[text]

Don't show...
ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

 
 
 
 
 
 
 
 

ฟรี 2 ต่อ ซื้อประกัน Direct Asia

ฟรีแรก 2,000 คะแนน ฟรีที่ 2 บัตรแทนเงินสด 500 บาท 

 

 

พิเศษเฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท เพียงคุณ “โทร” เพื่อซื้อประกันรถยนต์ ชั้น 1 หรือ 2+ กับทาง Direct Asia ที่หมายเลข 02 767 7844 หรือฝากข้อมูลเพิ่มติดต่อกลับที่ directasia.co.th/promotion/shell  ระหว่าง วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น โปรดีๆแบบนี้ ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว 

ระยะเวลาร่วมรายการ 30 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562

 

เงื่อนไขการได้รับคะแนนพิเศษ

 • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ที่ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือ ชั้น 2+ จาก Direct Asia เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ กับ Direct Asia และรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ สมาชิกเท่านั้น กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 767 7844 หรือฝากข้อมูลเพิ่มติดต่อกลับที่ directasia.co.th/promotion/shell  เท่านั้น
 • คะแนนพิเศษ 2,000 คะแนนจากเชลล์ คลับสมาร์ท จะถูกเพิ่มเข้าบัญชีสมาชิกโดยอัติโนมัติ ภายใน 15 วันทำการ นับจากสิ้นเดือน หลังจากข้อมูลได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากเชลล์
 • บัตรแทนเงินสดมูลค่า 500 บาท จะถูกส่งให้สมาชิก ภายใน 45 วันทำการ นับจากสิ้นเดือน หลังจากข้อมูลได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากเชลล์
 • สงวนสิทธิ์สำหรับการซื้อประกันรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น การซื้อประกันรถยนต์ในรูปแบบขององค์กร ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริตฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของรายการ จะถือว่าสิทธิ์ประโยชน์นั้นจะถูกยกเลิกทันที หรือหากสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว จะถือว่าสิทธิ์ประโยชน์นั้นจะถูกยกเลิกทันที
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์เพียงรายการใดรายการหนึ่งเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับสิทธิประโยชน์ต้องแจ้งโปรโมชั่นก่อนการซื้อเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการนี้รวมถึงเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของไดเร็ค เอเชียถือเป็นที่สิ้นสุด
เพิ่มเติมจากเชลล์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพของเรา เรียนรู้คำแนะนำและเคล็ดลับเพื่อให้มั่นใจได้ว่า คุณขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Shell.com

© 2013 เชลล์คลับสมาร์ท จำกัด สงวนลิขสิทธิ์
ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข | นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08