[text]

Don't show...
Regisztrálja ClubSmart kártyáját! Kérdése merült fel? Tájékozódjon itt!
 
 

A Shell Hungary zRt. „10 pontért 10 forint kedvezmény” ajánlatának

szabályzata

(továbbiakban: Ajánlati Szabályzat)

  1. Az Ajánlat elnevezése, általános rendelkezések

1.1. Az Ajánlat elnevezése: „10 pontért 10 forint kedvezmény” ajánlat – továbbiakban: Ajánlat.

1.2. Az Ajánlatot a Shell Hungary zRt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) szervezi – továbbiakban: Szervező –, az alábbiakban kijelölt Shell töltőállomásokon tankoló SMART, ClubSmart kártyával – továbbiakban: együtt ClubSmart kártya – rendelkező ClubSmart Tagok (továbbiakban: Vásárló) részére, a jelen Ajánlati Szabályzatban meghatározottak szerint. Jelen Ajánlati Szabályzat a jelenleg érvényes ClubSmart Program Működési Szabályzatban foglaltak figyelembevételével került kialakításra; a jelen Ajánlati Szabályzat és a ClubSmart Program Működési Szabályzata az Ajánlat során együtt értelmezendő. Amennyiben a jelen Ajánlati Szabályzat és a ClubSmart Program Működési Szabályzata egymásnak ellentmond, a jelen Ajánlati Szabályzat az irányadó. A jelen Ajánlati Szabályzatban nagybetűvel jelölt fogalmak vagy itt, vagy a Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra.

1.3. Az Ajánlatban résztvevő kijelölt Shell töltőállomások: minden magyarországi Shell töltőállomás.

  1. Az Ajánlat időtartama

2.1. Az Ajánlat 2018. szeptember 3-án 0.00 órakor kezdődik és visszavonásig érvényes.

  1. Az Ajánlatban történő részvétel, kivételek

3.1. Az Ajánlatban részt vehet az a Vásárló,

3.1.1. aki a kijelölt Shell töltőállomások egyikén vásárol az Ajánlat időtartama alatt legalább 20,- Ft értékben; és

3.1.2. akinek ClubSmart Kártya Egyenlegén legalább 10 ClubSmart Pont áll rendelkezésre; és

3.1.3. aki vásárlása ellenértékét készpénzzel vagy bankkártyával egyenlíti ki.

3.2. A Vásárló részéről a kasszánál a vásárlás ellenértékének kiegyenlítése előtt a jelen Ajánlat igénybevételére irányuló szóbeli nyilatkozat az Ajánlatban történő részvételi szándék kifejezését és a jelen Ajánlati Szabályzat automatikus elfogadását jelenti a Vásárló részéről.

3.3. Az Ajánlatban nem vehet részt az a Vásárló, aki a vásárlása ellenértékét euroShell, Esso vagy DKV kártyával egyenlíti ki, valamint azon vásárló sem, aki vásárlásáról Áfás számlát kér. Az Ajánlat nem érvényes autópálya matrica, e-útdíj (feltöltés és viszonylati jegy) és online telefon egyenlegfeltöltés vásárlása esetén.

  1. Az Ajánlat mechanizmusa

4.1. Az Ajánlat igénybevételével a Vásárló ClubSmart Kártyájának Egyenlegéről ClubSmart Pontokat vált be. Minden elköltött 20,-  Ft után –  figyelembe véve a kerekítés szabályait – váltható be 10 ClubSmart Pont és kerül jóváírásra a jelen Ajánlat szerinti 10,- Ft kedvezmény. Az Ajánlat a vásárlás végösszegének legfeljebb a feléig  vehető igénybe és ezzel egyezően a vásárlás végösszegének legfeljebb a felével megegyező számú ClubSmart Pont kerülhet levonásra a Vásárló ClubSmart Kártya Egyenlegéről. A kedvezmény a vásárolt termékeknek az adott Shell töltőállomáson érvényes kiskereskedelmi ára alapján kalkulált végösszegéből kerül levonásra.

4.2. Az Ajánlat a Vásárló ClubSmart Kártya Egyenlegén lévő ClubSmart Pont-mennyiségig vehető igénybe. Az Ajánlat alapján beváltani kívánt ClubSmart pontok mennyiségét a Vásárló megadhatja a töltőállomáson az Ajánlat igénybevételekor. Az Ajánlattal igénybe vett kedvezmény készpénzre vagy más tárgyra nem váltható át.

4.3. Az Ajánlat bármilyen, a Shell töltőállomásokon vásárolható üzemanyag vagy Shop termék vásárlása esetén igénybe vehető, kivéve autópálya matrica, e-útdíj (feltöltés és viszonylati jegy) és online telefon egyenlegfeltöltés vásárlásakor.

4.4. A Vásárlónak a kasszánál a fizetési tranzakció megkezdését megelőzően kell szóban jelezni, ha az Ajánlatot igénybe kívánja venni. Ennek elmulasztása esetén nincsen lehetőség az Ajánlat igénybevételére; a Szervező e körben – tekintettel jelen Ajánlati Szabályzatban foglaltakra – nem fogad el reklamációt.

4.5. Az Ajánlat igénybe vételével a ClubSmart kártyáról levonásra kerülnek a beváltott ClubSmart pontok.

4.6. A Vásárló a jelen Ajánlat igénybevétele esetén is jogosult a vásárlása után ClubSmart pont gyűjtésére az egyéb ClubSmart pontgyűjtési feltételeknek megfelelően.

4.7. Az Ajánlat a kijelölt Shell töltőállomások üzemanyag- és Shop termék készletének erejéig érvényes. Az Ajánlat összevonható a Shell töltőállomásokon párhuzamosan futó egyéb kedvezmény ajánlattal (összeadódnak a kedvezmények), kivéve amennyiben a Szervező az egyéb kedvezmény ajánlat szabályzatában annak egyidejű igénybevételét kifejezetten kizárta.

  1. A Szervező jogai

5.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Ajánlatot bármikor szüneteltesse, vagy visszavonja továbbá, hogy feltételeit a vásárlók a www.clubsmart.hu  weboldalon történő tájékoztatása mellett bármikor megváltoztassa.

5.2. További részletek és a ClubSmart program Működési Szabályzata megtalálhatóak a www.clubsmart.hu oldalon.

©2013 Shell Hungary Zrt. Minden jog fenntartva.
Működési Szabályzat | Adatvédelmi Tájékoztató | Impresszum
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08