[text]

Don't show...
Regisztrálja ClubSmart kártyáját! Kérdése merült fel? Tájékozódjon itt!
 
 
 

 A Shell Hungary zRt. autósegély-szolgáltatás ajánlatának Szabályzata

A Shell Hungary zRt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszám: 01-10-042420) – továbbiakban Shell – Autósegély-szolgáltatás elnevezésű ajánlatának – továbbiakban: Autósegély-szolgáltatás Ajánlat – szabályait Shell a jelen szabályzatban – továbbiakban Szabályzat – határozza meg.  A Jelen Szabályzatban nagybetűvel jelölt fogalmak, amelyek nem itt kerültek elnevezésre, a ClubSmart Program Működési Szabályzatában meghatározott jelentéssel bírnak.

 1. Az Autósegély-szolgáltatás Ajánlatban történő részvétel feltételei

Az Autósegély-szolgáltatás Ajánlatot a Shell érvényes ClubSmart Kártyával rendelkező azon ClubSmart Tagok részére biztosítja, akik rendelkeznek személyes online fiókkal, és akik az egyes naptári hónapokban (külön-külön vizsgálva) a Magyarországon üzemeltetett Shell töltőállomások valamelyikén vásároltak és legalább 1 darab Alap ClubSmart Pontot gyűjtöttek (a továbbiakban: Részvételi Feltételek).

A Részvételi Feltételek teljesítését a Shell havonta, az adott naptári hónap utolsó napján vizsgálja. Az a személy jogosult az Autósegély-szolgáltatás Ajánlat nyújtotta előnyökre a 2. pontban meghatározott időszak alatt, aki adott hónapban a Részvételi Feltételeket teljesítette (a továbbiakban: Résztvevő).

Valahányszor egy újabb naptári hónapban teljesíti a Résztvevő a Részvételi Feltételeket, úgy ismét jogosult lesz a következő időszakra vonatkozó Autósegély-szolgáltatásra.

Az Autósegély-szolgáltatás Ajánlat a Részvételi Feltételeket teljesítő ClubSmart Tagokat az Ajánlat külön aktiválása, elfogadása nélkül - a ClubSmart Program Tagságra tekintettel - automatikusan megilleti a ClubSmart Program Működési Szabályzat II./4.1. feltételei szerint.

Felhívjuk figyelmét, hogy Autósegély-szolgáltatásunk 2020. augusztus 1. napjától megszűnt, így a szolgáltatás igénybevételére utoljára 2020. június hónapban szerezhetett jogosultságot a Részvételi Feltételek 2020. június hónapban történő teljesítésével.

 

 1. Az Autósegély-szolgáltatás Ajánlat és mechanizmusa

A Résztvevő a Részvételi Feltételek teljesítését követő hónap 5. naptári napjától (0:00) az azt követő naptári hónap 4. napjáig (24:00) jogosult az alábbi típusú autósegély-szolgáltatások (a továbbiakban: Autósegély-szolgáltatás) bármelyikét igénybe venni:

 - Defektes gumiabroncs;

 - Téves üzemanyag tankolás;

 - Akkumulátor-probléma;

 - Üzemanyag kifogyás.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy Autósegély-szolgáltatásunk 2020. augusztus 1. napjától megszüntetésre került.

Az Autósegély-szolgáltatást az Allianz csoportba tartozó Allianz Assistance (AWP P&C S.A. Magyarországi Fióktelep, székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 117.; továbbiakban: Allianz Assistance) biztosítja a jelen Szabályzathoz csatolt és a www.clubsmart.hu weboldalon is megtalálható Allianz Assistance Autósegély-szolgáltatás Feltételek (a továbbiakban: Allianz Assistance Feltételek) szerint. Az Autósegély-szolgáltatás egyes típusait és annak részletes szabályait az Allianz Assistance Feltételek határozzák meg. A Résztvevővel szemben az Autósegély-szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségekért az Allianz Assistance köteles helytállni, a Shell minden felelősségét e körben kizárja.

Az Autósegély-szolgáltatást a Résztvevő úgy tudja igénybe venni, hogy felhívja az Allianz Assistance mindennap 0-24 óra között elérhető magyarul beszélő, a +36-1-814-9504-es telefonszámon működő, helyi tarifával hívható ügyfélszolgálatát és az Autósegély-szolgáltatás igénybevételéhez szükséges (az Allianz Assistance Feltételekben meghatározott) adatokat, valamint a nevét és a ClubSmart kártyája számát megadja.

Az Autósegély-szolgáltatásra a Résztvevő az Allianz Assistance Feltételekben meghatározott feltételek mellett és keretösszegig jogosult (maximum 150 vagy 200 euro térítéséig* a szolgáltatás típusától függően), a keretösszegen felül teljesített autósegély-szolgáltatás ellenértékét a Résztvevő köteles kifizetni az Allianz Assistance Feltételekben meghatározottak szerint. Ilyen esetben az Autósegély-szolgáltatás kiszámlázása a Résztvevő részére magyar forintban történik.

A Résztvevő az Autósegély-szolgáltatást kizárólag Magyarországon történt Autósegély-szolgáltatási esemény esetén, az Allianz Assistance Feltételekben meghatározott feltételek mellett jogosult igénybe venni.

Az Autósegély-szolgáltatást a Résztvevő csak a saját ClubSmart kártyája tekintetében tudja igénybe venni.

Az Autósegély-szolgáltatás kizárólag a Részvételi Feltételeket teljesítő, arra jogosult ClubSmart Tagokat illeti meg, a jogosultságot az Allianz Assistance ellenőrzi. A szolgáltatásra jogosult ClubSmart Tagok azonosítása és a jogosultság ellenőrzése céljára a Shell az Autósegély-szolgáltatásra jogosult ClubSmart Tagokról (név és ClubSmart Kártya szám megadásával) tájékoztatja az Allianz Assistance-t.

 1. Egyéb szabályok

Az Autósegély-szolgáltatás Ajánlat visszavonásig érvényes. A Shell fenntartja a jogot, hogy az Autósegély-szolgáltatás Ajánlatot bármikor módosítsa, szüneteltesse, megszüntesse vagy visszavonja, a vásárlók Weboldalon történő tájékoztatása mellett. Felhívjuk figyelmét, hogy az Autósegély-szolgáltatás Ajánlat 2020. augusztus 1. napjával megszüntetésre került.

* Az Autósegély-szolgáltatás kiszámlázása a Résztvevő részére forintban történik, az Autósegély-szolgáltatás Ajánlat szerinti keretösszeg forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank tárgyhavi Euro-HUF középárfolyama alapján történik.

 

 

ALLIANZ ASSISTANCE FELTÉTELEK

I. ALAPFOGALMAK

 

1)      KÖTVÉNYTULAJDONOS  a Shell Hungary zRt.

2)      KEDVEZMÉNYEZETT – az Autósegély-szolgáltatásra jogosult Shell ClubSmart-tag.

3)      KIMENTÉS – a mozgásképtelenné vált jármű elszállítása a biztosított esemény helyszínéről a legközelebbi nyitva tartó MŰHELYBE.

4)      BIZTOSÍTÁSI IDŐSZAK – a hónap 5. naptári napjától (0:00) a következő hónap 4. naptári napjáig (24:00) tartó időszak, (kivéve a 2020. július hónapra vonatkozóan meghatározott időszakot, amely 2020. július 5. napjától (0:00) 2020. július 31. napjáig (24.00) óráig tartó időszakot jelenti), amelyben a BIZTOSÍTÓ a jelen szerződéses feltételekben foglaltak szerint Autósegély-szolgáltatást nyújt a KEDVEZMÉNYEZETT számára.

5)      JÁRMŰ – egy legfeljebb 3,5 tonna össztömegű, a vezetővel együtt legfeljebb 9 fő és a csomagjaik szállítására kialakított, érvényes műszaki vizsgálati bizonyítvánnyal rendelkező, közúti használatra engedélyezett személygépkocsi és motorkerékpár, ide nem értve a lakóautókat, kempingutánfutókat és mobil otthonokat.

6)      MOZGÁSKÉPTELENSÉG – a JÁRMŰ azon állapota, amikor a továbbiakban a biztonságos közúti használata a mindenkori közúti forgalomról szóló jogszabályok szerint nem lehetséges.

7)      MŰHELY – a BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY helyszínéhez legközelebbi szerviz, a BIZTOSÍTÓ által megjelöltek szerint.

8)      BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY – a BIZTOSÍTÁSI IDŐSZAK alatt:

 1. TÉVES ÜZEMANYAG TANKOLÁS: a JÁRMŰ nem megfelelő üzemanyag betöltése miatt MOZGÁSKÉPTELENNÉ válik.
 2. ÜZEMANYAG KIFOGYÁS: a JÁRMŰ az üzemanyag kifogyása miatt MOZGÁSKÉPTELENNÉ válik.
 3. AKKUMULÁTOR-PROBLÉMA: a JÁRMŰ akkumulátora lemerül.
 4. DEFEKTES GUMIABRONCS.

9)      RONGÁLÁS – a JÁRMŰ harmadik felek általi szándékos megsemmisítése vagy megrongálása.

10)   MUNKANAP – hétfőtől péntekig bármely munkanap, kivéve a munkaszüneti napokat.

11)   LOPÁS – valamely személy tulajdonának birtokba vétele jogtalan eltulajdonítás vagy rövid távú felhasználás céljából egy, az adott dolog használatára nem jogosult személy által.

12)    BIZTOSÍTÓ (és minden T/1. személyben írt megfogalmazás) – az Allianz Assistance (AWP P&C S.A. Magyarországi Fióktelep, székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 117.)

 

II. FEDEZET ÉS TÁRGYKÖR

1)      Az Autósegély-szolgáltatás a 2. bekezdésben meghatározott, a BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNNYEL kapcsolatos segítségnyújtási szolgáltatások költségére nyújt fedezetet.

2)      A szolgáltatás tárgykörébe tartozik az alábbiak megszervezése, illetve költségeinek viselése:

 

TÉVES ÜZEMANYAG TANKOLÁS

FEDEZET ÉS TÁRGYKÖR:

1)    A szolgáltatás fedezi az alábbiakban felsorolt, a JÁRMŰ nem megfelelő üzemanyag miatti MOZGÁSKÉPTELENNÉ válása esetén biztosított segítségnyújtási szolgáltatások valamelyikének költségét:

 1. Egy technikus kiszállása a JÁRMŰ MOZGÁSKÉPTELENNÉ válásának helyszínére az üzemanyag kicserélése (a nem megfelelő üzemanyag kiszivattyúzása és megfelelő üzemanyag betöltése) érdekében, feltéve, hogy a JÁRMŰ MOZGÁSKÉPTELENNÉ válásának helyszínén az üzemanyagcserére lehetőség van, valamint az ezzel kapcsolatos munkaköltségek, BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYENKÉNT összesen legfeljebb 150 euró összegig,

vagy

 1. Amennyiben a JÁRMŰ MOZGÁSKÉPTELENNÉ válásának helyszínén az üzemanyagcserére nincs lehetőség, akkor az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a JÁRMŰ KIMENTÉSE a MOZGÁSKÉPTELENNÉ válás helyszínéről, majd annak elszállítása a legközelebbi nyitva tartó MŰHELYBE az üzemanyag kicserélése céljából, BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYENKÉNT összesen legfeljebb 150 euró összegig.

2)    A BIZTOSÍTÓ nem fedezi az üzemanyag árát, a MŰHELY munkadíját, sem pedig más, itt fel nem sorolt költséget.

 

ÜZEMANYAG KIFOGYÁS

FEDEZET ÉS TÁRGYKÖR:

1)    A szolgáltatás fedezi az alábbiakban felsorolt, a JÁRMŰ utazás során bekövetkező üzemanyag-kifogyás miatti MOZGÁSKÉPTELENNÉ válása esetén biztosított segítségnyújtási szolgáltatások valamelyikének költségét:

 1. a JÁRMŰ legközelebbi nyitva tartó szervizállomásra való eljutásához elegendő üzemanyag kiszállítása a JÁRMŰ MOZGÁSKÉPTELENNÉ válásának helyszínére, BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYENKÉNT összesen legfeljebb 150 euró összegig,

vagy

 1. a JÁRMŰ KIMENTÉSE és elszállítása a JÁRMŰ MOZGÁSKÉPTELENNÉ válásának helyszínéről a legközelebbi nyitva tartó szervizállomásra, BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYENKÉNT összesen legfeljebb 150 euró összegig.

2)     A BIZTOSÍTÓ nem fedezi a JÁRMŰ legközelebbi szervizállomásig való eljuttatásához szükséges üzemanyagon felüli üzemanyag költségét, sem pedig más, itt fel nem sorolt költséget.

 

AKKUMULÁTOR PROBLÉMA

FEDEZET ÉS TÁRGYKÖR:

1)     A szolgáltatás fedezi az alábbiakban felsorolt segítségnyújtási szolgáltatások valamelyikének költségét, ha a JÁRMŰ akkumulátorának lemerülése miatt a motor nem indítható:

 1. egy technikus kiszállása a BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY helyszínére az akkumulátor feltöltése és a motor beindítása érdekében, valamint az ezzel kapcsolatos munkaköltségek, BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYENKÉNT összesen legfeljebb 200 euró értékig,

  vagy

 1. amennyiben a JÁRMŰ MOZGÁSKÉPTELENNÉ válásának helyszínén nem lehet feltölteni az akkumulátort és beindítani a motort, akkor az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a JÁRMŰ KIMENTÉSE a MOZGÁSKÉPTELENNÉ válásának helyszínéről, majd annak elszállítása a legközelebbi nyitva tartó MŰHELYBE az akkumulátor feltöltése céljából, BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYENKÉNT összesen legfeljebb 200 euró összegig.

2)    A BIZTOSÍTÓ nem fedezi az új akkumulátor megvásárlásának vagy kiszállításának költségét, a MŰHELY munkadíját, sem pedig más, itt fel nem sorolt költséget.

3)    A BIZTOSÍTÓ a BIZTOSÍTÁSI IDŐSZAKON belül legfeljebb 1 (egy), a KEDVEZMÉNYEZETT által jelentett BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY tekintetében biztosítja az 1. bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat és viseli azok költségeit.

 

 

 

DEFEKTES ABRONCS

FEDEZET ÉS TÁRGYKÖR:

1)         ABRONCSSÉRÜLÉS esetén a biztosítás az alábbiakban felsorolt segítségnyújtási szolgáltatások valamelyikének költségét fedezi:

 1. Egy technikus kiszállása a BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY helyszínére a sérült gumiabroncs vagy belső tömlő sértetlen vagy a JÁRMŰBEN tárolt pótabroncsra, illetve belső tömlőre való kicserélése érdekében, valamint az ezzel kapcsolatos munkaköltségek, BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYENKÉNT összesen legfeljebb 200 euró értékig,

vagy

 1. amennyiben a JÁRMŰ MOZGÁSKÉPTELENNÉ válásának helyszínén nem lehet kicserélni a kerek(ek)et, akkor az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a JÁRMŰ KIMENTÉSE a MOZGÁSKÉPTELENNÉ válásának helyszínéről, majd annak elszállítása a legközelebbi nyitva tartó MŰHELYBE a sérült kerék javítása céljából, BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYENKÉNT összesen legfeljebb 200 euró összegig.

2)         A BIZTOSÍTÓ nem fedezi az új gumiabroncs vagy belső tömlő megvásárlásának vagy kiszállításának költségét, a MŰHELY munkadíját, sem pedig más, itt fel nem sorolt költséget.

 

3)      A KEDVEZMÉNYEZETT a 2. bekezdésben felsorolt szolgáltatásokat a BIZTOSÍTÁSI IDŐSZAKON belül korlátlan számú BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY kapcsán igénybe veheti, kivéve az AKKUMULÁTOR-PROBLÉMA BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYT, mely a BIZTOSÍTÁSI IDŐSZAK alatt  csak egyszer vehető igénybe.

4)      A segítségnyújtási szolgáltatásokat Magyarország területén biztosítjuk, Magyarország területén bekövetkező BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK tekintetében.

 

III.  FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK ÉS -KORLÁTOZÁSOK VALAMENNYI SZOLGÁLTATÁS TEKINTETÉBEN

 

1)      A biztosítás nem fedezi az alábbiak miatt bekövetkező BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEKET:

 1. a KEDVEZMÉNYEZETT szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása. A BIZTOSÍTÓ semmiféle felelősséggel nem tartozik, ha a KEDVEZMÉNYEZETT a kárt szándékosan okozta. Súlyos gondatlanság esetén sem jár kártérítés, kivéve, ha az eset összes körülményét figyelembe véve a kártérítés méltányossági okokból megítélhető;
 2. a KEDVEZMÉNYEZETT által elkövetett szándékos bűncselekmény, illetve bűncselekmény kísérlete;
 3. a JÁRMŰ vezetése a jogszabályok által előírt vezetői engedély nélkül, illetve a JÁRMŰ vezetésére való jogosultságot igazoló dokumentumok ideiglenes vagy végleges bevonásának ideje alatt;
 4. érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező JÁRMŰ vezetése a BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY bekövetkezésének időpontjában, vagy a JÁRMŰ műszaki állapota szerepet játszott a BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY bekövetkezésében;
 5. a KEDVEZMÉNYEZETT alkoholt, kábítószert, pszichoaktív anyagot vagy ezeket helyettesítő készítményt vagy nem orvos által felírt gyógyszert fogyasztott, illetve az orvosi javallattól vagy felhasználási javaslattól eltérő módon fogyasztott gyógyszert, és a kár bekövetkezése, valamint az ilyen szerek használata között közvetlen ok-okozati összefüggés állt fenn.

2)      A BIZTOSÍTÓ nem fedezi a JÁRMŰ műszaki vizsgálati bizonyítványa érvényben tartásának elmulasztásából vagy a JÁRMŰ gyártói ajánlásoktól eltérő módon történő használatából eredően felmerülő költségeket.

3)      Az Autósegély-szolgáltatás biztosítását sztrájk, lázadás, zavargások, terrortámadás, polgárháború, nemzetközi háború, radioaktív vagy ionizáló sugárzás vagy vis maior késleltetheti.

 

IV. MI A TEENDŐ, HA SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉG?

 

1)      Az Autósegély-szolgáltatás igénybevétele

 A TÉVES ÜZEMANYAG TANKOLÁS, ÜZEMANYAG KIFOGYÁS, AKKUMULÁTOR-PROBLÉMA és DEFEKTES GUMIABRONCS BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK esetében a KEDVEZMÉNYEZETTNEK fel kell hívnia a BIZTOSÍTÓT, mielőtt ő maga bármi más intézkedést tenne, a +361 814 9504 telefonszámon, amely minden nap (hétfőtől-vasárnapig), éjjel-nappal elérhető, és meg kell adnia:

 1. a KEDVEZMÉNYEZETT teljes nevét,
 2. SHELL ClubSmart kártyájának számát,
 3. az esemény bekövetkezésének helyszínét,
 4. egy telefonszámot, amelyen a KEDVEZMÉNYEZETT elérhető,
 5. az esemény leírását és az igényelt segítségnyújtási szolgáltatást.

A BIZTOSÍTÓ a jelen szerződéses feltételekben meghatározott kereteken belül közvetlenül állja az általa megszervezett segítségnyújtási szolgáltatás(ok) nyújtásával kapcsolatos költségeket.

2)      Az Autósegély-szolgáltatással kapcsolatos költségek megtérítésének igénylése

 

A TÉVES ÜZEMANYAG TANKOLÁS, ÜZEMANYAG KIFOGYÁS, AKKUMULÁTOR-PROBLÉMA és DEFEKTES GUMIABRONCS BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK esetében:

 - A BIZTOSÍTÓ kérése esetén a KEDVEZMÉNYEZETTNEK be kell mutatnia vezetői engedélyét és a JÁRMŰ forgalmi engedélyét.

 - Ha a KEDVEZMÉNYEZETTET objektív körülmények akadályozták meg abban, hogy segítséget kérjen a BIZTOSÍTÓTÓL, vagy ha a BIZTOSÍTÓ ellenőrzési körén kívül eső különleges autómentési szolgáltatásra van szükség, akkor a KEDVEZMÉNYEZETT az Autósegély-szolgáltatások kapcsán felmerült költségeinek megtérítése útján részesül a juttatásban:

 1. Az Autósegély-szolgáltatások költségeinek megtérítésére vonatkozó igény bejelentése esetén a KEDVEZMÉNYEZETT köteles benyújtani a BIZTOSÍTÓHOZ az igényt és annak összegét alátámasztó dokumentumokat.
 2. Az a) bekezdésben hivatkozott költségeket a BIZTOSÍTÓ a BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY bejelentésének kézhezvételétől számított 30 napon belül téríti meg.

iii.     Ha a költségtérítés megalapozottságának vagy összegének meghatározásához szükséges körülmények nem tisztázhatók a (ii) bekezdésben meghatározott határidőn belül, akkor a visszatérítésre a körülmények kellően gondos tisztázásának lehetővé válásától számított 14 napon belül kerül sor. Mindazonáltal a BIZTOSÍTÓ az igényelt összeg nem vitatott részét már a (ii) bekezdésben meghatározott határidőn belül kifizeti.

iiii. Az (i) bekezdésben meghatározott visszatérítésre Magyarország pénznemében (forintban) kerül sor.

 

V. PANASZKEZELÉS

 

1)      A panasztétel menete:

 1. Társaságunk első osztályú szolgáltatás nyújtására törekszik. Fontos nekünk, hogy foglalkozzunk ügyfeleink aggályaival. Kérjük, ha nem elégedett valamely termékünkkel vagy szolgáltatásunkkal, értesítsen minket erről közvetlenül.
 2. A szerződésben foglalt kérdésekkel vagy a követelésekkel kapcsolatos panaszait megküldheti a panasz.hu@allianz.com e-mail címre, vagy bejelentheti a +361 814 9504 telefonszámon.

2.)  A panaszok kezelésére a BIZTOSÍTÓ panaszkezelési szabályzata vonatkozik, amely az alábbi linken   érhető el: https://www.mondial-assistance.hu/panaszkezelesi-szabalyzat/

 

VI. ADATVÉDELEM, A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 

Személyes adatait körültekintően kezeljük. A személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása során betartjuk az Európai Unió adatvédelmi szabályait.

Személyes adatait a az Autósegély-szolgáltatás nyújtása céljára kezeljük. Az adatokat az Autósegély-szolgáltatás fennállásának teljes időszaka alatt felhasználhatjuk az Autósegély-szolgálatás elfogadása, biztosítása és kezelése és a követelések kezelése kapcsán, valamint ügyfélszolgálati célokra.

Ezenfelül ha Ön ehhez hozzájárul, személyes adatait elemzésekhez, termékfejlesztéshez és vállalatirányítási információk összeállításához is felhasználhatjuk.

Személyes adatait felhasználhatjuk a csalások megelőzése és megakadályozása, valamint a törvényi kötelezettségeink betartása érdekében.  A személyes adatokat megoszthatjuk az iparági szabályozó szervekkel, szabályozó hatóságokkal, csalások megelőzéséért felelős ügynökségekkel és követeléseket nyilvántartó adatbázisokkal a biztosítás megkötésével és a csalások megelőzésével kapcsolatos célokból.  Adatait másokkal is megoszthatjuk, amennyiben ezt a jogszabályok előírják vagy megengedik.

- Megoszthatjuk az információkat kapcsolt vállalkozásainkkal, leányvállalatainkkal, üzleti partnereinkkel és az Allianz-csoport többi tagjával, valamint a kárigényének kezelésében érintett szolgáltatókkal. Minden esetben észszerű lépéseket teszünk személyes adatainak védelme érdekében, és megfelelő intézkedéseket alkalmazunk annak biztosítására, hogy ezek a társaságok körültekintően kezeljék az adatait.

- Amennyiben a jogszabályok ezt lehetővé teszik, telefonbeszélgetéseinket rögzíthetjük az adott tájékoztatás későbbi ellenőrzése érdekében. Ezeket a felvételeket személyzetünk oktatása során, valamint szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése érdekében is felhasználhatjuk.

Ön bármikor másolatot kérhet a cégünk által tárolt, Önre vonatkozó személyes adatokról. Ha élni kíván ezzel a jogával, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

©2013 Shell Hungary Zrt. Minden jog fenntartva.
Működési Szabályzat | Adatvédelmi Tájékoztató | Impresszum
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08