.shell.com/cookie-policy.html


9 Ha közösségi médiákon keresztül kommunikál velünk


Weboldalunk ill. tartalmának megosztása közösségi médián keresztül


Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a Shell iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is). A Shell nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, és a Shell Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik.


10 Különleges megjegyzés 18 évet be nem töltöttek számára


18 év alatti személyek ClubSmart Programba történő jelentkezését kizárólag abban az esetben fogadjuk el, ha a jelentkezést a szülő vagy gondviselő aláírta. A Shell szándékosan nem gyűjt adatokat a 16 év alatti személyek személyes adatairól, kivéve a fentiek szerint a szülő vagy gondviselő hozzájárulásával. 14 év alatti személyek számára nem küldünk Általános Marketingajánlatokat vagy Személyre Szabott Marketingajánlatokat.


11 Személyes adatok biztonsága

 

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a Shell a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól. Egyes szolgáltatásaink esetében titkosítást is használhatunk, és a Shell szolgáltatáshoz való hozzáféréshez hitelesítési és ellenőrzési folyamatokat is alkalmazunk, emellett rendszeresen teszteljük, felmérjük és értékeljük a biztonsági intézkedéseink hatékonyságát.

 

 12 Az Ön adatai


Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például kiskereskedelmi tranzakció céljából), és kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását. Kérjük, látogasson el a Shell fiókjába, hogy elvégezhesse az ilyen változtatásokat, vagy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:


- az info-hu@shell.com címre küldött e-mail üzenetben;

- a (+36 1) 480-1114-es telefonszámon;

- az 1519 Budapest, Pf. 590 címre küldött levélben.Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van arra, hogy megkapja az Önt érintő személyes adatokat, amelyeket átadott a Shell részére strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken vagy a  SITI-MLM-Support@shell.com e-mail címen.

 

Panasz benyújtására vonatkozó jog

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken vagy a  SITI-MLM-Support@shell.com e-mail címen további tájékoztatásért, vagy az ilyen kérelmek benyújtása céljából.

 

Felveheti a kapcsolatot a Shell Csoport Legfőbb Adatvédelmi Osztályával is a következő elérhetőségen: Shell International B.V. Hága, Hollandia - Kereskedelmi nyilvántartási szám 27155369 Levelezési cím: PO Box 162, 2501 AN, Hága vagy a privacy-office-SI@shell.com e-mail címen.

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

http://www.naih.hu 
ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha továbbra sem elégedett a panaszának kezelésével és a személyes adatok Shell által történő feldolgozásával, panaszt tehet a holland adatvédelmi hatóságnál is, amelynek címe Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Hága, Hollandia. További információkért látogasson el a https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/enhttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en weboldalra.


A jelen Adatvédelmi Szabályzat módosítása

A Shell fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosítására. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az Adatvédelmi Szabályzatot a lehetséges változásokra vonatkozóan, de ha a változások jelentősek, akkor tájékoztatást nyújtunk Önnek, beleértve az e-mailben történő értesítést is, ha ez szükséges. A jelen Adatvédelmi Szabályzat 2018. november 30-tól hatályos.

©2013 Shell Hungary Zrt. Minden jog fenntartva.
Működési szabályzat | Adatvédelmi szabályzat | Impresszum
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08