[text]

Don't show...
Regisztrálja ClubSmart kártyáját! Kérdése merült fel? Tájékozódjon itt!
 
 
 

A Shell Hungary zRt. RENTALCARS.COM ajánlatának Szabályzata

A Shell Hungary zRt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszám: 01-10-042420) – továbbiakban Shell – Rentalcars.com elnevezésű ajánlatának – továbbiakban: Rentalcars.com Ajánlat – szabályait Shell a jelen szabályzatban – továbbiakban Szabályzat – határozza meg.  A Jelen Szabályzatban nagybetűvel jelölt fogalmak, amelyek nem itt kerültek elnevezésre, a ClubSmart Program Működési Szabályzatában meghatározott jelentéssel bírnak.

  1. A Rentalcars.com Ajánlat időtartama

A Rentalcars.com Ajánlat 2018. szeptember 17. napjától – továbbiakban Kezdő Időpont – visszavonásig érvényes.

  1. A Rentalcars.com Ajánlatban történő részvétel

A Rentalcars.com Ajánlatot a Shell érvényes ClubSmart Kártyával rendelkező, azon ClubSmart Tagok részére szervezi, akik a ClubSmart Program Weboldalán vagy a Shell Alkalmazásban, vagy ClubSmart Program által kiküldött elektronikus marketingkommunikációs anyagokban található speciális linken – továbbiakban Ajánlati Weboldal – keresztül a Kezdő Időpontot követően gépjárműbérlés szolgáltatást – továbbiakban Gépjárműbérlés – foglalnak és vesznek igénybe, szükséges adataikat az Ajánlati Weboldalon megadják, hozzájárulnak annak a Shell részére történő továbbításához, és a ClubSmart Tag a Gépjárműbérlés rá vonatkozó kötelezettségeit (pl. díjfizetés, gépjármű határidőben történő visszaadása) szerződésszerűen teljesítette.

Közvetlenül a Rentalcars.com oldalán foglalt gépjárműbérlés esetén jelen Rentalcars.com Ajánlat nem érvényes, utána ClubSmart pont nem jár.

  1. A Rentalcars.com Ajánlat és mechanizmusa

A Rentalcars.com Ajánlat a Rentalcars.com weboldal speciális, ClubSmart Tagok részére kialakított ClubSmart Pont gyűjtési ajánlata. A rentalcars.com weboldalt a Traveljigsaw Limited (M2 2BE United Kingdom, Manchester, Fountain Street 42-44.) üzemelteti, az ott megrendelt Gépjárműbérlést teljesíti. Minden az Ajánlati Weboldal és a Gépjárműbérléssel kapcsolatos hibáért, kötelezettségekért a Traveljigsaw Limited köteles helytállni, a Shell minden felelősségét e körben kizárja.

ClubSmart Tagnak kizárólag az Ajánlati Weboldalon  megvalósult Gépjárműbérlése  esetén a Shell a Tag ClubSmart Kártya Egyenlegén a Gépjárműbérlés díjának nettó, általános forgalmi adó nélkül számított értéke – továbbiakban Díj – után 1 eurónként 5 ClubSmart pontot ír jóvá. ClubSmart Pont kiadása csak az egész számú euróösszeg után történik, tehát a díjösszeg cent-értéke után nem. Amennyiben a Díj teljesítése nem euróban, hanem más pénznemben történik, úgy a jóváírásra kerülő ClubSmart Pontok kiszámítása a Bloomberg Generic Composite weboldalán (https://www.bloomberg.com/markets/currencies) elérhető és a foglalás napján érvényes napi árfolyam alapján, a Díj összegének euróba történő átszámításával történik. A Díj kizárólag a bérelt gépjármű bérleti díjának nettó értékét jelenti és további szolgáltatások igénybevétele, mint pl. sofőr, gyerekülés, extra biztonsági tartozékok, biztosítás vagy a GPS navigációs rendszer díja nem tartozik bele, így ClubSmart Pontok jóváírása sem történik ezen szolgáltatások díjának megfizetése esetén. A Rentalcars.com Ajánlat nem érvényes azon Gépjárműbérlésekre, amelyek esetén a gépjármű felvétele az USA-ban vagy Kanadában kezdődik.

A ClubSmart Pontok jóváírásának feltétele, hogy a ClubSmart Tag a Gépjárműbérlést szerződésszerűen teljesítse (pl. a gépjárművet használatra átvette, a Díjat maradéktalanul megfizette, stb). A ClubSmart Tag az Ajánlat igénybevételéhez az Ajánlati Weboldalon a Gépjárműbérlés kezdeményezése során köteles megadni ClubSmart Kártyaszámát és hozzájárulni ahhoz, hogy a Rentalcars.com a Díj alapján jóváírandó ClubSmart Pontok összegét a jelen Rentalcars.com Ajánlat teljesítése érdekében a Shell részére átadja. A ClubSmart Pontok a jelen Szabályzatban részletesen leírt megvalósult Gépjárműbérlést követő maximum 60 napon belül kerülnek jóváírásra a Tag ClubSmart Kártya Egyenlegén, amennyiben minden feltétel teljesül.

A Gépjárműbérlésre vonatkozó szerződés feltételeit a Rentalcars.com állapítja meg és a feltélek ezen a linken érhetőek el: https://www.rentalcars.com/hu/terms/. A ClubSmart Tag a Gépjárműbérlés igénybevételével ezen eltételeket elfogadja, ezzel kapcsolatban a Shellt semmilyen felelősség nem terheli. A Shell kizárólag a Rentalcars.com oldalra mutató úgynevezett külső hivatkozások (linkek) használatát engedélyezi Weboldalán, a Shell Alkalmazásban és a jelen Rentalcars.com Ajánlattal összefüggésben kiküldött elektronikus marketingkommunikációs anyagokban és nincs befolyása az Ajánlati Weboldal tartalmára vagy az ott elhelyezett információkra, így nem vállal felelősséget (i) az ott szereplő információkért, azok valóságtartalmáért és pontosságáért, (ii) a nyújtott gépjárműbérlési szolgáltatások színvonaláért vagy (iii) a gépjárműbérlési szolgáltatás vagy annak nyújtója által a ClubSmart Tagnak okozott kárért; így a felsoroltakkal kapcsolatos bármilyen panaszt vagy igényt közvetlenül a Rentalcars.com-nak kell benyújtani, a Rentalcars.com weboldalán is megtalálható ügyfélszolgálati elérhetőségen: 06 1 677 7691 vagy +44 161 830 5698.

Az ClubSmart Tag a Shell ClubSmart pontok gyűjtésével kapcsolatos panasz esetén a ClubSmart ügyfélszolgálatához (smart@shell.hu) fordulhat.

  1. Egyéb szabályok

Az Ajánlati Weboldal szerverének teljesítménye, üzenet-, adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Shellen és a Rentalcars.com-on kívül álló tényezők, mint például hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Shell az Ajánlati Weboldalon történt hibákért vagy késedelemért a felelősségét kizárja.

A Shell fenntartja a jogot, hogy a Rentalcars.com Ajánlatot bármikor szüneteltesse vagy visszavonja, továbbá, hogy a Rentalcars.com Ajánlat feltételeit a vásárlók Weboldalon történő tájékoztatása mellett bármikor megváltoztassa.

©2013 Shell Hungary Zrt. Minden jog fenntartva.
Működési Szabályzat | Adatvédelmi Tájékoztató | Impresszum
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08