[text]

Don't show...
ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

 
 
 
 

เชลล์ คลับสมาร์ท มอบความสุขส่งท้ายปีให้กับสมาชิก เพียงใช้ 25 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ลุ้นของรางวัล ระยะเวลาร่วมสนุกลุ้นรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562

 

กติกาการร่วมลุ้นโชคประจำเดือนพฤศจิกายน

ลุ้นรางวัลมือถือ iPhone 11 Pro ความจุ 64GB จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 107,700 บาท

เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ที่ลงทะเบียนออนไลน์และใช้คะแนนสมเชลล์ คลับสมาร์ทุก 25 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ผ่านทาง www.shellsmart.com เพื่อลุ้นรางวัลมือถือไอโฟน 11 Pro ความจุ 64 GB จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 107,700 บาท ร่วมสนุกลุ้นรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 15 ธันวาคม 2562

>>คลิกเพื่อลงทะเบียนออนไลน์<<

>>คลิกเพื่อร่วมสนุกลุ้นรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน<<

 

กติกาการร่วมลุ้นโชคประจำเดือนธันวาคม

ลุ้นรางวัลบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์เส้นทาง กรุงเทพ – มัลดีฟส์ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่า 198,780 บาท

เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ที่ลงทะเบียนออนไลน์และใช้คะแนนสมเชลล์ คลับสมาร์ทุก 25 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ผ่านทาง www.shellsmart.com เพื่อลุ้นรางวัลบัตรกำนัลที่พัก บัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์เส้นทาง กรุงเทพ - มัลดีฟส์ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 198,780 บาท (เดินทางตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 - 15 กรกฎาคม 2563) ร่วมสนุกลุ้นรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 15 มกราคม 2563

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ มี 3 ประเภท ดังนี้

1.1 ประเภทที่ 1 คือ สมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ทที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว และใช้คะแนนสะสมทุก 25 คะแนน แลกรับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ โดยสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวน

1.2 ประเภทที่ 2 คือ เป็นสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ทแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ www.shellsmart.com โดยสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ทจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์และบันทึกข้อมูลผู้สมัครในระบบอย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น

1.3 ประเภทที่ 3 คือ สมาชิกใหม่ต้องทำการสมัครและรับบัตรสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ทได้ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการพร้อมลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ www.shellsmart.com  และบันทึกข้อมูลผู้สมัครในระบบอย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น

หมายเหตุ : ผู้สมัครใหม่ที่ได้รับบัตรและลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ www.shellsmart.com แล้วจึงจะสามารถนำบัตรไปใช้สะสมคะแนน ซึ่งคะแนนที่ใช้ในการแลกรับสิทธิ์ ต้องเป็นคะแนนที่ได้มาถูกต้องตามเงื่อนไขการสะสมคะแนนของบัตรสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ทเท่านั้น จึงสามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ตามข้อ 1.1 ได้ ระยะเวลาของรายการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

 

ช่องทางการแลกรับสิทธิ์

 • เว็บไซต์ www.shellsmart.com
 • Shell Mobile Application

ช่องทางการสมัครสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท

 • ขอรับใบสมัครและรับบัตรสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ทได้ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ

ช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์

 • เว็บไซต์ www.shellsmart.com
 • Shell Mobile Application

การประกาศรางวัล

 • การจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
 • จับรางวัลครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ 775 ซอย รังสิตนครนายก 55 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • จับรางวัลครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ 775 ซอย รังสิตนครนายก 55 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • บริษัทฯ จะดำเนินการจับรางวัลผู้โชคดี และรางวัลสำรองจำนวน 3 รายชื่อ ทุกรอบที่มีการจับรางวัลตามวันที่ที่ระบุ
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนพฤศจิกายน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนธันวาคม ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง

 • Shell LINE Official Account
 • บนเว็บไซต์ shellsmart.com

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล ตลอดรายการและของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 รวมถึง ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัลด้วยตนเอง เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง หรือค่าธรรมเนียมอื่น กฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมือถือไอโฟน 11 Pro สี Midnight Green ความจุ 64 GB บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 3 วันหลังจากวันประกาศผลผู้โชคดีของแคมเปญ หากติดต่อไม่ได้ ภายใน 30 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ จะส่ง SMS หรือจดหมายแจ้งว่าท่านสละสิทธิ์ เนื่องจากติดต่อท่านไม่ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป ไม่เกิน 3 ลำดับ
 4. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-มัลดีฟส์ ให้กับผู้รับรางวัล 1 ท่าน ต่อ บัตรโดยสารเครื่องบิน 2 ใบ เท่านั้น
  • สำหรับผู้รับรางวัลทั้ง 3 ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากทางทีมงานภายใน 3 วันหลังจากวันประกาศผลผู้โชคดีของแคมเปญ ตามรายละเอียดที่ท่านระบุไว้ตอนลงทะเบียนสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการเข้ามาลงลายมือชื่อเอกสาร หากติดต่อไม่ได้ภายใน 30 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ จะส่ง SMS หรือจดหมายแจ้งว่าท่านสละสิทธิ์ เนื่องจากติดต่อท่านไม่ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป ไม่เกิน 3 ลำดับ
  • ผู้ได้รับรางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร รวมถึงค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน
  • ผู้โชคดีต้องเดินทางตามช่วงเวลาที่กำหนดคือตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 - 15 กรกฎาคม 2563 และปฏิบัติตามเงื่อนไขของรางวัลและสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
  • ช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเดินทางได้ ได้แก่ วันที่ 10-15 เมษายน 2563 เนื่องจากเป็นช่วงเวลา เทศกาล (Peak Period) 
  • การสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร ผู้โชคดีต้องดำเนินการ ณ บริษัทบางกอกแอร์เวย์สำนักงานใหญ่เท่านั้น ในช่วงเวลา จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น. อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทางและการออกบัตรโดยสารจำเป็นต้องดำเนินการก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
  • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์รับรางวัล ต้องมีชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชน ตรงกับข้อมูลในระบบของเชลล์ คลับสมาร์ทเท่านั้น หากข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าเป็นโมฆะ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบแต่อย่างใด
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อรับรางวัล ที่บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด เลขที่ 333/120 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางขุนกอง เขตบางกรวย นนทบุรี ติดต่อคุณณัฐณี คงเจริญ เบอร์โทร 086-370-8711 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น.– 17:00 น. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • บัตรสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ตัวจริง พร้อมสำเนามาแสดงในวันที่รับรางวัลด้วย
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่มูลนิธิก้าวไปคู่ไทยเพื่อเป็นสาธารณะกุศล ในกรณีดังต่อไปนี้
  • ผู้โชคดีไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่ระบุในข้อ 1 ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  • ผู้โชคดีนำหลักฐานมาแสดงไม่ครบตามที่ระบุในข้อ 5
  • ผู้โชคดีสละสิทธิ์รับของรางวัล
 8. พนักงาน พนักงานตามสัญญาจ้าง ผู้ดำเนินงานสถานีบริการ พนักงานของสถานีบริการของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการจัดส่งเสริมการขายในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน ใดๆ
 11. วัตถุประสงค์ของการจัดรายการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยมิได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข วันเวลาสถานที่ ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกประการ และจะไม่ดำเนินการอื่นใดอันผิดกฎหมาย

 

เพิ่มเติมจากเชลล์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพของเรา เรียนรู้คำแนะนำและเคล็ดลับเพื่อให้มั่นใจได้ว่า คุณขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Shell.com

© 2013 เชลล์คลับสมาร์ท จำกัด สงวนลิขสิทธิ์
ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข | นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08