[text]

Don't show...
Regisztrálja ClubSmart kártyáját! Kérdése merült fel? Tájékozódjon itt!
 
 
 

A Shell Hungary zRt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszám: 01-10-042420) – továbbiakban Shell – Booking.com elnevezésű ajánlatának – továbbiakban: Booking.com Ajánlat –szabályait Shell a jelen szabályzatban – továbbiakban Szabályzat – határozza meg. A Jelen Szabályzatban nagybetűvel jelölt fogalmak, amelyek nem itt kerültek elnevezésre, a ClubSmart Program Működési Szabályzatában meghatározott fogalmakat jelenti.

 

  1. A Booking.com Ajánlat időtartama

A Booking.com Ajánlat 2018. szeptember 17. napjától – továbbiakban Kezdő Időpont – visszavonásig érvényes.

  1. A Booking.com Ajánlatban történő részvétel

A Booking.com Ajánlatot a Shell érvényes ClubSmart Kártyával – továbbiakban együtt ClubSmart Kártya – rendelkező, azon ClubSmart Tagok részére szervezi, akik a ClubSmart Program Weboldalán vagy a Shell Alkalmazásban, vagy ClubSmart Program által kiküldött elektronikus marketingkommunikációs anyagokban található speciális linken – továbbiakban Ajánlati Weboldal – keresztül szálláshely foglalási szolgáltatást – továbbiakban Szálláshely Foglalási Szolgáltatás – vesz igénybe a Kezdő Időpontot követően, szükséges adatait az Ajánlati Weboldalon megadja, hozzájárul annak a Shell részére történő továbbításához, és a ClubSmart Tag a Szálláshely Foglalási Szolgáltatás rá vonatkozó kötelezettségeit (pl. díjfizetés és ott tartózkodással letöltött) szerződésszerűen teljesítette.

Közvetlenül a Booking.com oldalán kezdeményezett szálláshely foglalás esetén jelen Booking.com Ajánlat nem érvényes, utána ClubSmart pont nem jár.

  1. A Booking.com Ajánlat és mechanizmusa

A Booking.com Ajánlat a Booking.com weboldal speciális, ClubSmart Tagok részére kialakított ClubSmart Pont gyűjtési ajánlata. A Booking.com weboldalt a Booking.com (597 Herengracht, Amsterdam Netherlands 1017 CE ) üzemelteti, az ott megrendelt Szálláshely Foglalási Szolgáltatást közvetíti. Minden az Ajánlati Weboldal és a Szálláshely Foglalási Szolgáltatással kapcsolatos hibáért, kötelezettségekért a Booking.com köteles helytállni, a Shell minden felelősségét e körben kizárja.

A Shell a ClubSmart Tagnak kizárólag az Ajánlati Weboldalon keresztül megvalósult (kifizetett és ott-tartózkodással letöltött) szálláshely szolgáltatás igénybevétele esetén, ClubSmart Kártya Egyenlegén az igénybe vett szálláshely szolgáltatásnak az Ajánlati Weboldalon feltüntetett díjának nettó, általános forgalmi adó nélkül számított értéke – továbbiakban Díj – után 1 eurónként 5 ClubSmart pontot ír jóvá. ClubSmart Pont kiadása csak az egész számú euró után történik, tehát a díjösszeg cent-értéke után nem. Amennyiben a Díj teljesítése nem euróban, hanem más pénznemben történik, úgy a jóváírásra kerülő ClubSmart Pontok kiszámítása a Bloomberg Generic Composite weboldalán (https://www.bloomberg.com/markets/currencies) elérhető és a foglalás napján érvényes napi árfolyam alapján, a Díj összegének euróba történő átszámításával történik. A Díjba kizárólag a szállás nettó értéke számít bele, az adók/illetékek (például idegenforgalmi adó, általános forgalmi adó), egyéb szolgáltatási díjak, az étkezés, a wellness és egyéb szállodai kényelmi szolgáltatások díja nem, így ClubSmart Pontok jóváírása nem történik ezen összegek megfizetése esetén.

A ClubSmart Pontok jóváírásának feltétele, hogy a ClubSmart Tag a Szálláshely Foglalási Szolgáltatás útján foglalt szálláshely szolgáltatást szerződésszerűen teljesítse (pl. a szálláshelyen foglalási időben megjelenjen és azt teljes időtartamában kihasználja, a Díjat maradéktalanul megfizesse stb.). A ClubSmart Tag az Ajánlat igénybevételéhez az Ajánlati Weboldalon a Szálláshely Foglalási Szolgáltatás kezdeményezésekor köteles megadni nevét (vezeték- és keresztnév), ClubSmart Kártyaszámát és hozzájárulni ahhoz, hogy a Booking.com ezen adatokat és a Díj összegét a jelen Booking.com Ajánlat teljesítése érdekében a Shell részére átadja. A ClubSmart Pontok a jelen Szabályzatban részletesen leírt és megvalósult szálláshely szolgáltatás igénybevételét (letöltését) követő maximum 60 napon belül kerülnek jóváírásra a Tag ClubSmart Kártya Egyenlegén, amennyiben minden feltétel teljesül.

A Szálláshely Foglalási Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit a Booking.com állapítja meg és magyarul ezeket a feltételeket ezen a linken éri el: https://www.booking.com.  A Tag a Szálláshely Foglalás Szolgáltatás igénybevételével ezeket elfogadja, ezzel kapcsolatban a Shellt semmilyen felelősség nem terheli. A Shell kizárólag a Booking.com oldalra mutató úgynevezett külső hivatkozások (linkek) használatát engedélyezi weboldalán, a Shell Alkalmazásban és a jelen Booking.com Ajánlattal összefüggésben kiküldött elektronikus marketingkommunikációs anyagokban és nincs befolyása az Ajánlati Weboldal tartalmára vagy az ott elhelyezett információkra, így nem vállal felelősséget (i) az ott szereplő információkért, azok valóságtartalmáért és pontosságáért, (ii) a nyújtott Szállás Foglalási Szolgáltatás, illetve a szálláshely szolgáltatások színvonaláért vagy (iii) a szálláshely foglalási szolgáltatás vagy annak nyújtója által a ClubSmart Tagnak okozott kárért; a felsoroltakkal kapcsolatos bármilyen panaszt vagy igényt közvetlenül a Booking.com-hoz vagy a szolgáltatóhoz kell benyújtani. A Booking.com a weboldalán is megtalálható ügyfélszolgálati elérhetőségen fogadja az észrevételeket: +36 1 77 77 400  és +44 20 3684 7925 .

Az ClubSmart Tag a Shell ClubSmart pontok gyűjtésével kapcsolatos panasz esetén a ClubSmart ügyfélszolgálatához (smart@shell.hu) fordulhat.

  1. Egyéb szabályok

Az Ajánlati Weboldal szerverének teljesítménye, üzenet-, adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Shellen és a Booking.com-on kívül álló tényezők, mint például hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Shell az Ajánlati Weboldalon történt hibákért vagy késedelemért a felelősségét kizárja.

A Shell fenntartja a jogot, hogy a Booking.com Ajánlatot bármikor szüneteltesse vagy visszavonja, továbbá, hogy a Booking.com Ajánlat feltételeit a vásárlók Weboldalon történő tájékoztatása mellett bármikor megváltoztassa.

©2013 Shell Hungary Zrt. Minden jog fenntartva.
Működési Szabályzat | Adatvédelmi Tájékoztató | Impresszum
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08