[text]

Don't show...

Kierowca, klient lojalnościowy, użytkownik aplikacji Shell

 

Informacje dla osób, które są lub były klientami detalicznymi, uczestnikami programu lojalnościowego Shell, odwiedzającymi stronę internetową Shell i/lub użytkownikami aplikacji cyfrowej Shell.

 

Czego dotyczy niniejsze powiadomienie dotyczące prywatności?

Niniejsze powiadomienie dotyczące prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z usług i/lub zakupu produktów od lub w imieniu spółki lub spółek z grupy Shell („Shell" lub „my"), niezależnie od tego, czy jesteście Państwo:

 1. klientem detalicznym;
 2. członkiem programu lojalnościowego Shell (np. Club Smart, Shell Driver's Club lub inny („Program Lojalnościowy Shell");
 3. osobą odwiedzającą stronę internetową Shell („Strona Internetowa" lub „Strona Internetowa Shell"); i/lub
 4. użytkownikiem Aplikacji Shell lub innych aplikacji Shell („Aplikacje Shell").

 

Zgodnie z Państwa wyborem, możecie Państwo utworzyć profil osobisty umożliwiający korzystanie z usług Shell i poruszanie się po nich („Jednorazowa rejestracja" – Single Sign On). Oprócz niniejszego powiadomienia mogą być przekazane Państwu dodatkowe powiadomienia, zawierające dalsze informacje odzwierciedlające lokalne praktyki i obowiązujące przepisy prawne oraz dalsze dane kontaktowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Shell.

 

Niniejsze powiadomienie dotyczące prywatności objaśnia, które dane osobowe są przetwarzane, dla jakich celów, jak długo przechowujemy dane osobowe, jak uzyskać dostęp i zaktualizować. Państwa dane osobowe, jakimi opcjami Państwo dysponują w odniesieniu do swoich danych osobowych i gdzie można uzyskać dalsze informacje.

 

Powiadomienie specjalne - dla osób, które mają mniej niż 16 lat. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Shell nie gromadzi w sposób zamierzony danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Prosimy, aby osoby mające mniej niż 16 lat nie przesyłały nam danych osobowych (na przykład nazwiska, adresu i adresu e-mail). W przypadku osoby, która ma mniej niż 16 lat i chce zadać pytanie lub skorzystać ze Strony Internetowej Shell w inny sposób i/lub skorzystać z Aplikacji Shell w sposób wymagający przesłania danych osobowych, prosimy, by uczynił to jej rodzić lub opiekun w jej imieniu.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Zbieranie informacji

Zbieramy informacje, w tym dane osobowe dotyczące Państwa jako klienta Shell, użytkownika Aplikacji Shell i/lub odwiedzającego Stronę Internetową Shell. Informacje te mogą być:

 • Informacjami, które nam Państwo dostarczają – podczas tworzenia profilu konta Shell poprosimy Państwa o imię i nazwisko, adres e-mail oraz płeć (abyśmy mogli prawidłowo się do Państwa zwracać, ale nie muszą Państwo dostarczać nam tych informacji), preferencje dotyczące kontaktu oraz informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania weryfikujące. Jeżeli zdecydują się Państwo na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Shell, na bycie użytkownikiem Aplikacji Shell, korzystającym z usługi Shell Drive lub naszych mobilnych płatności, możemy poprosić Państwa o podanie dalszych danych osobowych niezbędnych dla wykonania takich usług i/ lub uwierzytelnienia, takich jak typ pojazdu, typ kierowcy, data urodzenia (jeżeli gromadzimy takie dane), preferencje dotyczące komunikowania się i numer telefonu komórkowego.
 • Informacjami, które uzyskujemy dzięki temu, że korzystają Państwo z usług Shell - gromadzimy również informacje o tym, jak i gdzie korzystają Państwo z usług i produktów Shell lub je kupują. Takie informacje mogą obejmować informacje o urządzeniach elektronicznych, adresach IP, danych logowania, typie i preferencjach przeglądarki, informacjach o lokalizacji, identyfikatorach internetowych umożliwiających obsługę plików "cookie" i podobnych technologii. Państwa historia zakupów zawiera dane dotyczące (i) konkretnych produktów, które Państwo kupują, (ii) całkowitej kwoty zakupów w ramach transakcji, (iii) czasu i miejsca dokonania zakupów oraz (iv) zastosowanej przez Państwa metody płatności, w tym metod płatności wbudowanych w Aplikację Shell (takich jak opcja płatności mobilnych).
 • Jeśli są Państwo członkami Programu Lojalnościowego Shell i/lub Shell Drive - gromadzimy informacje na temat Państwa udziału w tych programach- co obejmuje dane dotyczące (i) rodzaju i opisu wybranej nagrody, (ii) wybranych nagród, (iii) ilości punktów, które wymienili Państwo na nagrodę, (iv) częstotliwości i czasu wymiany punktów oraz (v) sposobu dostarczenia nagrody (jeśli taki istnieje). Jeżeli są Państwo użytkownikiem Shell Drive, będziemy zbierać informacje dotyczące zarejestrowanych przejazdów, w tym współrzędne geograficzne pojazdu, prędkość i przyspieszenie i porównamy te dane z danymi innych użytkowników (jeśli użytkownik wyraził zgodę na zbieranie takich informacji, w tym dotyczących jego lokalizacji).

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe objęte niniejszym powiadomieniem są przetwarzane wyłącznie:

 • za Państwa wyraźną zgodą; lub
 • w przypadku, gdy konieczne jest zawarcie z Państwem transakcji (co np. dotyczy informacji o płatnościach); lub
 • w przypadku, gdy jest to konieczne dla wywiązania się przez Shell z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Nie wpłynie to na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się nie przekazywać nam wyżej wymienionych informacji w celu korzystania z Aplikacji Shell lub uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Shell, jedynym skutkiem takiej decyzji będzie ograniczenie możliwości pełnej interakcji z Aplikacją Shell i/lub uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Shell.

 

Kto jest odpowiedzialny za zgromadzone dane osobowe?

Państwa danymi osobowymi administruje Shell Polska sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Polsce z siedzibą w Warszawie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 7A, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000005239, NIP 526-10-09-190, REGON 010809811.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach, takich jak:

 • utrzymywanie i promowanie kontaktów i relacji z Państwem
 • zarządzanie kontem/profilem, w tym weryfikacja Państwem konta/profilu (tzn. zapewnienie, że tylko Państwo lub osoba przez Państwa upoważniona może uzyskać dostęp do konta i informacji);
 • obsługa klienta i rozwój;
 • przeprowadzanie i analiza ankiet rynkowych i strategii marketingowych;
 • promocje i konkursy oferowane klientom Shell, łącznie z cyfrowymi nagrodami przyznawanymi w celu potwierdzenia, że są Państwo szczególnie wartościowym klientem;
 • wykrywanie i zapobieganie oszustwom w przypadku, gdy korzystają Państwo z funkcji mobilnych płatności w celu zakupu produktów Shell (jeżeli jest dostępna na Państwa rynku);

(lub w jakimkolwiekkolwiek innym drugorzędnym celu, który jest ściśle powiązany z powyższymi, na przykład gromadzenie lub usuwanie przetwarzanych danych).

 

Komunikacja i marketing - Państwa wybory

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie powiadomień od Shell, mogą Państwo otrzymywać oferty dostosowane do Państwa preferencji w oparciu o korzystanie z usług Shell, historię zakupów, udział w promocjach, ankietach, Programie Lojalnościowym Shell oraz korzystania z witryn internetowych, aplikacji i innych kanałów cyfrowych Shell, a także innych danych, które udostępnili Państwo Shell.

 

Jeżeli są Państwo członkiem naszego Programu Lojalnościowego Shell, by mogli Państwo skorzystać z korzyści w ramach programu, dostosowanych do Państwa preferencji musimy przeanalizować Państwa uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Shell, korzystanie z usług Shell, Państwa historię zakupów, udział w promocjach, ankietach i korzystanie z witryn internetowych, aplikacji i innych cyfrowych kanałów komunikacji od Shell, a także inne dane, które udostępnili Państwo Shell.

 

Możemy wysyłać Państwu aktualizacje i powiadomienia o usługach bez Państwa uprzedniej zgody tylko w przypadku, gdy są już Państwo użytkownikiem Aplikacji Shell lub innych usług, a takie aktualizacje i/lub powiadomienia są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Shell lub innych usług, z których Państwo korzystają.

 

Mogą Państwo otrzymywać odpowiednie oferty oraz powiadomienia za pośrednictwem różnych cyfrowych kanałów komunikacji, ale w dowolnym czasie mogą Państwo zaktualizować preferencje subskrypcji za pomocą ustawień konta w ramach jednorazowej rejestracji lub skorzystać z funkcji wypisania się z różnych cyfrowych kanałów komunikacji.

 

Bezpieczeństwo transakcji oraz zapobieganie oszustwom, wykrywanie ich i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie

W przypadku korzystania z aplikacji do płatności mobilnych w celu zakupu produktów Shell (jeśli jest dostępna na rynku), mogą zostać Państwo poproszeni o podanie dodatkowych danych osobowych w celu dokonania transakcji. Możemy wykorzystywać dane osobowe podane przez Państwa w celu zapobiegania oszustwom, ich wykrywania i prowadzenia dochodzenia w ich sprawie oraz w celu egzekwowania zasad i warunków dotyczących aplikacji do płatności mobilnych.

Możemy udostępniać niektóre informacje dostawcom usług uczestniczących w płatnościach mobilnych (takich jak PayPal, Android Pay lub Apple Wallet), w tym między innymi adres IP, identyfikator urządzenia lub niepowtarzalny identyfikator, numer karty lojalnościowej w celach opisanych powyżej, jak również w celu gromadzenia punktów, typ urządzenia, informacje geolokalizacyjne, informacje o połączeniu (np. wi-fi) oraz informacje o sieci komórkowej.

 

Identyfikatory

Możemy przetwarzać informacje przekazane przez Państwa Shell, jak również informacje uzyskane w wyniku korzystania przez Państwa z produktów i usług Shell, aby oferować cyfrowe nagrody i wyróżnienia, które pozwolą nam wyróżnić Państwa jako szczególnie wartościowego klienta. Takie identyfikatory elektroniczne mogą zostać przypisane użytkownikom aplikacji Shell w zakresie korzystania przez nich z aplikacji Shell, historii zakupów, wyrażonych zainteresowań produktami i usługami Shell oraz korzystania z Shell Drive.

Mogą Państwo zrezygnować z  otrzymywania takich komunikatów, rezygnując z funkcji Identyfikatorów za pośrednictwem ustawień Aplikacji Shell.

 

Moje dane

Dążymy do tego, aby nasze informacje były jak najdokładniejsze. Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zażądać ich poprawienia lub usunięcia (ale tylko wtedy, gdy nie są one już potrzebne dla realizacji uzasadnionego celu biznesowego, takiego jak realizacja transakcji detalicznej) lub zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prosimy o przejście do profilu konta Shell w celu dokonania takiej aktualizacji lub skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych SITI-MLM-Support@shell.com lub smart.pl@shell.com.

 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych, które Państwa dotyczą i które przekazali Państwo Shell w uporządkowanej, cyfrowej formie, oraz do przekazywania tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne. W tym celu prosimy o skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych privacy-office-SI@shell.com, smart.pl@shell.com club  SITI-MLM-Support@shell.com.

 

 

Z kim mogę skontaktować się w przypadku pytań, problemów lub skarg?

W przypadku jakichkolwiek kwestii, pytań czy skarg związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem: SITI-MLM-Support@shell.com lub smart.pl@shell.com. Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub zgłosić stosowny wniosek, mogą Państwo również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Shell (Shell Group Data Protection Officer) pod adresem Shell International B.V. w Hadze, Holandia - nr rejestru handlowego: 27155369 Adres do korespondencji: PO Box 162, 2501 AN, Haga lub privacy-office-SI@shell.com.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.W przypadku niezadowolenia z rozpatrzenia skargi i przetwarzania danych osobowych przez Shell, można również złożyć skargę do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącym się pod adresem: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Haga, Holandia, jako wiodącego organu nadzorczego dla grupy Shell. Proszę odwiedzić witrynę https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en w celu uzyskania dalszych informacji.

 

Pliki cookie i podobne technologie

Shell używa plików cookie i podobnych technologii, które zbierają i przechowują informacje podczas odwiedzania witryny Shell lub korzystania przez Państwa z Aplikacji Shell. Ma to na celu umożliwienie Shell identyfikacji przeglądarki internetowej i gromadzenia danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej, odwiedzanych stron, czasu trwania Państwa wizyt oraz identyfikacji tych danych przy Państwa ponownych odwiedzinach, tak abyśmy mogli poprawić jakość korzystania z naszych witryn internetowych. Preferencje dotyczące plików cookie można kontrolować i określać za pomocą ustawień przeglądarki - więcej informacji można znaleźć w Polityce Shell na temat plików cookie pod adresem https://www.shell.pl/polityka-korzystania-z-plikow-cookie.html

 

Bezpieczeństwo Państwa informacji osobowych

Wdrożyliśmy technologię oraz polityki mające na celu ochronę prywatności przed nieupoważnionym dostępem oraz nieodpowiednim wykorzystaniem. W szczególności możemy korzystać z szyfrowania niektórych naszych usług, stosujemy proces uwierzytelniania i weryfikacji w celu uzyskania dostępu do usług Shell oraz regularnie testujemy i oceniamy skuteczność naszych środków bezpieczeństwa.

 

Komu będziecie udostępniać moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, o których mowa powyżej i będą udostępniane wyłącznie w niezbędnym zakresie:

 • Innym spółkom z grupy Shell;
 • Upoważnionym spółkom zewnętrznym współpracującym z Shell, które mogą dostarczać produkty i/lub usługi użytkownikom Aplikacji Shell oraz Programu Lojalnościowego Shell;
 • Za Państwa zgodą innym podmiotom z którymi Shell planuje nawiązać współpracę w ramach realizowania usług związanych z Programem Lojalnościowym Shell oraz jego funkcjonowaniem i promocją;
 • Upoważnionym dostawcom usług zaangażowanym w mobilne płatności (takim jak PayPal, Apple Wallet czy Android Pay)
 • Upoważnionym agentom, licencjobiorcom, dostawcom usług i/ lub podwykonawcom Shell;
 • Właściwym organom administracji publicznej i władzy sądowniczej, gdy będzie to konieczne ze względu na ciążący obowiązek prawny lub regulacyjny, któremu podlega spółka z grupy Shell lub zgodnie z zakresem dozwolonym przez obowiązujące lokalne prawo
 • Dowolnej osobie, której Shell proponuje przeniesienie jakichkolwiek praw i/lub obowiązków, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące lokalne przepisy prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych

W przypadku, gdy dane osobowe zostały przekazane spółkom z grupy Shell i/lub upoważnionym stronom trzecim znajdującym się poza Państwa krajem (w tym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), podejmujemy działania organizacyjne, umowne i prawne w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach wymienionych powyżej oraz że wdrożono odpowiednie poziomy ochrony w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Środki te obejmują wiążące reguły korporacyjne dotyczące przekazywania danych w ramach grupy Shell i zatwierdzone przez Komisję Europejską mechanizmy przekazywania danych stronom trzecim w krajach, w przypadku których uznano, że nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, a także wszelkie dodatkowe lokalne wymogi prawne. Ich kopię można zamówić, kontaktując się z SITI-MLM-Support@shell.com lub privacy-office-SI@shell.com.

Poza sposobem określonym w niniejszym powiadomieniu dotyczącym prywatności, nie będziemy ujawniać żadnych danych osobowych bez Państwa zgody, chyba że jesteśmy do tego prawnie upoważnieni lub zobowiązani lub jeśli uznamy to za konieczne (na przykład, w celu ochrony i/lub obrony praw, majątku czy bezpieczeństwa osobistego nas samych lub naszych użytkowników/ klientów lub innych osób). Państwa dane osobowe zostaną przekazane organom nadzorczym, podatkowym i dochodzeniowym wyłącznie w przypadku, gdy Shell będzie do tego zobowiązany na mocy przepisów prawa.

 

Jeśli komunikują się z nami Państwo za pośrednictwem mediów społecznościowych

Jeżeli zdecydują się Państwo na interakcję z usługami Shell, takimi jak nasza witryna internetowa, aplikacja lub treści za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook i/lub Twitter, Państwa dane osobowe (takie jak imię i nazwisko oraz fakt, że są Państwo zainteresowani Shell) będą również widoczne dla wszystkich odwiedzających Państwa osobistą stronę internetową na LinkedIn, Facebook i/lub Twitter, zgodnie z ustawieniami prywatności w serwisach społecznościowych. Shell nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie takich danych osobowych ani za politykę prywatności portali społecznościowych.

Kiedy komunikują się Państwo z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych (na przykład, gdy zamieszczają Państwo komentarz, zamieszczają pliki multimedialne, wysyłają osobiste wiadomości lub stają się naszym fanem, klikając na przycisk „Lubię to”, możemy otrzymywać Państwa dane osobowe (takie jak imię i nazwisko (nazwa użytkownika), zdjęcie profilowe, miasto rodzinne, adres e-mail i płeć). Będziemy korzystać z danych otrzymanych z mediów społecznościowych zgodnie z niniejszym powiadomieniem dotyczącym prywatności.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane

Dane osobowe przetwarzane przez Shell zgodnie z niniejszym powiadomieniem dotyczącym prywatności zostaną usunięte lub zanonimizowane (w taki sposób, że nie będzie już możliwe zidentyfikowanie użytkownika);

 1. bez zbędnej zwłoki po złożeniu przez Państwa wniosku o usunięcie profilu konta Shell lub o zaprzestanie udziału w Programie Lojalnościowym Shell; lub
 2. w ciągu 3 lat dla wszystkich usług objętych subskrypcją po naszej ostatniej interakcji z Państwem;.

W przypadku transakcji finansowych (w tym dokonywanych za pośrednictwem aplikacji Shell), dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od transakcji.

We wszystkich przypadkach informacje mogą być przechowywane przez a) dłuższy okres, jeżeli istnieje ku temu podstawa prawna (w takim przypadku zostaną one usunięte, gdy tylko nie będą już wymagane do celów prawnych lub regulacyjnych) lub b) krótszy okres, gdy dana osoba sprzeciwia się przetwarzaniu jej danych osobowych i brak już uzasadnionego celu dla ich przechowywania.

 

Zmiany dotyczące niniejszego powiadomienia dotyczącego prywatności

Niniejsze powiadomienie dotyczące prywatności może ulec zmianie w przyszłości. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego powiadomienia dotyczącego prywatności pod kątem ewentualnych zmian, ale jeśli zmiany będą znaczące, przekażemy Państwu odpowiednie powiadomienie, w tym w razie potrzeby informacja zostanie przesłana pocztą elektroniczną. Niniejsze  powiadomienie dotyczące prywatności zostało ostatnio zaktualizowane w październiku 2018 r.

 

Naciśnij tutaj aby przeczytać poprzednią Politykę Prywatności.
© Shell Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenia prawne | Polityka Prywatności | Regulamin
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08