[text]

Don't show...

Политика на Shell за защита на личните данни       

Настоящият документ е Политиката за защита на личните данни на Програма за лоялност ClubSmart. Политиката за защита на личните данни предоставя информация за обработване на личните Ви данни във връзка с това, че (i) сте един от нашите клиенти, (ii) член на Програмата за лоялност, (iii) посетител на интернет сайтa www.shellsmart.com и/или (iv) потребител на мобилно приложение Mobile Motorist на Шел България ЕАД или едно от свързаните му дружества (Shell).  

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде периодично променяна. Препоръчва се редовно да преглеждате Политиката за защита на личните данни за възможни промени. Последните промени в Политиката са от 21.10.2016 г.

1

Кога е приложима Политиката за защита на личните данни [прочетете повече]

Настоящата Политика за защита на личните данни е приложима при обработване на личните Ви данни във връзка с това, че (i) сте един от нашите клиенти, (ii) член на Програмата за лоялност, (iii) посетител на интернет сайтa www.shellsmart.com и/или (iv) потребител на мобилно приложение Mobile Motorist.

На интернет сайта ще намерите редица линкове до други интернет сайтове. Въпреки че тези интернет сайтове са избрани внимателно, не носим отговорност за обработката на личните Ви данни чрез тези интернет сайтове. Поради това Политиката за защита на личните данни не е приложима към използването на тези интернет сайтове.

2

Кой е администратор на данните Ви? [прочетете повече]

Шел България ЕАД, дружество, регистрирано в България, ЕИК 831915840, с адрес София 1505, бул. „Ситняково” 48, Сердика Офиси, 8-ми етаж е администратор на личните Ви данни.

 

3

С каква цел обработваме личните Ви данни? [прочетете повече]

В настоящата Политика описваме какви лични данни обработваме и с каква цел.

3.1

Обслужване на клиентите и поддържане на връзка с тях [прочетете повече]

Какво съдържа тази цел?

Ако се свържете с Център за обслужване на клиентите с въпрос или оплакване, може да Ви поискаме определена информация, за да Ви идентифицираме и да можем да отговорим на запитването Ви. Използваме предоставените лични данни само за тази цел и за подобряване на услугите, свързани с обслужването на клиентите.

 

Кои лични данни обработваме за тази цел?

За да можем да отговорим адекватно на въпроса или оплакването Ви, отбелязваме детайли за въпроса или оплакването Ви в клиентската ни база данни. Възможно е също да поискаме координати за контакт, с цел да предоставим обратна връзка относно въпроса или оплакването Ви. Ако имате въпрос или оплакване относно участието Ви в Програмата ни за лоялност (например баланс по акаунта Ви, доставки на подаръци), може да поискаме от Вас да предоставите допълнителна лична информация с цел да удостоверим самоличността Ви.

3.2

Участие в промоции [прочетете повече]

Какво съдържа тази цел?

Shell организира редовно промоции за клиентите си. В някои случаи ще поискаме да ни предоставите лични данни чрез формуляр за регистрация, реклама или интернет сайт, за да можете да участвате в промоцията.

Кои лични данни обработваме за тази цел?

Ако решите да участвате в такива промоции, може да обработваме предоставени от Вас лични данни (включително името Ви, дата на раждане, телефон, адрес и интернет адрес) с цел да Ви регистрираме или потвърдим участието Ви, да определим дали отговаряте на условията на промоцията и да Ви изпратим награди или подаръци. В зависимост от промоцията можем също така да обработваме информация относно участието Ви в промоцията, такава като получени резултати, оценки или печалби / награди.

3.3

Развитие и подобрение на продуктите и услугите [прочетете повече]

Какво съдържа тази цел?

Shell извършва редовно пазарни проучвания чрез клиентите си посредством анкети и въпросници. Използваме отговорите Ви от такива проучвания и анкети за оценка на качеството и за подобряване на обслужването на клиентите.

Кои лични данни обработваме за тази цел?

Ако желаете да участвате в проучванията ни, можем да обработваме предоставени от Вас лични данни (включително името Ви, дата на раждане, телефон, адрес и интернет адрес).

3.4

Общи оферти [прочетете повече]

Какво съдържа тази цел?

Като клиент на Shell или член на Програмата ни за лоялност може да получавате общи оферти и информация от Shell ("Общи оферти").

С Общите оферти бихме искали да Ви уведомяваме за продукти на Shell, събития и промоции, които може да Ви интересуват. Тези Общи оферти могат да включват, но не са ограничени до издаването на:

 • електронни бюлетини с оферти и обща информация;
 • допълнителни бонус точки по Програмата за лоялност при извършване на отговарящи на условията покупки;
 • ваучери от Shell за гориво или пазаруване;
 • талони с отстъпки за продукти в магазини Shell.

Можете да получавате Общите оферти с обикновена поща, e-mail, SMS, чрез интернет сайта на Шел България или на Програмата за лоялност, приложения за мобилни смарт телефони, социални медии, купони или други дигитални канали, които използвате. Можете да коригирате личните си данни и предпочитанията си за контакт по всяко време чрез www.shellsmart.com.

Кои лични данни обработваме за тази цел?

За изпращане на Общи оферти можем да обработваме предоставени от Вас лични данни (включително името Ви, дата на раждане, телефон, адрес и интернет адрес).

Отказ от Общи оферти

Можете по всяко време да изберете да не получавате повече Общи оферти, като ни уведомите за това, чрез един от следните комуникационни канали: чрез www.shellsmart.com или чрез обаждане на Център за обслужване на клиенти ClubSmart на 080011515. Ще изтрием или заличим всички лични данни, които повече не са необходими за изпращане на Общи оферти.

3.5

Персонализирани оферти [прочетете повече]

Какво съдържа тази цел?

Като клиент на Shell или член на Програмата за лоялност, може да получавате оферти от Shell, които са насочени към личните Ви предпочитания, определени чрез анализ на предходни покупки, участието Ви в промоции, проучвания, Програмата за лоялност и използване на интернет сайтове, приложения за мобилни смарт телефони и други дигитални канали ("Персонализирани оферти").

С Персонализираните оферти бихме искали да ви информираме за продукти на Shell, събития и промоции, за които считаме, че могат да Ви заинтересуват. Такива Персонализирани оферти могат да включват, но не са ограничени до издаването на:

 • допълнителни бонус точки по Програмата за лоялност при извършване на отговарящи на условията покупки;
 • ваучери от Shell за гориво или пазаруване;
 • талони с отстъпки за продукти в магазини Shell.

Можете да получавате Персонализираните оферти с обикновена поща, e-mail, SMS, чрез интернет сайта на Програмата за лоялност, приложения за мобилни смарт телефони, социални медии, купони или други дигитални канали, които използвате. Можете да коригирате личните си данни и предпочитанията си за контакт по всяко време чрез www.shellsmart.com.

Кои лични данни обработваме за тази цел?

За да Ви предоставя Персонализирани оферти, Shell трябва да установи предпочитанията Ви, като за целта анализира:

 • Предходните Ви покупки

  Това включва данни относно (i) определени продукти, които купувате; (ii) общата стойност на покупките Ви за една транзакция; (iii) времето и мястото на извършване на покупките, и (iv) начинът на плащане, който използвате.

 • Как избирате да изразходвате събраните ClubSmart точки

  Това включва данни относно (i) вида и описанието на офертата, която сте избрали; (ii) количествата на подаръците, които сте избрали; (iii) броят на точките, които сте обменили; (iv) честотата и времето на обменяне на точките, и (v) начина на доставка, избран за получаване на подаръка (ако има такъв).

 • Как и къде обменяте предложените Ви оферти (включително талони);
 • Използване на интернет сайта, приложения за мобилни смарт телефони и електронните съобщения, които получавате от нас

  Това включва данни относно (i) линковете, върху които кликвате на интернет сайта; (ii) кога и колко пъти се включвате в онлайн акаунта си по Програмата за лоялност; (iii) местоположението Ви на база на IP-адреса Ви; (iv) как отговаряте на или действате във връзка с изпратени от нас електронни съобщения (имейли), и (v) как използвате мобилното приложение (включително мястото, където се намирате, получено чрез нашите приложения за мобилни смарт телефони, ако сте се съгласили предварително с това).

 • Участието Ви в промоции [линк към 3.2].
 • Отговорите Ви на проучвания и анкети [линк към 3.3].

За да определи предпочитанията Ви, Shell може също да комбинира лични данни, вече известни на дъщерни дружества на Shell, включително използваните от Вас:

 

 • Програма за лоялност;
 • Интернет сайтове, приложения за мобилни смарт телефони, купони, социални медии, проучвания, промоции и други дигитални канали;
 • Карти за гориво с марката на Shell и други платежни карти в търговските комплекси Shell, както и покупки на клиенти с подобни интереси и допълваща социално – демографска информация за Вас от трети страни – източници, с цел анализиране на предишни покупки.

Отказ от Персонализирани оферти

Можете по всяко време да изберете да не получавате повече Персонализирани оферти, като ни уведомите за това чрез един от следните комуникационни канали: чрез www.shellsmart.com или чрез обаждане на Център за обслужване на клиенти ClubSmart на 080011515. В такъв случай ще спрем да анализираме личните Ви данни и навици на пазаруване, и ще изтрием или заличим всички лични данни, които повече не са необходими за изпращане на Персонализирани оферти.

3.6

Администриране на Програмата ни за лоялност [прочетете повече]

Какво съдържа тази цел?

Обработваме Вашите лични данни с цел администриране на участието Ви в Програмата ни за лоялност.

Кои лични данни обработваме за тази цел?

Можем да обработваме някои или всички лични данни, предоставени от Вас при записването Ви за членство в Програмата за лоялност, като името Ви, дата на раждане, телефон, адрес и интернет адрес.

Отказ от Програмата за лоялност

Можете по всяко време да решите да прекратите участието си в Програмата за лоялност като се обадите на Център за обслужване на клиенти ClubSmart на 080011515. След това ще изтрием или заличим всички лични данни, които сте ни предоставили при включването ви в Програмата за лоялност.

3.7

Техническо и функционално управление на Интернет сайтовете и приложенията за мобилни смарт телефони [прочетете повече]

Какво съдържа тази цел?

Когато посещавате или използвате Интернет сайтовете или приложенията за мобилни смарт телефони, обработваме определена техническа информация за Вас (такава като IP-адреса Ви) с цел да Ви предоставим функционалностите на онлайн услугите ни и да ги управляваме. С тази техническа информация можем да управляваме Интернет сайтовете и приложенията за мобилни смарт телефони, например да разрешаваме технически повреди или да подобряваме тяхната надеждност.

Кои лични данни обработваме за тази цел?

Обработваме технически данни, такива като IP-адреса на компютъра, таблета или смартфона Ви, данни за страници, които сте посетили на Интернет сайтовете или приложенията за мобилни смарт телефони, уеб браузъра, който използвате да сърфирате в мрежата, предишни / последващи сайтове, които сте посетили и продължителността на посещението Ви / сесията.

3.8

Генериране на управленска информация и статистически данни [прочетете повече]

Какво съдържа тази цел?

Shell извършва проучвания на пазарните тенденции чрез статистически анализ. Използваме резултатите от тези проучвания за оценяване на настоящите ни продукти и услуги и за адаптиране на продуктите ни, маркетинга и услугите към новите тенденции. Резултатите от проучванията се отчитат само като съвкупни данни.

3.9

Предотвратяване, откриване и разследване на злоупотреба [прочетете повече]

Какво съдържа тази цел?

Shell може да използва предоставените му от Вас лични данни за предотвратяване, разкриване и разследване на злоупотреби и за прилагане на съответните Общи Условия.

4

Кой има достъп до данните Ви? [прочетете повече]

Shell може да разкрива личните Ви данни на трети лица, както следва:

 • Упълномощени търговски дружества – трети лица, ангажирани с работа по Програмата за лоялност, както и други дружества, които имат право да доставят продукти и/или услуги на членовете на Програмата за лоялност;
 • Представители, доставчици на услуги и/или подизпълнители на Shell и дъщерните му дружества;
 • Лице, на което Shell предложи да прехвърли правата си и/или задълженията си.

Shell използва трети страни за определени процедури, такива като хостинг на интернет сайт. Събраните лични данни могат да бъдат прехвърлени на упълномощени трети лица, които могат да се намират извън Европейското икономическо пространство, като част от предлаганите Ви услуги. Например, това може да се случи, ако който и да е от сървърите ни се намира в определен момент в държава извън Европейското икономическо пространство или наш доставчик на услуги е разположен в държава извън Европейското икономическо пространство. Доколкото тези трети страни имат достъп до лични данни с цел извършване на конкретни процедури, Shell е предприел изискваните организационни и/или договорни мерки, така че личните Ви данни да бъдат обработвани изключително и само за посочените по-горе цели, и че са внедрени адекватните нива на защита с оглед защитата на личните Ви данни.

С Ваше съгласие, Shell може също да предоставя личните Ви данни на трети лица, като например наши партньори в Програмата за лоялност. Тези трети лица ще използват личните Ви данни за целите, описани подробно в клауза 3.9 от настоящата Политика за защита на лични данни.

Освен съгласно определеното в настоящата Политика за защита на личните данни, ние няма да разкриваме Ваши лични данни без съгласието Ви, освен ако нямаме законово основание или задължение за това или ако считаме, че такова действие е необходимо за защита и/или упражняване на наши права, имущество или лична безопасност, както и тези на нашите потребители / клиенти или други физически лица. Само ако от Shell се изисква на законово основание, Вашите лични данни ще бъдат предоставени на съответните институции.

5

В какъв срок съхраняваме личните Ви данни? [прочетете повече]

При искане от Ваша страна да преустановите участието си в Програмата за лоялност или да прекъснете отношенията си със Shell, ще закрием Вашия акаунт възможно най-бързо. Също така ще закрием или деактивираме неактивни клиентски акаунти и ще закрием акаунти, които са използвани в нарушение на настоящата Политика за защита на личните данни или приложимите Правила и Условия. Личните данни от закрити или деактивирани акаунти ще бъдат изтрити или заличени възможно най-скоро. При определени обстоятелства ще запазим личните данни от закрити или деактивирани акаунти за по-дълъг период, като такива обстоятелства могат да бъдат предотвратяване на злоупотреба или предприемане на разрешени действия или когато това се изисква от законодателството.

6

Какви бисквитки (cookies) използва Shell? [прочетете повече]

Интернет сайтовете и/или приложенията за мобилни смарт телефони използват бисквитки (cookies) или подобна технология. Бисквитката е малък текстови файл, който се изпраща до интернет браузъра Ви, така че можем да разпознаем браузъра Ви, когато се върнете. Shell и оторизираните му доставчици на услуги могат да използват малки графични изображения, известни като "clear GIFs", които работят ъв взаимодействие с бисквитките за идентифицирането Ви и на използването на Интернет сайта и/или приложенията за мобилни смарт телефони от Вас. Shell и тези доставчици на услуги могат също така да използват други технологии за съхранение на информация в браузъра Ви, използвайки местни споделени обекти или местно съхранение, такива като HTML 5 cookies, flash cookies и други методи за интернет софтуерни приложения.

Използвайки тези технологии можем да събираме данни относно употребата на Интернет сайтовете и/или приложенията за мобилни смарт телефони, такива, като например кои страници са посетени, взаимодействието Ви с информация на Интернет сайта и продължителността на посещението Ви.

Функционални бисквитки: - Shell съхранява бисквитки (cookies), които са от много важно значение за осигуряването и предоставянето на функционалностите на Интернет сайтовете и/или приложенията за мобилни смарт телефони. Например, бисквитките помнят предпочитанията Ви, такива като език и район, които остават като Ваша зададена настройка при повторното Ви посещение на Интернет сайтовете и/или приложенията за мобилни смарт телефони. Все пак, ако желаете да направите това, можете откажете или блокирате бисквитките, зададени от Shell, като промените настройките на браузъра си – за допълнителна информация вижте функция Help във Вашия браузър.

Бисквитки за интернет анализ: - Shell може да използва бисквитки на трети страни за интернет анализ. Такива бисквитки позволяват на Shell да анализира използването на Интернет сайтове и/или приложения за мобилни смарт телефони. Това разчита на натрупани съвкупни статистически данни, които оторизираните доставчици на услуги на Shell предоставят на Shell, позволявайки така на Shell да разбере начина, по който използвате Интернет сайтовете и/или приложенията за мобилни смарт телефони. Shell и тези доставчици на услуги могат да предоставят такава информация на трети страни, само ако това се изисква от законодателството.

Рекламни бисквитки: - Shell може да използва бисквитки на трети страни за рекламни цели. Shell има право да използва оторизирани доставчици на услуги за пускане на рекламни материали на Интернет сайтовете и/или на приложенията за мобилни смарт телефони и други интернет сайтове. Такива доставчици на услуги могат да поставят бисквитки на браузъра Ви, и да събират информация, която им помага да идентифицират устройството Ви, такава като IP-адрес, или други уникални или присъщи на устройството идентификатори.

За допълнителна информация относно бисквитките на трети страни, които използваме, вижте страницата ни на адрес https://www.shellsmart.com/smart/content?site=bg-bg&cid=privacy.

Shell не запазва бисквитките по-дълго, отколкото е необходимо. Ние използваме бисквитки за дадена сесия и постоянни бисквитки:

 • Бисквитка за сесия може да проследи използване, например интернет страниците, които посещавате и кои опции използвате. Когато затворите интернет браузъра, сесията приключва и бисквитката се изтрива.
 • Постоянна бисквитка дава възможност на Интернет сайта и/или приложението за мобилни смарт телефони да Ви разпознае при последваща визита. Тя остава в системата Ви, докато я изтриете.

Моля да отбележите, че повечето браузъри приемат автоматично бисквитките (cookies), така че ако искате използването на бисквитки да бъде преустановено, трябва да активно да ги изтриете или блокирате.

За повече информация за това как да изтривате или отказвате бисквитки и принципно за допълнителни данни за бисквитките също така може да видите www.shell.bg/aboutshell/about-our-website/privacy-policy/cookie-policy.html. За информация относно използването на бисквитките в браузъри на мобилни телефони и за детайли относно това как се отказват или изтриват бисквитки, моля, вижте ръководството за употреба на устройството Ви.

Все пак отбележете, че ако откажете употребата на бисквитки, все още ще можете да посещавате интернет сайтовете ни, но някои от функциите може и да не работят правилно, и е възможно повече да не сте способни да използвате всички функционалности на Интернет сайтовете и/или приложенията за мобилни смарт телефони.

7

В случай, че комуникирате с нас чрез социални медии [прочетете повече]

Споделяне на Интернет сайта ни или съдържанието му чрез социалните медии

Ако изберете да споделяте Интернет сайтовете ни или съдържанието им чрез социалните медии, такива като Linkedln, Facebook и/или Twitter, личните Ви данни (такива като името Ви или факта, че се интересувате от Shell) също ще бъдат видими за всички посетители на личната Ви интернет страница в Linkedln, Facebook и/или Twitter. При употребата на такива интернет сайтове на социални медии приложими са само условията (включително и за защита на личните данни) на определената социална мрежа в интернет. Shell не носи отговорност за обработването на лични данни или за политиките за защита на личните данни на такива социални интернет мрежи, следователно Политиката за защита на личните данни на Shell не е приложима.

Страницата ни във Facebook

Ние имаме страница в Facebook. Когато комуникирате с нас чрез страницата ни във Facebook (например, когато пишете Ваш коментар, зареждате медии, изпращате лично съобщение или ставате наш фен чрез кликване върху бутона “Like”, ние можем да получим лични данни за Вас (такива като потребителското Ви име, снимка на профил, родния ви град, имейл адреса Ви и пола Ви). Как използваме личните Ви данни е описано в приложимата Политика за защита на личните данни във Facebook, която е приложима в допълнение към (i) настоящата Политика за защита на личните данни и (ii) условията на употреба и други изисквания от Facebook. Shell Ви препоръчва да прочетете внимателно тези условия на употреба и други изисквания на Facebook. Тези условия и изисквания може да се различават от настоящата Политика за защита на личните данни.

8

Специална информация – ако сте под 14 годишна възраст? [прочетете повече]

Shell не събира умишлено лични данни на лица под 14 годишна възраст. Ако сте под 14 годишна възраст, моля, не ни изпращайте личните си данни (например името, адреса или имейл адреса Ви). В случай, че сте под 14 годишна възраст и желаете да зададете въпрос или да използвате Интернет сайтовете и/или приложенията за мобилни смарт телефони по какъвто и да е начин, който изисква от Вас да предоставите лични данни, помолете родителя си или настойника си да направи това от Ваше име.

9

Как защитаваме личните Ви данни? [прочетете повече]

Внедрили сме технология и политики с цел защитата на личните Ви данни от неоторизиран достъп и незаконно използване.

10

Към кого да се обърнете, ако имате въпроси и искания за достъп, премахване, др.? [прочетете повече]

Стремим се да поддържаме данните за Вас възможно най-точни. Ако искате да ги прегледате, промените или изтриете, моля, свържете се с Център за обслужване на клиенти ClubSmart на адрес smartbul@shell.com или телефон 0800 11515.

Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08