[text]

Don't show...

Shell - Zásady ochrany soukromí                                                                     

. Tyto Zásady ochrany soukromí uvádějí informace o zpracování osobních údajů (i) našich zákazníků, (ii) členů věrnostního programu Shell ClubSmart (Shell ClubSmart) , (iii) návštěvníků webových stránek Shell ClubSmart  a (iv) uživatelů aplikace Shell , provozované společností Shell Czech Republic a.s. či s ní spřízněnými společnostmi (Shell).

Tyto Zásady ochrany soukromí mohou být doplněny dalšími pravidly či informacemi týkajícímí se ochrany soukromí, pokud je to v konkrétním případě vyžadováno příslušnými platnými právními předpisy. 

Tyto Zásady ochrany soukromí smí být kdykoli změněny. Uživatelům se doporučuje, aby v pravidelných intervalech navštěvovali stránku se Zásadami ochrany soukromí kvůli možným změnám. Tyto Zásady ochrany soukromí byly naposledy změněny 23.5.2018.

Zvláštní ustanovení – věkové omezení

Shell úmyslně neshromažďuje osobní údaje osob mladších 16 let. Pokud jste mladší 16 let, nezasílejte nám své osobní údaje (například jméno, adresu a e-mailovou adresu). Pokud jste mladší 16 let a chcete se na něco zeptat nebo jakýmkoliv způsobem použít Webové stránky nebo Aplikaci způsobem, který vyžaduje poskytnutí osobních údajů, zajistětě, aby to proved Váš rodič nebo jiný zákonný zástupce Vaším jménem.

 

1. Na jaké případy se vztahují tyto Zásady ochrany soukromí?

Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují na zpracování osobních údajů (i) našich zákazníků, (ii) členů Shell ClubSmart , (iii) návštěvníků webových  stránek  Shell ClubSmart (Webové stránky) a (iv) uživatelů aplikace Shell  (Aplikace).

V Aplikaci a na Webových stránkách můžete nalézt řadu odkazů na jiné webové servery či aplikace. Ačkoliv jsou tyto webové servery a aplikace vybírány s řádnou péčí, neneseme odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů těmito webovými servery či aplikacemi. Tyto Zásady ochrany soukromí se tudíž nevztahují na používání takových webových serverů a aplikací.

 

2. Kdo je správcem vašich dat?

Shell Czech Republic a.s.  se sídlem Antala Staška 2027/77, Praha 4, Krč, PSČ: 140 00, IČO: 15890554, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 690, je správcem pro účely zpracování vašich osobních údajů.

 

3.  Pro jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje?

V rámci těchto Zásad o ochraně soukromí popisujeme, jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaký účel.

 

3.1 Zákaznické služby a řízení vztahů se zákazníky

Co znamená tento účel?

Obrátíte-li se na naše zákaznické centrum s nějakou otázkou nebo stížností, můžeme Vás požádat o identifikační údaje, které nám umožní reagovat na Váš podnět. Tyto osobní údaje použijeme výhradně k tomuto účelu a ke zvýšení kvality našich zákaznických služeb.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Za účelem řádné odpovědi na Vaši otázku nebo stížnost zaznamenáváme detaily o Vaší otázce či stížnosti do naší zákaznické databáze. Můžeme Vás rovněž požádat o Vaše kontaktní údaje. Budete-li mít jakýkoliv dotaz nebo stížnost týkající se Vaší účasti v programu Shell ClubSmart  (například ohledně Vašeho zůstatku na účtu či doručené odměny), můžeme Vás požádat rovněž o poskytnutí dodatečných osobních údajů za účelem zjištění Vaší totožnosti.

 

3.2 Účast na reklamních akcích

Co znamená tento účel?

Shell pravidelně pořádá reklamní akce pro všechny své zákazníky, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členem Shell ClubSmart.. V některých případech Vás pro účely Vaší účasti na těchto reklamních akcích můžeme požádat o poskytnutí dalších osobních údajů (prostřednictvím registračního formuláře, reklamy nebo webových stránek).

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Pokud se zúčastníte takových reklamních akcí, můžeme zpracovat osobní údaje, které jste nám poskytl/la (jako je Vaše jméno, věk , poštovní a e-mailová adresa), za účelem registrace nebo potvrzení Vaší účasti, s cílem určit, zda splňujete podmínky reklamní akce, a pro účely zaslání cen či benefitů. V závislosti na konkrétní reklamní akci můžeme zpracovávat rovněž informace o Vaší účasti, jako jsou dosažené bodové hodnoty, soutěžní odpovědi nebo úspory.

 

3.3 Vývoj a zdokonalování výrobků a zboží

Co znamená tento účel?

Shell pravidelně provádí prostřednictvím dotazníků průzkum spokojenosti zákazníků. Odpovědi, které poskytnete v rámci takového průzkumu, použijeme k hodnocení kvality a ke zlepšování našich služeb zákazníkům.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Pokud se rozhodnete pro účast v našich průzkumech, můžeme zpracovat osobní údaje, které nám s Vaším souhlasem poskytnete, jako je vaše jméno, datum narození, poštovní a e-mailová adresa a tel. číslo.

 

3.4 Obecné obchodní nabídky

Co znamená tento účel?

Jako zákazník společnosti Shell nebo člen našeho Shell ClubSmart  můžete od Shell dostávat obchodní nabídky a informace (Obecné obchodní nabídky).

Shell by vás prostřednictvím Obecných obchodních nabídek ráda informovala o produktech, událostech a reklamních akcích Shellu, jakož i svých obchodních parterů, jež by Vás podle jejího názoru mohly zajímat. Takové Obecné obchodní nabídky mohou zahrnovat:

 • Elektronické newslettery s nabídkami a obecnými informacemi;
 • Bonusové Shell ClubSmart  body pro nákup vybraného sortimentu;
 • Nákupní či palivové vouchery;
 • Slevové kupóny na produkty Shell.

Obecné obchodní nabídky můžete dostávat poštou, e-mailem, SMS, prostřednictvím webových stránek Shell ClubSmart , Aplikace (prostřednictvím tzv. push notifications), sociálních sítí, kupónů nebo prostřednictvím jiných digitálních kanálů, které používáte. Pokud jste členem Shell ClubSmart , své preference můžete kdykoli upravit prostřednictvím Webových stránek.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Aby byla Shell schopna zasílat Vám Obecné obchodní nabídky, bude Shell zpracovávat tyto Vaše osobní údaje, které nám s Vaším souhlasem poskytnete, jako je jméno, datum narození, poštovní a e-mailová adresa a tel. číslo.

Ukončení zasílání Obecných obchodních nabídek

Ukončit zasílání Obecných obchodních nabídek ze strany Shellu můžete kdykoliv označením příslušného políčka v obdržené Obchodní nabídce a zasláním takto upravené Obecné obchodní nabídky zpět Shellu prostřednictvím e-mailu (smartklub.cz@shell.com) nebo poštou na adresu Shell Czech Republic a.s., Shell ClubSmart, Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 nebo prostřednictvím Webových stránek.

 

3.5 Personalizované obchodní nabídky

Co znamená tento účel?

Jako zákazník společnosti Shell nebo člen Shell ClubSmart můžete od Shell dostávat Personalizované obchodní nabídky, které budou přizpůsobeny na míru Vašim osobním preferencím vyplývajícím z Vaší nákupní historie, účasti na reklamních akcích, průzkumech, používání Webových stránek , aplikací a elektronických médií (Personalizovaná obchodní nabídka).

Shell by vás prostřednictvím Personalizovaných obchodních nabídek ráda informovala o produktech, událostech a reklamních akcích Shell a jejích obchodních parterů, jež by Vás podle jejího názoru mohly zajímat. Takové Personalizované obchodní nabídky mohou zahrnovat:

 • Bonusové Shell ClubSmart  body pro nákup vybraného sortimentu;
 • Nákupní či palivové vouchery;
 • Slevové kupóny na produkty Shell.

Personalizované obchodní nabídky můžete dostávat poštou, e-mailem, SMS, prostřednictvím webových stránek CLUBSMART, Aplikace (prostřednictvím push notifications), sociálních sítí, kupónů nebo prostřednictvím jiných digitálních kanálů, které používáte. Pokud jste členem Shell ClubSmart , své preference a nastavení svého účtu můžete kdykoli upravit prostřednictvím Webových stránek.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Aby byla Shell schopna zasílat Vám Personalizované obchodní nabídky,  bude Shell zpracovávat tyto Vaše osobní údaje, které nám s Vaším souhlasem poskytnete, jako je jméno, datum narození, poštovní a e-mailová adresa a tel. číslo. Shell rovněž potřebuje pro tento účel znát Vaše preference, které budeme s Vaším souhlasem zpracovávat. Za tímto účelem bude Shell analyzovat:

 • Vaši nákupní historii

Ta zahrnuje data týkající se (i) údajů o zboží, které nakupujete, (ii) celkové částky Vašich nákupů, (iii) specifikaci času a místa, kde nakupujete, (iv) a způsob platby, kterou používáte.

 • Jak se rozhodujete využít  nasbírané body;

To zahrnuje data týkající se (i) druhu, názvu a popisu odměny, kterou jste si vybral(a), (ii) množství odměn, které jste si vybral(a), (iii) počtu bodů, které jste směnil(a), (iv) času Vaší transakce, a (v) metody použité k doručení Vaší odměny (je-li nějaká).

 • Zda, jak a kde využíváte  nabídky (včetně kupónů);
 • Vaše užívání Webových stránek, Aplikace a e-mailů, které od nás dostáváte               

To zahrnuje data týkající se (i) odkazů, na které kliknete na Webových stránkách, (ii) informací o tom, kolikrát jste se přihlásili na svůj účet v rámci online Shell ClubSmart, (iii) místa, kde se nacházíte (na základě vaší IP-adresy), (iv) způsobu, jakým reagujete na e-maily nebo jak nakládáte s e-maily, které jsme Vám zaslali, a (v) způsobu používání Aplikace (včetně, pokud jste k tomu poskytli souhlas, vaší lokality získané prostřednictvím Aplikace) a Vašich jízd zaznamenaných v Aplikaci porstřednictvím funkcionality Shell Drive, pokud jste k tomu poskytli souhlas, a to  včetně souřadnic polohy Vašeho vozidla, rychlosti a zrychlení a provoání údajů s jinými uživateli Aplikace.

 • Vaše účast na reklamních akcích (bod 3.2)
 • Vaše odpovědi na průzkumy (bod 3.3)

Ukončení zasílání Personalizovaných obchodních nabídek

Ukončit zasílání Personalizovaných obchodních nabídek ze strany Shellu můžete kdykoliv označením příslušného políčka v obdržené Personalizované obchodní nabídce a zasláním takto upravené Personalizované obchodní nabídky zpět Shellu prostřednictvím e-mailu (smartklub.cz@shell.com) nebo poštou na adresu Shell Czech Republic a.s., Shell ClubSmart, Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 nebo prostřednictvím Webových stránek.

 

3.6 Správa Shell ClubSmart

Co znamená tento účel?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem správy Vašeho členství v Shell ClubSmart.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Pro účely Vaší registrace v rámci Shell ClubSmart  můžeme zpracovávat osobní údaje, které jste nám poskytli, jako je Vaše jméno, datum narození, poštovní a e-mailová adresa a telefonní číslo.

Odhlášení z Shell ClubSmart

Svou účast v Shell ClubSmart  můžete kdykoli ukončit prostřednictvím žádosti zaslané na adresu prostřednictvím e-mailu (smartklub.cz@shell.com) nebo na adresu Shell Czech Republic a.s., Shell ClubSmart , Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 nebo prostřednictvím zákaznické linky na zákaznickém centrum Shell ClubSmart (+420 224 025 444). Poté vymažeme nebo převedeme do anonymní formy jakékoli osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci členství v Shell ClubSmart  kromě údajů, jejichž uchovávání nám umožňuje platná legislativa.

 

3.7 Technická a funkční správa Webových stránek a Aplikace

Co znamená tento účel?

Když navštívíte nebo použijete Webové stránky nebo Aplikaci, budeme o Vás zpracovávat určité technické informace  (jako je vaše IP adresa), abychom vám mohli zpřístupnit funkce našich online služeb a spravovat je. Administrátoři našich Webových stránek a Aplikace tyto technické informace potřebují k tomu, aby byli schopni spravovat Webové stránky a Aplikaci, například řešit technické problémy nebo zvyšovat spolehlivost Webových stránek a Aplikace.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

Zpracováváme technické údaje, jako je IP adresa vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu, navštívené Webové stránky nebo stránky Aplikace, webový prohlížeč, který používáte k surfování po internetu, předchozí/budoucí webové servery, které jste navštívili/navštívíte a dobu vaší návštěvy/relace.

 

3.8  Generování manažerských informací a statistických dat

Co znamená tento účel?

Shell využívá statistickou analýzu k průzkumu tržních trendů. Výsledky průzkumu používáme k vyhodnocení našich aktuálních produktů a služeb a k přizpůsobení našich produktů, marketingu a čerpacích stanic novému vývoji. Výsledky průzkumu jsou vykazovány pouze agregovanou formou.

 

3.9  Prevence, detekce a vyšetřování podvodů

Co znamená tento účel?

Shell může osobní údaje, které jí poskytnete, použít k prevenci, detekování a vyšetřování podvodů a k vymáhání Všeobecných podmínek a pravidel Shell ClubSmart.

 

3.10 Zpětná vazba

Pokud Vám kdykoliv Aplikace nabídne poskytnutní zpětné vazby nebo veřejný průzkum (či podobný prostředek) společnost Shell může shromažďovat informace, které na základě užívání těchto prostředků zveřejníte. Tyto informace budou použity v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí. Prosíme, vezměte na vědomí, že Shell není odpovědný za způsob, jakým používají osobní údaje třetí osoby, kterým jste prostřednictvím zaslání zpětné vazby či veřejného průzkumu zpřístupnil/a své osobní údaje v Aplikaci. Prosíme, buďte opatrní na osobní údaje, které tímto způsobem zveřejníte. 

 

3.11 Odznaky

Jsme oprávněni zpracovávat informace, které jste poskytli společnosti Shell, jakož i informace, které získáme prostřednictvím vašeho využívání produktů a služeb společnosti Shell, na to, abychom Vám v rámci Aplikace nabídli různá ocenění  (Odznaky ), abychom vás mohli identifikovat jako našeho věrného zákazníka. Takové Odznaky mohou být přiřazeny uživateli  Aplikace s ohledem na  nákupní historii, oblíbené produkty a služby Shell a používání funkcionality Shell Drive v rámci Aplikace.

Pokud nemáte zájem používat v Aplikaci funkcionalitu Odznaky , můžete se odhlásit prostřednictvím nastavení v Aplikaci. .

 

4. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje, na něž se vztahují tyto Zásady ochrany soukromí, jsou zpracovávány s Vaším výslovným souhlasem, nebo proto, že je zpracování nezbytné pro realizaci transakce (splnění závazku) nebo proto, že je to nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti Shell. Jestliže je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvolám souhlasu. Odvolání souhlasu však může ovlivnit rozsah využití funkcionalit Aplikace nebo Vaše členství v Shell ClubSmart.  

 

 

5. Kdo má přístup k Vašim údajům?

Shell může Vaše osobní údaje  poskytnout:

 • ostatním společnostem v rámci skupiny Shell
 • subjektům, které se podílejí na provozování Shell ClubSmart  jako jsou maloobchodníci a/nebo jiné společnosti, jež jsou oprávněny dodávat zboží a/nebo služby držitelům karet v rámci Shell ClubSmart
 • poskytovatelům služeb mobilního placení (například PayPal, Apple Wallett nebo Android Pay);
 • zástupcům, poskytovatelům služeb a/nebo subdodavatelům Shell a spřízněným společnostem, které jsou uvedeny na seznamu, který je k dispozici níže;
 • příslušným orgánům veřejné moci, pokud je to v souladu s platnými právními předpisy vyžadoaváno, a
 • jakékoli osobě, které Shell navrhne převod jakýchkoli svých práv a/nebo povinností.

Shell využívá služeb třetích stran k určitému zpracování, jako je například hosting webových stránek. Shromážděné osobní údaje mohou být předány vybraným třetím stranám, jež mohou sídlit mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), jako součást služeb, jež jsou Vám nabízeny. K tomu může dojít například v případech, kdy se některý z našich serverů čas od času nachází v zemi mimo EHP nebo kdy některý z našich poskytovatelů služeb sídlí v zemi mimo EHP. Vzhledem k tomu, že tyto třetí strany mají přístup k osobním údajům za účelem takového zpracování, přijala Shell nezbytná organizační a smluvní opatření s cílem zajistit, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a aby byla implementována ochranná opatření na příslušné úrovni za účelem ochrany Vašich osobních údajů. Tato opatření zahrnují Závazná podniková pravidla pro předávání osobních údajů v rámci skupiny Shell, mechanismy schválené Evropskou komisí pro předávání osobních údajů do třetích zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, a dale jakékoliv další požadavky vyplývající z lokálních právních předpisů. Kopii těchto opatření si můžete vyžádat na adresách SITI-MLM-Support@shell.com nebo privacy-office-SI@shell.com.    

Shell může  sdílet Vaše údaje rovněž se svými spřízněnými společnostmi nebo s jinými třetími stranami, jako jsou naši partneři podílející se na programu Shell ClubSmart . Tyto třetí strany budou Vaše údaje používat za účelem uvedeným v těchto Zásadách ochrany soukromí, zejména za účelem poskytování služeb nebo produktů získaných či objednaných prostřednictvím programu Shell ClubSmart. Seznam těchto třetích stran:

REDA a.s.
Hviezdoslavova 55d
627 00  Brno,
IČO.: 18828507

Arvato k.s.
Brno Business Park
Londýnské náměstí 1A
639 00 Brno,
IČO: 28511018

Swiss Post Solutions GmbH
Am Börstig 5
96052 Bamberg
Německo
Registrace: Bamberg HRB 11

WIPRO
Sarjapur Road
Doddakannelli
Bangalore 560035
India

S výjimkou, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany soukromí, neposkytneme žádné osobní údaje bez Vašeho svolení, ledaže bychom k tomu byli ze zákona oprávněni nebo bychom byli povinni tak učinit, nebo pokud bychom byli přesvědčeni, že taková akce je nezbytná za účelem ochrany a/nebo obhajoby našich práv, majetku nebo bezpečnosti našich zaměstnanců a bezpečnosti našich uživatelů/zákazníků nebo jiných osob. Vaše osobní údaje budou poskytnuty dozorčím orgánům, finančním úřadům a vyšetřovacím orgánům pouze v případě, kdy je Shell povinna učinit tak ze zákona.

 

6. Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

V případě Vaší žádosti o ukončení Vašeho členství v Shell ClubSmart  nebo vymazání Aplikace ukončíme Vaše účty, budeme dále uchovávat  Vaše osobní údaje týkající se vašeho členství v Shell ClubSmart nebo užívání Aplikace po dobu 3 let ode dne ukončení Vašeho členství v Shell ClubSmart nebo ode dne vymazání Aplikace. Osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s jinou Vámi využívanou službou, budeme uchovávat po dobu 3 let od Vaší poslední interakce s námi. Osobní údaje, které se vztahují k finančním transakcím (včetně transakcí provedených prostřednictvím Aplikace) budou uchovávány po dobu 10 let ode dne uskutečnění transakce. 

Po skončení shora uvedené doby uchovávání budou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

 

7. Jaké soubory cookies Shell používá?

Webové stránky a/nebo Aplikace používají soubory cookies, nebo podobnou technologii. Cookie je malý textový soubor, který posíláme do Vašeho internetového prohlížeče, abychom byli schopni identifikovat Váš počítač a Vaše chování při návštěvě Webových stránek či Aplikace. Shell a poskytovatel IT služeb může používat další technologie umožňující zachycení informací ve Vašem prohlížeči, jako jsou HTML 5 cookies, flash cookies a další softwarové aplikace či metody.

Používáním technologie cookies získáváme informace o používání Webových stránek a/nebo Aplikace, jako například informace o navštívených stránkách, Vaše interakce s Webovými stránkami a celková doba Vaší návštěvy stránek.

Funkční cookies (Functional cookies) – Shell uchovává cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti Webových stránek a/nebo Aplikací. Například, cookies pamatující si Vaše preference, jako jsou jazyk či region a které zůstávají nastaveny pro Vaši příští návštěvu Webových stránek a/nebo Aplikace. Nicméně pokud si to přejete, je možné nastavit blokování souborů cookies v nastavení Vašeho prohlížeče. Bližší podrobnosti ohledně nastavení cookies doporučujeme zjistit prostřednictvím funkce Nastavení (Help) ve Vašem prohlížeči.

Cookies pro analýzu webových stránek (Web analytics cookies) – Shell může používat cookies třetích stran pro analýzu používání Webových stránek a/nebo Aplikace. Cookies používá agregovaná statistická data, která třetí strana poskytuje Shellu a tato data umožňují Shellu zjistit způsob Vašeho užívání Webových stránek a/nebo Aplikace. Shell, stejně tak jako její poskytovatel IT služeb, mohou tato data poskytnout třetím stranám, pouze pokud jim to umožňuje zákon.

Reklamní cookies (Advertising cookies) – Shell může používat cookies třetích stran k reklamním účelům. Shell může zadávat reklamu na Webových stránkách a/nebo Aplikaci, či na jiných webových stránkách v rámci internetu, prostřednictvím třetích stran. Tyto cookies třetích stran mohou být uloženy ve Vašem prohlížeči a mohou sbírat informace, které těmto třetím stranám umožňují identifikovat Vaše zařízení, např. jeho IP adresu či jiný identifikátor.

Shell neuchovává soubor cookies déle, než je nezbytné (nikoliv déle nežli je Váš účet aktivní). Shell používá dočasné soubory cookie a permanentní soubory cookie:

 • Dočasný soubor cookie sleduje užívání, tj., jaké webové stránky navštívíte a jaké volby použijete. Když zavřete prohlížeč internetu, relace je ukončena a soubor cookie je vymazán.
 • Permanentní soubor cookie umožňuje, aby Vás Webové stránky a/nebo Aplikace při příští návštěvě rozpoznaly.

Vezměte, prosím, na vědomí, že většina prohlížečů automaticky akceptuje soubory cookie. Pokud si tedy nepřejete používání souborů cookie, musíte soubory cookie aktivně vymazat nebo zablokovat.

Můžete rovněž navštívit webové stránky www.allaboutcookies.org, kde jsou uvedeny informace o tom, jak vymazat nebo odmítnout soubory cookies, a rovněž další informace o souborech cookies všeobecně. Informace o používání souborů cookies v prohlížečích mobilních telefonů a podrobné informace o tom, jak takové soubory cookies odmítnout nebo vymazat, najdete v příručce ke svému mobilnímu zařízení.

Je však nezbytné si uvědomit, že pokud odmítnete používání souborů cookie, budete sice i nadále schopen/schopna navštěvovat naše Webové stránky, avšak některé jejich funkce nemusí pracovat správně a nebudete tak mít možnost plně využívat veškeré funkce Webových stránek a/nebo Aplikace.

 

8.  Pokud s námi komunikujete prostřednictvím sociálních sítí

Sdílení našich Webových stránek nebo obsahu prostřednictvím sociálních sítí

Rozhodnete-li se sdílet naše Webové stránky nebo Aplikaci prostřednictvím sociálních sítí, jako je LinkedIn, Facebook a/nebo Twitter, budou Vaše osobní údaje (jako je vaše jméno a skutečnost, že se zajímáte o Shell) viditelné rovněž pro všechny návštěvníky vašeho osobního profilu na LinkedInu, na Facebooku a/nebo na Twitteru a/nebo na jiných sociálních sítích. Na užívání takových sociálních sítí se vztahují podmínky (včetně zásad ochrany soukromí) příslušných sociálních sítí. Shell nenese odpovědnost za zpracování osobních údajů nebo za ochranu soukromí na těchto sociálních sítích. Zásady ochrany soukromí, které implementovala Shell, se tudíž na užívání těchto webových serverů nevztahují.

Náš profil na Facebooku

Shell má profil na Facebooku. V případech, kdy s námi komunikujete prostřednictvím našeho profilu na Facebooku (například když zveřejníte nějaký příspěvek, nahrajete mediální soubory, odešlete osobní zprávu nebo se stanete naším fanouškem kliknutím na „To se mi líbí“), můžeme získat Vaše osobní údaje (jako je vaše (uživatelské) jméno, profilová fotografie, město, v němž bydlíte, vaše e-mailová adresa a informaci o tom, zda jste muž či žena). Způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, je popsán v příslušném dokumentu Shell nazvaném Zásady ochrany soukromí na Facebooku, který platí (i) navíc k těmto Zásadám ochrany soukromí a (ii) navíc k podmínkám užívání a jiným prohlášením Facebooku. Shell doporučuje, abyste si pečlivě přečetli podmínky užívání a jiná prohlášení Facebooku. Takové podmínky užívání a jiná prohlášení se od těchto Zásad ochrany soukromí mohou lišit.

 

9. Jak zabezpečíme Vaše osobní údaje?

Implementovali jsme technologii a zásady, jejichž cílem je chránit vaše soukromí a vaše údaje před neoprávněným přístupem a před neoprávněným užíváním.

 

10. Jak se řeší žádosti o přístup k Vašim údajům, o opravu, omezení a odstranění údajů  ?

Usilujeme o to, aby Vaše údaje byly co nejpřesnější. Můžete kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jež Shell zpracovává, a požádat o jejich opravu, omezení nebo odstranění (avšak pouze v případě, kdy není zpracování osobních údajů nezbytné pro legitimní obchodní účel jako je například dokončení transakce). To můžete učinit zasláním žádosti na e-mailovou adresu smartklub.cz@shell.com ,  prostřednictvím dopisu zaslaném na adresu Shell Czech Republic a.s., Shell ClubSmart, Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 nebo na e-mailovou adresu SITI-MLM-Support@shell.com. V případě potřeby kontaktujte naše zákaznické centrum na tel.: +420 244 025 444.

 

11. Jak můžete realizovat právo na přenositelnost Vašich osobních údajů ?

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl/a Shell, ve strukturovaném formátu a právo předat takové osobné údaje  jinému správci osobních údajů, a to v případě, že jste poskytl/a se zpracováním takových osobních údajů souhlas nebo jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě smlouvy uzavřené se Shell, a že je toto zpracování prováděno automatizovaně. Pokud chcete využít právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, konktaktujte nás  na e-mailové adrese smartklub.cz@shell.com,prostřednictvím dopisu zaslaném na adresu Shell Czech Republic a.s., Shell ClubSmart, Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 nebo na e-mailové adresu SITI-MLM-Support@shell.com.   

 

12. Na koho se může obrátit v případě stížnosti týkající se zpracování osobních údajů ?

Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo stížnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese smartklub.cz@shell.com,prostřednictvím dopisu zaslaném na adresu Shell Czech Republic a.s., Shell ClubSmart, Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 nebo na e-mailové adrese SITI-MLM-Support@shell.com. Můžete se také obrátit Shell Group Chief Privacy Officer (který vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Shell), a to na korespondenční adrese Shell International B.V., PO Box 162, 2501 AN, The Hague, the Netherlands  nebo na e-mailové adrese privacy-office-SI@shell.com.

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti společností Shell a budete se domnívat, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s platnými právními předpisy, máte právo vznést stížnost u příslušného dozorového orgánu. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7. Můžete také vznést stížnost u holandského Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Prins Clausiaan 60, 2529 AJ, The Hague, the Netherlands. Další informace o tomto úřadu v anglickém jazyce naleznete na https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.   

Zde je link na původní verzi Ochrany osobních údajů, která byla aktuální verzí nahrazena dne01.06.2018
©2013 Shell Czech Republic a.s. Všechna práva vyhrazena.
Všeobecné podmínky a pravidla | Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky a pravidla
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08