[text]

Don't show...

Какво съдържа това съобщение за поверителност?

Това съобщение за поверителност предоставя информация относно това, как се обработват личните Ви данни, когато използвате услуги и/или купувате продукти от или в полза на дружество или дружества от групата на Shell („Shell“ или „ние“) в качеството си на:

 • клиент на дребно;
 • член на програма за лоялност на Shell (като Club Smart, Shell Driver’s Club или [ ]) („Програма за лоялност на Shell“);
 • посетител на уебсайт на Shell („Уебсайт“ или „Уебсайт на Shell“);
 • потребител на приложението Shell или други приложения на Shell („Приложения на Shell“).

При избор от Ваша страна ще Ви бъде създаден личен профил, за да използвате тези услуги на Shell („Общ вход“).  Както това съобщение, така и допълнителни съобщения може да съдържат допълнителна информация с цел отразяване на местните практики и приложими законови изисквания, както и допълнителни данни за връзка относно обработването на личните данни от Shell.

Това съобщение за поверителност обяснява какви лични данни се обработват, с каква цел, за какъв период от време съхраняваме личните данни, как да осъществявате достъп и да актуализирате личните си данни, опциите, които имате по отношение на личните си данни, и къде можете да намерите допълнителна информация.

Специално съобщение – ако нямате навършени 18 години. Обработване на лични данни на деца

Shell не събира личните данни на лицата под 16 години умишлено. Ако нямате навършени 16 години, моля, не ни изпращайте личните си данни (например името си, адреса и имейл адреса си). Ако нямате навършени 14 години и искате да получите информация или да използвате Уебсайта на Shell и/или приложение на Shell по начин, който изисква от Вас да изпратите личните си данни, моля, обърнете се към родител или настойник, който да направи това от Ваше име. Декларацията за поверителност, валидна за Вашата територия, може да съдържа по-подробна информация относно изискванията за навършени години с цел използване на определени услуги на Shell.

Какви лични данни обработваме? Събиране на информация

Събираме информация, включително лични данни за Вас, в ролята Ви на клиент на Shell, потребител на Приложения на Shell и/или посетител на уебсайт на Shell. Тази информация може да бъде:

 • Информацията, която ни предоставяте – когато създавате профил за Shell, ще Ви попитаме за името, имейл адреса и пола Ви (за да можем да се обръщаме към Вас по подходящ начин, но Вие не сте длъжни да ни предоставяте тази информация), предпочитанията Ви за връзка и информацията, необходима за отговор на въпросите за защита. Ако вземете решение да станете член на програма за лоялност на Shell, потребител на приложения на Shell, услуги на Shell Drive или нашите мобилни плащания, може да Ви помолим да ни преодставите допълнителни лични данни, които ще са необходими за предоставянето на тези услуги и/или за удостоверяване на идентичността, като тип на превозното средство, информация за шофьора, дата на раждане (ако се събира тази информация), предпочитания за връзка и мобилен номер.

 

 • Информация, която получаваме чрез използването от Ваша страна на услугите на Shell – също така ще събираме информация относно това, как и къде използвате или закупувате услуги и продукти на Shell. Тази информация може да включва информация за електронни устройства, IP адреси, информация за регистрационни файлове, тип на браузъра и предпочитания, информация за местоположението, онлайн идентификатори за активиране на „бисквитки“ и сходни технологии. Историята на покупките Ви включва данни относно (i) конкретните продукти, които купувате, (ii) общата сума на покупките Ви за транзакция, (iii) време и място на извършване на покупките Ви и (iv) начина на плащане, който използвате, включително начини на плащане, вградени в Приложението (подобни на опция за мобилно плащане).

 

 • Ако сте член на Програмата за лоялност на Shell и/или Shell Drive – ще събираме информация относно участието Ви в тези програми – това включва данни относно (i) типа и описанието на наградата, която сте избрали, (ii) избраните от Вас награди, (iii) сумата на обменените от Вас точки; (iv) честота и време на обмяна на точките Ви и (v) начин на доставка, използван за доставяне на наградата Ви (ако има такъв). Ако сте потребител на Shell Drive, ще събираме пътуванията Ви, които са записани, включително координатите на превозното Ви средство, скорост и ускорение, като ги сравняваме с тези на други потребители (ако сте дали съгласие за събирането на такава информация, включително и местоположението Ви).

С каква цел обработваме личните Ви данни?

Личните данни, попадащи в обхвата на това съобщение за поверителност, се обработват само:

 • с изричното Ви съгласие; или,
 • когато е необходимо за извършване на транзакция с Вас (като информация за плащане); или,
 • когато Shell трябва да изпълни законовите си задължения.

 

Когато обработването се извършва въз основа на съгласие, имате право да оттеглите своето по всяко време.  Това действие няма да засегне валидността на обработването преди оттеглянето на съгласието. Ако изберете да не ни предоставяте информацията, посочена по-горе, за целите на използването на приложение на Shell или за участие в Програма за лоялност на Shell, единствената последица ще бъде, че този отказ ще засегне възможността Ви напълно да взаимодействате с приложението на Shell и/или да участвате в Програмата за лоялност на Shell.

Кой носи отговорност за събраните лични данни?

В зависимост от местоположението Ви отговорност за обработването на личните Ви данни носи дружество от групата дружества на Shell – в местния сайт за държавата Ви е посочено местното дружество, отговорно за обработването на личните Ви данни.

С какви цели обработваме личните Ви данни?

Обработваме личните Ви данни за целите на:

 • поддържането и спомагането на контактите и взаимоотношенията с Вас;
 • управлението на профилите, включително потвърждение на профилите (целта е да се осигури достъп до профила Ви само от Вас или упълномощено от Вас лице);
 • обслужването на клиентите и развитието;
 • провеждането и анализирането на пазарни проучвания и стратегии;
 • промоции и конкурси, предлагани на клиентите на Shell, включително предлагането на дигитални награди за Вас, за да бъдете отличавани като ценен клиент;
 • разпознаване или предотвратяване на измама, ако използвате функция за мобилно плащане за закупуване на продукти на Shell (ако е приложимо за пазара Ви);

 

(или за последваща цел, когато е тясно свързана, като например съхраняване или изтриване).

 

Комуникация и маркетинг – моят избор

 

Ако сте дали съгласието си да получавате такива известия от Shell, възможно е да получавате предложения, изготвени спрямо предпочитанията Ви въз основа на използването от Ваша страна на услуги на Shell, историята на покупките Ви, участието Ви в промоции, проучвания, програмата за лоялност Shell Driver’s Club и използването от Ваша страна на уебсайтовете и приложенията на Shell и други дигитални канали, както и въз основа на други данни, които сте предоставили на Shell.

 

Като член на Програмата за лоялност на Shell, за да се възползвате от предимствата на Програмата за лоялност на Shell, изготвени спрямо личните Ви предпочитания, ние анализираме участието Ви в Програмата за лоялност на Shell, използването от Ваша страна на услугите на Shell, историята на покупките Ви, участието Ви в промоции, проучвания, използването от Ваша страна на уебсайт, приложения и други дигитални канали, както и всички други данни, които сте предоставили на Shell.

 

Може да Ви изпращаме актуализации и известия за услуги без предварителното Ви съгласие само ако сте текущ потребител на приложенията или други услуги на Shell и тези актуализации и/или известия са необходими за правилното функциониране на приложенията или други услуги на Shell, които използвате.

 

Може да получавате подходящи предложения и съобщения по различни канали и може по всяко време да актуализирате предпочитанията си за абонамент от настройките за профила си с Общ вход или да използвате функционалността за прекратяване на абонамента, с каквато разполагат отделните дигитални канали.

 

Сигурност на транзакциите и предотвратяване, откриване и разследване на измами

Когато използвате приложение за мобилни плащания, за да закупувате продукти на Shell (ако е налично на Вашия пазар), може да бъдете помолени да предоставите допълнителна лична информация с цел завършване на транзакцията. Може да използваме личните данни, които предоставяте, за да предотвратяваме, разкриваме и разследваме измами и да осигуряваме прилагането на условията и правилата на приложението за мобилни плащания.

 

Може да споделяме информация с доставчиците на услуги, участващи в мобилните плащания (като например PayPal), включително, без изброяването да е изчерпателно, Вашия IP адрес, идентификационния номер или уникален идентификатор на устройството Ви, номера на картата Ви за лоялност за целите, посочени по-горе, както и за целите на събирането на точки, типа на устройството, информация за географското местоположение, информация за връзката (например за Wi-Fi) и мобилната мрежа.

Значки

Може да обработваме информацията, предоставена от Вас на Shell, както и информацията, която получаваме чрез използването от Ваша страна на продукти и услуги на Shell, за да Ви предлагаме дигитални награди с цел да Ви отличим като ценен клиент. Такива електронни значки може да бъдат предоставяни на потребители на приложения на Shell във връзка с използването от тяхна страна на приложения на Shell, историята на покупките им, заявения интерес към продуктите и услугите на Shell и използването на Shell Drive.

Можете да изберете да се откажете от този вид комуникация, като се отпишете от функционалността за значки посредством настройките в Приложенията на Shell.

Моите данни

Стремим се да поддържаме информацията си възможно най-точна. Вие имате достъп до личните си данни, можете да заявявате корекция или изтриване на лични данни (но само в случаите, в които те вече не се изискват за основателни бизнес цели, като например извършване на продажба на дребно), както и ограничаване на обработването им. Моля, отворете профила си в Shell, за да извършите тази актуализация, или се свържете с нас чрез контактите за връзка, посочени в съобщението за поверителност, което е приложимо за държавата Ви. [LINK].

Право на преносимост на данни

Имате право да получавате лични данни, които се отнасят до Вас и които сте предоставили на Shell, в структуриран, дигитален вид и да изпращате тези данни до други страни, ако това е технически осъществимо. Моля, свържете се с нас чрез контактите за връзка, посочени в съобщението за поверителност, което е приложимо за държавата Ви. [LINK] или SITI-MLM-Support@shell.com в този случай.

Право на подаване на оплакване

Ако имате проблеми, запитвания или оплаквания относно обработването на личните Ви данни, моля, свържете се с нас чрез контактите за връзка, посочени в съобщението за поверителност, което е приложимо за държавата Ви, [LINK] или SITI-MLM-Support@shell.com, за допълнителна информация или за изпращане на такива заявления. Също така може да се свържете с главния офис за поверителността на Shell Group към Shell International B.V. The Hague, Нидерландия, номер по Търговски регистър 27155369, адрес за кореспонденция: PO Box 162, 2501 AN, The Hague, privacy-office-SI@shell.com.

Също така може да имате право да подадете оплакване към надзорния орган за защита на данните в местоположението, където се носи отговорността за дейността на съответното дружество на Shell, (ако има такъв). Ще Ви предоставим тези подробности и информация за местния служител за защита на данните (ако е приложимо) незабавно при поискване от Ваша страна, след като се свържете чрез privacy-office-SI@shell.com. Ако действията във връзка с оплакването Ви и обработването на личните Ви данни от страна на Shell не са удовлетворителни за Вас, може също така да подадете оплакване към Dutch Data Protection Authority (Нидерландска служба за защита на данните) с адрес за посетители Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague, Нидерландия. Моля, за повече информация посетете https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.  

„Бисквитки“ и сходни технологии

Shell използва „бисквитки“ и сходни технологии, които събират и съхраняват информация, когато посещавате уебсайт на Shell или използвате приложение на Shell. Това се прави с цел Shell да може да идентифицира Вашия браузър за интернет и да събира данни за използването на сайта ни от Ваша страна, кои страници посещавате, продължителността на посещенията Ви, както и да разпознава тази информация, когато се връщате на сайта, за да подобряваме практическата Ви работа при посещение на нашия/те уебсайт/ове. Можете да контролирате и да задавате предпочитания за „бисквитките“ от настройките на браузъра си. За повече информация, моля, разгледайте правилата на Shell за „бисквитките“ на адрес http://www.shell.com/cookie-policy.html

Сигурност на личната Ви информация

Внедрихме технология и правила с цел защита на поверителността Ви от неупълномощен достъп и неправомерно използване. По-конкретно може да използваме шифроване за някои от услугите ни, прилагаме процеси за удостоверяване и проверка при достъп до услугите на Shell и редовно проверяме и оценяваме ефективнотта на мерките ни за сигурност.

С кого споделяте личните ми данни?

Личните Ви данни се обработват изключително за целите, посочени по-горе, и ще бъдат споделяни стриктно само въз основа на принципа „необходимост да се знае“ със:

 • други дружества в групата от дружества на Shell;
 • съгласие от Ваша страна – с упълномощени трети страни, работещи съвместно с Shell, които може да доставят продукти и/или услуги на потребителите на приложения на Shell и Програмата за лоялност на Shell;
 • упълномощени доставчици на услуги, участващи в мобилни плащания (като PayPal, Apple Wallet или Android Pay);
 • упълномощени агенти, лицензианти, доставчици на услуги и/или подизпълнители на Shell;
 • компетентни обществени органи, правителство, регулаторни или данъчни агенции, когато е необходимо с цел спазване на законови или регулаторни задължения, на каквито подлежат съответното/ите дружество/а на Shell, или както е разрешено от приложимото местно законодателство;
 • всяко лице, на което Shell предложи да прехвърли свои права и/или задължения.

Прехвърляне на лични данни

В случаите, в които личните Ви данни са прехвърлени към дружества в групата на Shell и/или към упълномощени трети страни, намиращи се извън държавата Ви (включително извън Европейската икономическа зона), ние предприемаме организационни, договорни и правни мерки, за да гарантираме, че личните Ви данни се обработват единствено за целите, упоменати по-горе, както и че са приложени подходящи нива на защита с цел предпазване на личните Ви данни.  Тези мерки включват Задължителните корпоративни правила за прехвърляния в рамките на групата на Shell и одобрените от Европейската комисия механизми за прехвърляне към трети страни в държави, за които се счита, че не осигуряват подходящо ниво на защита на данни, както и всякакви допълнителни местни законови изисквания.  Може да изпратите заявка за копие на тези мерки на адрес SITI-MLM-Support@shell.com или privacy-office-SI@shell.com.

С изключение на изложеното в тази Декларация за поверителност, ние няма да разкриваме каквито и да било лични данни без разрешнието Ви, освен ако не сме законово упълномощени или задължени да направим това, или, ако не смятаме, че подобно действие е необходимо с цел защита и/или предпазване на нашите права, собственост или лична безопасност, както и тези на нашите потребители/клиенти или други физически лица. Личните Ви данни ще бъдат предоставяни на надзорни агенции, данъчни служби и разследващи органи само ако Shell бъде задължена да направи това по закон.

Ако се свързвате с нас чрез социални медии

Ако изберете да взаимодействате с услугите на Shell, като нашите приложения, уебсайт или съдържание, чрез социални медии, като LinkedIn, Facebook и/или Twitter, личните Ви данни (като името Ви и фактът, че се интересувате от Shell) ще бъдат видими и за всички посетители на личната Ви страница в LinkedIn, Facebook и/или Twitter съгласно настройките Ви за поверителност в услугите на социалните медии. Shell не носи отговорност за обработването на такива лични данни или за правилата за поверителност на уебсайтовете на такива социални медии.

Когато се свързвате с нас чрез социални медии (например, когато публикувате коментар, качвате медиен файл, изпращате съобщение или ни харесате чрез натискане на бутон „Харесване“, може да получим Ваши лични данни (като Вашите (потребителско) име, снимка на профила, роден град, имейл адрес и пол)). Ще използваме данните, получени от социалните медии, в съответствие с тази Декларация за поверителност.

За какъв срок запазваме данните Ви

Личните данни, обработвани от Shell в съответствие с тази Декларация за поверителност, ще бъдат изтривани или обработвани в анонимен вид (така че да не е възможно да бъдете идентифицирани):

(1) без излишно забавяне при поискване от Ваша страна за изтриване на профила Ви в Shell или прекратяване на участието Ви в Програмата за лоялност на Shell;

(2) в рамките на 3 години за всички услуги с абонамент след последното ни взаимодействие с Вас.

По отношение на финансовите транзакции (включително и тези, осъществени чрез приложение на Shell) Вашите лични данни ще бъдат запазени за срок от 10 години след транзакцията. 

Във всички случаи информацията може да бъде запазена за а) по-дълъг период, когато съществува законова или регулаторна причина за това (в този случай тя ще бъде изтрита, след като вече престане да е необходима за законовата или регулаторната причина) или б) по-кратък период, когато лицето възразява срещу обработването на личните му данни и вече не съществува законова причина за запазването им.

Промени на тази Декларация за поверителност

Тази Декларация за поверителност може да бъде променяна във времето. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате Декларацията за поверителност за възможни промени, но ако промените са съществени, ще Ви изпращаме подходящо известие, включително известие по имейл, ако е необходимо. Най-актуалната промяна на тази Деклрация за поверителност бе извършена през март 2018 г.
Тук можете да видите предходната политика на Shell за защитна личните данни, която беше актуализирана на 18.05.2018г. с текущата политика за защита на личните данни.
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08